Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3 [2008/04/28 22:45]
miw utworzono
pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:approach3 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 2: Linia 2:
  
 W związku z zasugerowanymi dość istotnymi zmianami w stosunku do modelu diagramu ARD i jemu pochodnych z  [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2|podejścia drugiego]] poniżej przedstawiam zmodyfikowaną koncepcję na diagramach komponentów. W związku z zasugerowanymi dość istotnymi zmianami w stosunku do modelu diagramu ARD i jemu pochodnych z  [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2|podejścia drugiego]] poniżej przedstawiam zmodyfikowaną koncepcję na diagramach komponentów.
 +
 +===== Użyte zależności =====
  
 W diagramach zostały użyte następujące rodzaje powiązań: W diagramach zostały użyte następujące rodzaje powiązań:
  
 ^ UML ^ Nazwa powiązania ^ Znaczenie powiązania ^ ^ UML ^ Nazwa powiązania ^ Znaczenie powiązania ^
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_derive.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_derive.png}} | Zależność \\ <<​derive>>​ | A posiada (agregujeprzechowuje dane dotycząceB,\\ w takim przypadku ​B może istnieć samodzielnie czy być współdzielone. | +| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_derive.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_derive.png}} | Zależność \\ <<​derive>>​ | Określa związek pochodzenia między elementamibędącymi często (ale nie koniecznietego samego typu. Związek pochodzenia specyfikujeże klient (Bmoże być wyznaczony (obliczony) na podstawie dostawcy (A). | 
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png}} | Zależność \\ <<​refine>>​ | B używa A (lub ma dotyczące informacje). | +| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_refine.png}} | Zależność \\ <<​refine>>​ | Specyfikuje zależność usczegółowienia między elementami modelu na różnych poziomach znaczeniowych. B jest uszczegółowioną wersją A. | 
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png}} | Zależność \\ <<​trace>>​ | A jest wcześniejszą czasowo wersją B.|+| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​dependency_trace.png}} | Zależność \\ <<​trace>>​ | Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów),​ które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami. |
  
-FIXME+===== Proponowany model diagramów =====
  
-^ diagram ​THP  ^ model UML (shi) +==== Diagramy ARD ==== 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist2.png}} | + diagram ​ARD  ^ model UML diagramu ARD 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist3.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_1.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist4.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_2.png}}| 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist5.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3.png}}| 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist6.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a3.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3b.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_3b.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist7.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a4.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_4.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist8.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a5.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_5.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist9pop.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist9pop.png}} |+| <​graphviz file="​hekate:​therm-a6.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_6.png}} | 
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a7.dot"></​graphviz> ​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_7.png}} | 
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz>  ​| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_ard_8.png}} |
  
 +==== Diagramy TPH ====
  
 +^ diagram TPH  ^ model UML ^
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_1.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_2.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_3.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_4.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_5.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_6.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_7.png}} |
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_tph_8.png}} |
  
- diagram ARD        ^ diagram ​THP  ​^ model UML diagramu THP+ARD ​(sha) + 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard1_hist1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard1_hist1.png}} ​+ 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist2.png}} | +==== Diagramy TPH + ARD (sha) ==== 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist3s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist3s.png}} | + 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a3.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist4s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist4s.png}} | +^ diagram ARD ^ diagram ​TPH ^ model UML diagramu THP + ARD ^ 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a4.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist5s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist5s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a0.dot"></​graphviz> ​ | | | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a5.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist6s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist6s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a1.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t1.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_1.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a6.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist7s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist7s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a2.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t2.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_2.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_2.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a7.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist8s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist8s.png}} | +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a3.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t3.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_3.png}} | 
-| <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist9s.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​ard2_hist9s.png}} |+| <​graphviz file="​hekate:​therm-a4.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t4.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_4.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_4.png}} | 
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a5.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t5.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_5.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_5.png}} | 
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a6.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t6.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_6.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_6.png}} | 
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a7.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t7.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_7.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_7.png}} | 
 +| <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png}} |
    
 Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha: Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha:
 | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png}} | | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​sha.png}} |
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziom_sha.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziom_sha.png}} | +| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziomy_sha3.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​poziomy_sha3.png}} |
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-===== Zależności trace, use i derive ===== +
- +
-FIXME +
- +
-^ Notacja UML ^ Nazwa stereotypu ^ Znaczenie powiązania ^ +
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​c_trace.png| Zależność trace}} | trace | Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów),​ które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami. | +
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​c_use.png| Zależność use}} | use | Zależność use to związek, w którym jeden element wymaga drugiego elementu (lub zbioru elementów) dla swojej pełnej implementacji lub operacji. \\ W metamodelu use definiuje zależność,​ w której klient (B) wymaga obecności dostawcy (A). Taka zależność nie określa w jaki sposób klient wykorzystuje dostawcę, jedynie określa, że dostawca jest używany w definicji bądź implementacji klienta. | +
-| {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​c_derive.png| Zależność derive}} | derive | Określa związek pochodzenia między elementami, będącymi często (ale nie koniecznie) tego samego typu. Związek pochodzenia specyfikuje,​ że klient (B) może być wyznaczony (obliczony) na podstawie dostawcy (A). | +
  
pl/miw/miw08_umlandardxtt/umlandard/approach3.1209415555.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0