Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3 [2008/04/28 23:30]
miw
pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 11: Linia 11:
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png}} | Zależność \\ <<​refine>>​ | Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A. | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png}} | Zależność \\ <<​refine>>​ | Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A. |
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png}} | Zależność \\ <<​trace>>​ | Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów),​ które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami. | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png}} | Zależność \\ <<​trace>>​ | Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów),​ które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami. |
 +
 +===== Proponowany model diagramów =====
  
 ==== Diagramy ARD ==== ==== Diagramy ARD ====
-^  diagram ARD  ^ model UML diagramu ARD ^{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png}} +^  diagram ARD  ^ model UML diagramu ARD ^ 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ |  ​|+| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png}} |
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png}}| | <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png}}|
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png}}| | <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png}}|
Linia 27: Linia 29:
  
 ^ diagram TPH  ^ model UML ^ ^ diagram TPH  ^ model UML ^
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_2.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_2.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_3.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_3.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_4.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_4.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_5.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_5.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_6.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_6.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png}} |+| <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png}} |
  
-==== Diagramy TPH + ARD (sha) ==== 
  
-FIXME 
  
-FIXME+==== Diagramy TPH + ARD (sha) ====
  
-^ diagram ​THP  ​^ model UML diagramu THP ^ +^ diagram ​ARD ^ diagram TPH ^ model UML diagramu THP + ARD 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard1_hist1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard1_hist1.png}} ​+| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | | | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist2.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist3s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist3s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_2.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a3.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist4s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist4s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a3.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_3.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a4.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist5s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist5s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a4.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_4.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a5.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist6s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist6s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a5.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_5.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a6.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist7s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist7s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a6.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_6.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a7.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist8s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist8s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a7.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_7.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist9s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist9s.png}} |+| <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png}} |
    
-Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha: FIXME+Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha:
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png}} | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png}} |
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziom_sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziom_sha.png}} |+| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziomy_sha3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziomy_sha3.png}} |
  
pl/miw/miw08_umlandardxtt/umlandard/approach3.1209418233.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0