Analiza biletomatu i design

Wybrany przykład:

Pozostałe przykłady

Brak

Uzasadnienie wyboru i porównanie

Na tym etapie jest to jedyny znaleziony model. System jest dobrze zamodelowany nie tylko od strony logiki biznesowej klienta ale także serwisu i kontroli. Ze względu na brak innych modeli porównanie jest niemożliwe.

Description

W udostępnionym przykładzie zamodelowanym w UML możliwe jest jedynie kupowanie biletu, w niniejszym modelu rozważone będzie także doładowanie KKM (Krakowska Karta Miejska ; to lokalizuje rozwiązanie ale w skali światowej nie jest to bardzo innowacyjne rozwiązanie, więc można to zrobić bez straty ogólności)

Użycie biletomatu polega na wybraniu opcji - zakup biletu bądz doładowanie karty okresowej. Po wybraniu opcji należy wrzucić odpowiednią ilość pieniędzy - jak w use-case. Jeśli przez zbyt długi czas użytkownik nie wpłaci pieniędzy aby sfinalizować transakcje przyjęte pieniądze są oddawane.

Możliwe działania wynikowe biletomatu - drukowanie potwierdzenia, wydawanie pieniedzy, drukowanie biletu, zapisywanie danych na karcie

Conceptualization

W niniejszym rozdziale następuje próba specyfikacji wejść, wyjść, atrybutów, oraz reguł w systemie

Vocabulary

Wejścia: Decyzja odnośnie zakupu karta/bilet, jeśli karta to wybór linii i dat, jeśli bilet to wybór rodzaju

Wyjście: Potwierdzenie/reszta/komunikat

Elementy wiedzy: Akcja wybrana przez użytkownika (dziedzina: bilet/karta), typ biletu/dane do karty, czy istnieje możliwość drukowania, czy biletomat może wydać resztę.

Original Rules

Reguły:

- Jeśli akcją jest zakup biletu to należy wybrać typ biletu

- Jeśli akcją jest doładowanie karty to należy podać dane

- Należy wpłacić pieniądze

- Jeśli wpłacono to drukowanie biletu/wydanie reszty, jeśli nie to po pewnym czasie zwrot pieniędzy

Analysis

Conceptual design

Poziom 0: Biletomat

Poziom 1: Finalizacja Biletomatu na: Czas, Pieniądze, Dostępność, Aktywność biletomatu

Poziom 2: Split: Czas → Aktywność biletomatu, Pieniądze → Aktywność biletomatu, Dostępność → Aktywność biletomatu

Poziom 3: Finalizacja Czas na : Czas obecny, Czas rozpoczęcia, przekroczenie limitu czasu

Poziom 4: Split: Czas obecny → przekroczenie limitu czasu, Czas rozpoczęcia → przekroczenie limitu czasu

Poziom 5,6: Finalizacja Czas obecny → czas obecny ; Czas rozpoczęcia → czas rozpoczęcia

Poziom 7: Finalizacja Dostępność na: Pieniądze w biletomacie, (znacznik) Wystarczająca ilość pieniędzy do wydania reszty

Poziom 8: Split: Pieniądze w biletomacie → Wystarczająca ilość pieniędzy do wydania reszty, Wystarczająca ilość pieniędzy do wydania reszty → Aktywność biletomatu

Poziom 9: Finalizacja Pieniądze na: Wpłacona kwota, Cena do zapłacenia, Reszta

Poziom 10: Split: Cena do zapłacenia → Reszta, Wpłacona kwota → Reszta, Reszta → Aktywność biletomatu

Poziom 11: Finalizacja Cena do zapłacenia na: Wybrany produkt, Lista cen, Cena

Poziom 12: Split: Wybrany produkt → Cena, Lista cen → Cena, Cena → Reszta

Poziom 13-20: Finalizacja Pieniądze w biletomacie → pieniądze w bletomacie, Wybrany produkt → wybrany produkt, Wpłacona kwota → wpłacona kwota, Wystarczająca ilość pieniędzy do wydania reszty → wystarczająca ilość pieniędzy do wydania reszty, Reszta → reszta, Lista cen → lista cen, Cena → cena, Aktywność biletomatu → aktywność biletomatu

