Instrukcja obsługi pluginu

  1. instalacja Plugin Managerem z adresu :pl:miw:miw08_dokulatex:dokulatex.zip
  2. aby na stronie pojawił się przycisk umożliwiający konwersję, należy w pliku /lib/tpl/default/main.php

w okolicach linii 60. - dokładnie przed, po lub pomiędzy liniami:

< ?php tpl_button('edit')?>
< ?php tpl_button('history')?>

należy dopisać:

< ?php if (!plugin_isdisabled('dokulatex') && ($dokulatex =& plugin_load('helper', 'dokulatex'))) $dokulatex->html_convert_button(); ?>

oczywiście bez spacji po <

pl/miw/miw08_dokulatex/instrukcja.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0