package MachineLearning;
 
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;
 
/**
 * Klasa służy do zapisu danych do pliku
 * @author Angello
 *
 */
public class WriteFile
{
	private PrintWriter m_out;
 
	/**
	 * Otwiera plik do zapisu
	 * @param fileName Nazwa pliku
	 */
	public void open(String fileName)
	{
		try {
			m_out = new PrintWriter(
					new File(fileName).getAbsoluteFile());
		} catch(FileNotFoundException e){
			System.out.println("Brak pliku");
			return;
		}
 
	}
 
	/**
	 * Zapisuje do pliku jedną linijkę
	 * @param text Zapisywany tekst
	 */
	public void writeLine(String text)
	{
		if(m_out != null)
			m_out.println(text);
	}
 
	/**
	 * Zamyka plik
	 */
	public void close()
	{
		if(m_out != null)
			m_out.close();
	}
}
pl/miw/miw08_rbs_ml/writefile.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0