Spotkania

08.02.26

 • inf. o wsparciu w prologu dla:
  • xml jako taki
  • XSD
  • namespaces
  • XSL
  • DOM

08.03.11

 • Próba porównania sposobów repr. XML w Prologu po przeparsowaniu XML→Prologu i
 • vive versa, tj. jaka ma byc struktura danych w prologu, aby wygenerować XML
 • wybrac na razie tylko te, które można swobodnie używać
 • zaznaczyć w tabeli dostępność wyszukanych rozw (opensource,GPL,comercyjne)

080401

 • pliki ATTML z VARDA
 • YAP prolog
 • porównać reprezentację XML (termy, listy?)
 • generowanie! XML z Prologu → poszukać lub pomysł na własne

080415

080422

 • czemu nie dziala xml_load,write?

080520

 • identyfikacja el. w drzewie: po id (o ile uzywane!), po liście węzłów i pozycji

080527

 • testowanie?
 • przykład: budowanie przy pomocy api dok. hml dla therm (generowane z varda, axg dla therm)

080603

 • upload przykładów kodu do budowania
 • uogólniona obsługa id: z danym el. xml kojarzę id o podanym prefixie
 • nie chcemy długiej klauzuli
pl/miw/miw08_prolog_xml/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0