JIProlog

JIProlog

Struktura postaci prologowej jest w postaci zagnieżdżonych termów zaczynając od xml_document i idąc wgłąb xml_element, xml_attribute oraz xml_text.

Charakterystyczne dla postaci prologowej są:

  • xml_document(Prolog, Root) [[version = V, encoding = E], DocType]
  • xml_element(Name, Attributes, Children)
  • xml_attribute(Name, Value)
  • xml_text(Content)
 
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_jiprolog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0