package MachineLearning;
 
/**
 * Typ wyliczeniowy zawierający dostępne wartości nastaw termostatu
 * @author Angello
 *
 */
public enum Thermostat {
	t14,
	t15,
	t16,
	t18,
	t20,
	t24,
	t27
}
pl/miw/miw08_rbs_ml/thermostat.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0