Poziom 21: Ręczne dodanie zależności pieniądze w biletomacie → aktywność biletomatu (konieczne do wyznaczenia działania biletomatu)

Poziom 22: Ręczne dodanie zależności reszta → wystarczająca ilość pieniędzy do wydania reszty (konieczne do ustalenia czy mamy tyle pieniędzy)

Poziom 23: Ręczne dodanie zależności pieniądze w biletomacie → pieniądze w biletomacie (konieczne do pomniejszenia ilości pieniędzy po ich wydaniu)

Poziom 24: Ręczne dodanie zależności cena → pieniądze w biletomacie (konieczne do pomniejszenia ilości pieniędzy po ich wydaniu)

Poziom 25: Ręczne dodanie zależności aktywność bilatomatu → pieniądze w biletomacie (konieczne do pomniejszenia ilości pieniędzy po ich wydaniu)

General Conceptual Design

V3

Directed Conceptual Design

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Full ARD Model

ARD:

Refined Conceptual Design

V2

Directed Conceptual Design

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Full ARD Model

ARD:

Refined Conceptual Design

V1

Directed Conceptual Design

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Full ARD Model

ARD:

Refined Conceptual Design

Physical Attribute Specification

Structuralization

Logical design

V3

Plik .dot XTT

XTT:

Plik HQED XTTML

V1

Plik .dot XTT

Nieoficjalna (bez użycia HqEd) wersja XTT

XTT:

<graphviz file=„pl:miw:miw08_ardcase_cs:vendingmachine-xtt.dot”> </graphviz>

V0 - opis ogólny

Wynikowe działanie biletomatu zależy od następujących rzeczy:

- co zostało wybrane (jaka akcja)

- czy wpłacono odpowiednią kwotę

- fizyczna możliwość wypłaty (czy jest tusz do drukowania/pieniądze do wydania reszty)

Ostatnie zmiany

24.05.2008 - usunięcie linków zewnętrznych, dodane kopii lokalnych, drobne zmiany

28.04.2008 - od poprzedniej wersji ARD/XTT (v1) przy użyciu nowej wersji VARDA wygenerowano poprawione ARD, a za pomocą HQed XTT (v2). Ważne - w wersji v1 w tabelach reguł występowały działania, które należało wyeliminować. W tym celu wprowadzono nowy atrybut - reszta. Po zmianach okazało się, iż aby wyliczyć, w jakiej kwocie należy wydać resztę należy odjąć atrybut - cena produktu (priceList[chosenProduct]), od atrybutu wpłacona przez klienta kwota (remittance). Reszta=wpłata-cena. Tak powstały atrybut należy dalej wykorzystać do sprawdzenia, czy biletomat posiada środki do wydania reszty. Powoduje to porównanie atribute2atribute, które może zostać zapisane niejednoznacznie tj. gdy fundsInMachine<change lub change>fundsInMachine atrybut enoughCashToChange jest prawdą, aby nie powodować reguł redundantnych koniecznym wydaje się przyjęcie jednolitej konwencji np w postaci ustalania jednego (np. skrajnie prawego w tabeli) jako dowolnego/stałego i dopasowywanie prawego jako większego/mniejszego niż prawy. Pytanie co stanie się przy większej ilości atrybutów

18.05.2008 - modyfikacja modelu, nowe ARD,XTT - na chwile obecna link do strony, wieczorem wklejenie localcopy etc

19.05.2008 - poprawa(uaktualnienie) opisu, dodanie kopii lokalnych plików, usunięcie starych uwag, dodanie nowych uwag do sprawozdania

pl/miw/miw08_ardcase_cs/biletomat.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0