To jest stara wersja strony!


Diagram ARD i jemu pochodne - podejście trzecie

W związku z zasugerowanymi dość istotnymi zmianami w stosunku do modelu diagramu ARD i jemu pochodnych z podejścia drugiego poniżej przedstawiam zmodyfikowaną koncepcję na diagramach komponentów.

Użyte zależności

W diagramach zostały użyte następujące rodzaje powiązań:

UML Nazwa powiązania Znaczenie powiązania
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:dependency_derive.png Zależność
«derive»
Określa związek pochodzenia między elementami, będącymi często (ale nie koniecznie) tego samego typu. Związek pochodzenia specyfikuje, że klient (B) może być wyznaczony (obliczony) na podstawie dostawcy (A).
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:dependency_refine.png Zależność
«refine»
Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A.
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:dependency_trace.png Zależność
«trace»
Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów), które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami.

FIXME

diagram THP model UML (shi)
<graphviz file=„hekate:therm-t1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist2.png
<graphviz file=„hekate:therm-t2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist3.png
<graphviz file=„hekate:therm-t3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist4.png
<graphviz file=„hekate:therm-t4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist5.png
<graphviz file=„hekate:therm-t5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist6.png
<graphviz file=„hekate:therm-t6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist7.png
<graphviz file=„hekate:therm-t7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist8.png
<graphviz file=„hekate:therm-t8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist9pop.png
diagram ARD diagram THP model UML diagramu THP+ARD (sha)
<graphviz file=„hekate:therm-a0.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard1_hist1.png
<graphviz file=„hekate:therm-a1.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist2.png
<graphviz file=„hekate:therm-a2.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist3s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a3.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist4s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a4.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist5s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a5.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist6s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a6.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist7s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a7.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist8s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a8.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist9s.png

Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha:

:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:sha.png
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:poziom_sha.png

Zależności trace, use i derive

FIXME

Notacja UML Nazwa stereotypu Znaczenie powiązania
 Zależność trace trace
 Zależność use use Zależność use to związek, w którym jeden element wymaga drugiego elementu (lub zbioru elementów) dla swojej pełnej implementacji lub operacji.
W metamodelu use definiuje zależność, w której klient (B) wymaga obecności dostawcy (A). Taka zależność nie określa w jaki sposób klient wykorzystuje dostawcę, jedynie określa, że dostawca jest używany w definicji bądź implementacji klienta.
pl/miw/miw08_umlandardxtt/umlandard/approach3.1209416046.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0