08.03.04

 • klasy problemow: wymagania sprzetowe, sychnr prologu z otoczeniem, prolog a rt
 • runtime? linux/prolog
 • Wybór kompilatora prologa (SWI, GNU), analiza jakości działania obu kompilatorów - pod względem zużycia zasobów systemu, stabilności oraz możliwych mechanizmów komunikacji z innymi składnikami systemu.
 • Sposób integracji z systemem - np. jako moduł jądra - wysoka wydajność i uproszczona komunikacja między składnikami systemu, duża podatność na awarie, niska portowalność na inne architektury; w przestrzeni użytkownika - większa stabilność kosztem potencjalnie bardziej złożonej komunikacji i mniejszej wydajności, konieczność opracowania rozbudowanej warstwy komunikacyjnej umożliwiającej integrację z systemem
 • Analiza alternatywnych środowisk uruchomieniowych - porównanie dostępnych platform bazujących na systemie GNU/Linux z innymi dostępnymi, jak np. NetBSD; należy zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe, trudności związane z konfiguracją systemu oraz odtwarzaniem tej konfiguracji w nowych warunkach a także jakość dokumentacji i perspektywy rozwoju danej implementacji. Licencje i dostępność.
 • Rozważenie wykorzystania istniejącego już oprogramowania (D-Bus, PolicyKit, HAL) do realizacji zadań związanych z dostępem do sterowników oraz zarządzaniem zdarzeniami. Ewentualnie wykorzystanie pewnych wzorców dostępnych w wymienionych implementacjach.
 • Na podstawie powyższych punktów, określenie minimalnych wymagań sprzętowych umożliwiających działanie w czasie rzeczywistym.

080318

 • wymagania prologu → SWI/Yap praca na czymś innym niż ix86? ARM?
 • minimalne środowisko gnu/linux, ew. netbsd? → spec
 • emulacja arm, test dystrybucji linux/netbsd arm-owej na QEmu
 • uwaga! pytanie co daje cxprolog i jaki ma footprint, porównując do powyższych?

08.03.04

 • klasy problemow: wymagania sprzetowe, sychnr prologu z otoczeniem, prolog a rt
 • runtime? linux/prolog
 • Wybór kompilatora prologa (SWI, GNU), analiza jakości działania obu kompilatorów - pod względem zużycia zasobów systemu, stabilności oraz możliwych mechanizmów komunikacji z innymi składnikami systemu.
 • Sposób integracji z systemem - np. jako moduł jądra - wysoka wydajność i uproszczona komunikacja między składnikami systemu, duża podatność na awarie, niska portowalność na inne architektury; w przestrzeni użytkownika - większa stabilność kosztem potencjalnie bardziej złożonej komunikacji i mniejszej wydajności, konieczność opracowania rozbudowanej warstwy komunikacyjnej umożliwiającej integrację z systemem
 • Analiza alternatywnych środowisk uruchomieniowych - porównanie dostępnych platform bazujących na systemie GNU/Linux z innymi dostępnymi, jak np. NetBSD; należy zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe, trudności związane z konfiguracją systemu oraz odtwarzaniem tej konfiguracji w nowych warunkach a także jakość dokumentacji i perspektywy rozwoju danej implementacji. Licencje i dostępność.
 • Rozważenie wykorzystania istniejącego już oprogramowania (D-Bus, PolicyKit, HAL) do realizacji zadań związanych z dostępem do sterowników oraz zarządzaniem zdarzeniami. Ewentualnie wykorzystanie pewnych wzorców dostępnych w wymienionych implementacjach.
 • Na podstawie powyższych punktów, określenie minimalnych wymagań sprzętowych umożliwiających działanie w czasie rzeczywistym.

080318

 • wymagania prologu → SWI/Yap praca na czymś innym niż ix86? ARM?
 • minimalne środowisko gnu/linux, ew. netbsd? → spec
 • emulacja arm, test dystrybucji linux/netbsd arm-owej na QEmu
 • uwaga! pytanie co daje cxprolog i jaki ma footprint, porównując do powyższych?

080408

080415

 • spis środowisk + ew. ewalucja: OpenMoko, Android → argumenty
 • ew. zasadzki w kompilacji prologu na w.w

080422

080429

080527

 • sprawozdanie: wnioski, obserwacje, różnice pomiędzy platformami ARM na przykładzie 2-3, ew. problemy z przenaszalnością, etc., przyszłe kierunki prac co do mgr.,wymagania swi/yap? co do pamięci

080408

080415

 • spis środowisk + ew. ewalucja: OpenMoko, Android → argumenty
 • ew. zasadzki w kompilacji prologu na w.w

080422

080429

080527

 • sprawozdanie: wnioski, obserwacje, różnice pomiędzy platformami ARM na przykładzie 2-3, ew. problemy z przenaszalnością, etc., przyszłe kierunki prac co do mgr.,wymagania swi/yap? co do pamięci
pl/miw/miw08_ruleruntimep/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0