LAB: Tworzenie sieci przekonań

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem sieci przekonań (Bayesowskich) reprezentujących wiedzę niepewną. Obejmuje to budowanie struktury sieci i jej użycie do klasyfikacji przypadków danych.

Wprowadzenie

Do przeczytania i przygotowania:

 • AIM:13.1-13.5
 • WSI:12.1,FCA:6.1-6.3

Narzędzia

Podstawowym narzędziem do realizacji ćwiczeń jest program Belief nets z AIspace.

W środowisku windows pobierz program tu.

Ćwiczenia

Pracuj w parze z Koleżanką/Kolegą.

Alarm pożarowy

 1. Przeczytaj opis przykładów w tutorialu 2.
 2. Załaduj przykładowe zadanie Fire alarm przez File/Load Sample problem. Sieć modeluje sytuację w której chcemy się zorientować czy jest pożar w budynku, przykład 6.10.
 3. Korzystając z podręcznika, prześledź podstawowe tryby użycia sieci w zakładce Solve.
 4. Możliwe jest m.in.: obejrzenie tablicy rozkładu wektora losowego (View probability table), oraz monitorowanie prawdopodobieństwa zdarzenia reprezentowanego daną zmienną (Toggle monitoring)
 5. Dostarczanie informacji dla analizy sieci możliwe jest przez opcję Make observation

Przeprowadź eksperymenty z siecią.

 1. włącz monitorowanie węzłów: T, F, A, L
 2. załóżmy, że zgłoszono pożar: R=T
 3. jak zmienią się prawdopodobieństwa zdarzeń T, F, A?
 4. załóżmy, że dodatkowo zaobserwowano dym: S=T
 5. jak teraz zmienią się w.w. T, F, A?
 6. a jeżeli mamy informację tylko o dymie?

Przeprowadź własne eksperymenty z tym przykładem.

Niezależność zmiennych losowych

Aby lepiej zrozumieć działanie sieci odpowiedz na pytania które zdarzenia (zmienne) są od siebie niezależne.

 1. przeczytaj początek podręcznika 5
 2. włącz tryb Independence quiz
 3. odpowiadaj na pytania obserwując zależności pomiędzy węzłami sieci
 4. abstrahując od przykładu z pożarem, załaduj przykład Conditional independence quiz i spróbuj odpowiadać na pytania.

Diagnostyka medyczna

 1. przeczytaj wprowadzenie dotyczące tworzenia sieci
 2. załaduj przykład Simple diagnostic example
 3. przykład pozwala na diagnozowanie chorób: zapalenie oskrzeli (bronchitis), grypa (influenza),
 4. dokonaj obserwacji przykładowych symptomów i sprawdź na jaką wskazując chorobę
 5. jak na diagnozę wpływa informacja o tym czy pacjent jest osobą palącą?
 6. rozwiąż quiz jak w poprzednim zadaniu

Instalacja elektryczna

Następnie:

 1. załaduj sieć Electrical diagnosis problem
 2. modeluje przykład systemu dostarczającego prąd (FCA 1.8)
 3. model sieci jest pokazany na rysunku 6.2
 4. przeprowadź własne eksperymenty dokonując różnych założeń/obserwacji co do zapalonych świateł, etc.

Diagnoza samochodu

Załaduj i przeanalizuj Car starting problem.

pl/prolog/prolog_lab/bayes.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0