iCommand Prolog dla Win XP HowTo by Paweł Gutowski - <pawel.gutowski@gmail.com>

 1. Co chcemy osiągnąć
 2. Co nam jest potrzebne
 3. Instalacja
  1. Instalacja i testowanie SWI-Prologu + JPL'a.
  2. Instalacja i testowanie iCommand
  3. Uruchomienie iCommand z Prologu przy użyciu JPL'a

1. Co chcemy osiągnąć

Naszym celem jest skonfigurowanie środowiska deweloperskiego w Windows XP w taki sposób aby umożliwić sterowanie klockami LEGO z poziomu Prologu. Sterowanie będzie odbywało się poprzez Bluetooth, w czasie rzeczywistym. „Program” Prologu będzie wykonywany na maszynie PC, zaś odczyty z czujników oraz rozkazy dla silników będą wysyłane w czasie rzeczywistym via bluetooth.

Struktura warstw komunikacyjnych wygląda następująco:

Prolog ← Wraz z zestawem napisanych przez nas predykatów
JPL
iCommand
Sterowniki bluetooth ← bluetooth stack + imprementacja dostarczona wraz z iCommand
Klocki LEGO NXT

2. Co nam jest potrzebne

 • Klocki Lego NXT (używałem firmowego firmware'u LEGO)
 • Komputer PC + Blueatooth (używałem Toshiby A100-467 wraz ze zintegorwanym portem Blueatooth)
 • Sterowniki dla bluetootha (używałem Toshiba Bluetooth stack + rxtx dostarczony wraz z iCommand'em)
 • Java (używałem JDK 1.6.0)
 • Środowisko do pracy z Prologiem (używałem SWI-Prolog'u v.5.6.4.7)
 • Wtyczka JPL do Prologu (używałem wersji dostarczonej wraz z pakietem instalacyjnym SWI-Prologu)
 • iCommand (używałem v. 0.7)

Do testów podczas instalacji przydatny jest Eclipse

3.I. Instalacja i testowanie SWI-Prologu + JPL'a

W moim przypadku JPL był dostarczony wraz z pakietem instalacyjnym SWI-Prolog. Wystarczyło jedynie pobrać z internetu odpowiedni pakiet instalacyjny, uruchomić, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Aby upewnić się, że JPL działa prawidłowo można skompilować i uruchomić następujący prosty predykat:

integer_to_float(A,B):-
	jpl_new( 'java.lang.Integer', [A], H),
	jpl_call( H, floatValue,[], B).

Po skompilowaniu i uruchomieniu, w konsoli SWI-Prologu powinniśmy ujrzeć mniej więcej coś takiego:

1 ?- integer_to_float(5,A).
% Added [C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\jre\bin\client, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\jre\bin, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin] to %PATH%
 
A = 5.0
2 ?-

3.II. Instalacja i testowanie iCommand

Cały proces jest dokładnie opisany w pliku README.txt umieszczonym wewnątrz paczki z iCommand'em. Należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z punktami: 2.1, 2.2, 2.3 pliku README.txt

Po ich prawidłowym wykonaniu powinniśmy być w stanie uruchamiać przykładowe klasy Javowe, sterujące robotem via iCommand.

Moje uwagi dot. instalacji:

1. Nie przejmować się tym, że punkt instalacji 2.3.1.6 nie działa! Po przyjrzeniu się kodom źródłowym iCommand widać, że wykonanie komendy:

	   java -jar icommand.jar

nie ma prawa działać.

2. Plik konfiguracyjny icommand.properties:

a) Skopiować go do katalogu użytkownika. W moim przypadku: C:\Documents and Settings\gutek\icommand.properties Okazuje się, że iCommand szukał pliku konfigracyjnego tylko w tym katalogu - wbrew dokumentacji, wg której plik jest szukany również w kataogu roboczym (.)

b) W moim przypadku plik icommand.properties ostatecznie składał się z trzech linijek:

	nxtcomm.type=rxtx
	nxtcomm=COM40
	rxtx.port=COM40

COM40 - na takim wirtualnym porcie Toshiba bluetooth stack ustanowił mi połączenie

3. Firma LEGO nie udostępniła informacji o tym, że klocki NXT będą działały z bluetoothem Toshiby. Co więcej - przegląd internetu wykazał, że klocki NXT mają problemy z komunikowaniem się via bluetooth z niektórymi laptopami Toshiby i Dell'a - faktycznie były z tym problemy, niemniej ostatecznie udało się wszystko uruchomić.

4. Łączenie iCommanda z klockami składa się z dwóch etapów: w pierwszym należy „sparować” dwa urządzenia (tak samo jak dla wszystkich urządzeń bluetooth - z podaniem PINu itd.).

Następnie Należy z klasy NXTCommand uruchomić metodę open() - po kilku sekundach na wyświetlaczu bricka powinna pojawić się następująca ikona: <> W moim przypadku te dwa etapy były najtrudniejsze - jako, że pojawiały się liczne problemy z Bluetoothem.

5. Przed przejściem do kolejnego kroku warto jest przetestować iCommanda z poziomu Eclipse'a - np uruchamiając przykładowe klasy.

3.III. Uruchomienie iCommand z Prologu przy użyciu JPL'a

Jeżeli poprawnie wykonaliśmy punkty 3.1 i 3.2 to z tym nie powinniśmy mieć problemów. Ważne jest, żeby ścieżki do wszystkich wspomnianych bibliotek *.jar znalazły się w zmiennej CLASSPATH

Można już pisać predykaty sterujące robotem, np. ustanowienie komunikacji i odczytanie wartości z ultradźwiękowego czujnika wyglądać będzie następująco:

	nxt_iCmd_open:-
		writeln('Opening connection...'),
		jpl_call( 'icommand.nxt.comm.NXTCommand' , 'open', [], _),
		writeln('Configuring connection...'),
		jpl_call( 'icommand.nxt.comm.NXTCommand' , 'setVerify', [@(true)], _),
		writeln('Connection established!').
 
	nxt_iCmd_distance(PortName, Dist):-
		writeln('Getting port handle...'),
		jpl_get('icommand.nxt.SensorPort', PortName, PortHandle),
		writeln('Creating ultrasonic sensor object...'),
		jpl_new('icommand.nxt.UltrasonicSensor', [PortHandle], UltraSonic),
		writeln('Reading distance from ultrasonic sensor...'),
		jpl_call( UltraSonic, 'getDistance', [], Dist),
		writeln('Reading finished.').
Zaś odpowiadające wywołanie w Prologu to:
	nxt_iCmd_open.
	nxt_iCmd_distance('S4', X).
pl/miw/miw08_mindstormscontrolj/developertutorial.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0