Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3 [2008/04/28 23:46]
miw
pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 11: Linia 11:
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png}} | Zależność \\ <<​refine>>​ | Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A. | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png}} | Zależność \\ <<​refine>>​ | Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A. |
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png}} | Zależność \\ <<​trace>>​ | Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów),​ które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami. | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png}} | Zależność \\ <<​trace>>​ | Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów),​ które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami. |
 +
 +===== Proponowany model diagramów =====
  
 ==== Diagramy ARD ==== ==== Diagramy ARD ====
 ^  diagram ARD  ^ model UML diagramu ARD ^ ^  diagram ARD  ^ model UML diagramu ARD ^
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png}} |+| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png}} |
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png}}| | <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png}}|
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png}}| | <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png}}|
Linia 35: Linia 37:
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png}} | | <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png}} |
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png}} | | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png}} |
 +
 +
  
 ==== Diagramy TPH + ARD (sha) ==== ==== Diagramy TPH + ARD (sha) ====
  
-^ diagram ​THP  ​^ model UML diagramu THP ^+^ diagram ​ARD ^ diagram TPH ^ model UML diagramu THP + ARD ^
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | | | | <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | | |
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png}} | | <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png}} |
Linia 49: Linia 53:
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png}} | | <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png}} |
    
-Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha: FIXME+Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha:
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png}} | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png}} |
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziom_sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziom_sha.png}} |+| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziomy_sha3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziomy_sha3.png}} |
  
pl/miw/miw08_umlandardxtt/umlandard/approach3.1209419201.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0