Diagram ARD i jemu pochodne - podejście drugie

W związku z zaganieniami problematycznymi z podejścia pierwszego postanowiłem zmodyfikować tamten model UML
grupując klasy w podsystemy.

W diagramach zostały użyte następujące rodzaje powiązań:

UML Nazwa powiązania Znaczenie powiązania
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ab_agregacja.png Agregacja A posiada (agreguje, przechowuje dane dotyczące) B,
w takim przypadku B może istnieć samodzielnie czy być współdzielone.
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ab_zaleznosc.png Zależność B używa A (lub ma dotyczące A informacje).
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ab_trace.png Zależność
«trace»
A jest wcześniejszą czasowo wersją B.1)
diagram THP model UML (shi)
<graphviz file=„hekate:therm-t1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist2.png
<graphviz file=„hekate:therm-t2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist3.png
<graphviz file=„hekate:therm-t3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist4.png
<graphviz file=„hekate:therm-t4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist5.png
<graphviz file=„hekate:therm-t5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist6.png
<graphviz file=„hekate:therm-t6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist7.png
<graphviz file=„hekate:therm-t7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist8.png
<graphviz file=„hekate:therm-t8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist9pop.png
diagram ARD diagram THP model UML diagramu THP+ARD (sha)
<graphviz file=„hekate:therm-a0.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard1_hist1.png
<graphviz file=„hekate:therm-a1.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t1.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist2.png
<graphviz file=„hekate:therm-a2.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t2.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist3s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a3.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t3.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist4s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a4.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t4.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist5s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a5.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t5.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist6s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a6.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t6.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist7s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a7.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t7.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist8s.png
<graphviz file=„hekate:therm-a8.dot”></graphviz> <graphviz file=„hekate:therm-t8.dot”></graphviz> :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:ard2_hist9s.png

Zatem ostateczny model UML dla diagramu sha:

:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:sha.png
:pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:poziom_sha.png

Zależności trace, use i derive

FIXME

Notacja UML Nazwa stereotypu Znaczenie powiązania
 Zależność trace trace Definiuje związek trace pomiędzy elementami modelu (lub zbiorami elementów), które reprezentują to samo pojęcie (tę samą abstrakcję) w różnych modelach. Głównie używane dla śledzenia zmian między modelami.
 Zależność use use Zależność use to związek, w którym jeden element wymaga drugiego elementu (lub zbioru elementów) dla swojej pełnej implementacji lub operacji.
W metamodelu use definiuje zależność, w której klient (B) wymaga obecności dostawcy (A). Taka zależność nie określa w jaki sposób klient wykorzystuje dostawcę, jedynie określa, że dostawca jest używany w definicji bądź implementacji klienta.
 Zależność derive derive Określa związek pochodzenia między elementami, będącymi często (ale nie koniecznie) tego samego typu. Związek pochodzenia specyfikuje, że klient (B) może być wyznaczony (obliczony) na podstawie dostawcy (A).
1)
powyższa czasowa interpretacja stereotypu została zaczerpnięta z poniższego diagramu z książki Arlow J. & Neustadt I. UML 2 and the Unified Process: :pl:miw:miw08_umlandardxtt:umlandard:scan_wesley.png
Na diagramie przedstawiono tę samą klasę w dwóch różnych fazach projektu. Powiązanie między nimi to właśnie powiązanie «trace».
pl/miw/miw08_umlandardxtt/umlandard/approach2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0