Analiza bankomatu i design

Introduction

Celem niniejszego opracowania jest próba zamodelowania bankomatu w ARD/XTT bazując na wiedzy ogólnej na temat budowy i zasady działania, oraz korzystania z bankomatu, dostępnych dokumentacjach, a przede wszystkim modelach UML systemu. Do stworzenia modelu, należy bazując na modelu UML wyszczególnić iterakcje pomiędzy zewnętrzem, a modelowanym systemem, wyodrębnienić wejścia i wyjścia modelowanego systemu (IMHO może to być zależne od przypadku użycia), następnie próba specyfikacji elementów wiedzy (w postaci atrybutów), na podstawie której działa system, oraz odnalezienia i opisania za pomocą zdefiniowanych atrybutów reguł według jakich działa system.

Wybrany przykład:

Pozostałe przykłady

Uzasadnienie wyboru i porównanie

Wybrałem przykład P1 ponieważ zawiera stosunkowo najwięcej opisu UML i jest merytorycznie najlepszy. Przykład P2 zawiera mniej diagramów UML, mniej danych o systemie, a przedstawione diagramy w mniejszym stopniu oddają specyfikę systemu. Przykład P3 zawiera diagramy UML, ale przedstawione tam diagramy wydają się być niekompletne i dobrane tak, aby tłumaczyć myśl główną zawartą w dokumencie tj. testowanie systemów.

Description

W przypadku podstawowym w bankomacie wyróżnić możemy dwa podstawowe przypadki użycia:

1. Zapytanie o saldo

2. Wypłata pieniędzy

Użycie bankomatu ogranicza się do dwóch akcji prezentowanych na use-case. Może to być zapytanie o saldo lub wypłata środków. Dla każdej z akcji trzeba się uwierzytelnić poprzez podanie PINu. PIN jest sprawdzany w bazie, jeśli jest poprawny praca jest kontynuowana, jeśli nie to następują kolejne próby, jeśli są udane - dalsza praca, jeśli nie karta jest zatrzymywana.

Dalsza praca polega na :

- dla zapytania o saldo na wypisaniu komunikatu

- dla wypłaty pieniędzy wybraniu z dostępnych lub podaniu niestandardowej kwoty, następnie sprawdzana jest ilość środków na koncie i jeśli są wolne środki lub limit kredytowy to sprawdzane jest, czy bankomat posiada środki, jeśli wszystko OK to wypłata i potwierdzenie, jeśli nie, to odpowiedni komunikat.

Możliwe działania wynikowe bankomatu - drukowanie potwierdzenia, wydawanie pieniędzy, zabranie karty, prośba o ponowne wprowadzenie PINu

Conceptualization

W niniejszym rozdziale następuje próba specyfikacji wejść, wyjść, atrybutów, oraz reguł w systemie

Vocabulary

Wejścia: PIN, decyzje podejmowane przez użytkownika na kolejnych ekranach (akcja, pożadana kwota)

Wyjście: Potwierdzenie/pieniądze/komunikat

Stany wewnętrzne: Uwierzytelnienie (jeśli wpisany PIN jest zgodny z PINem w bazie), Saldo (kwota wolnych środków na koncie klienta), Możliwość wypłaty(czy bankomat ma pożądana kwotę/banknoty)

Elementy wiedzy: Akcja wybrana przez użytkownika (dziedzina: saldo/wyplata), wpisany pin (dziedzina 0000-9999), uwierzytelnianie, saldo, pożądana kwota, czy istnieje możliwość wypłaty, czy bankomat posiada środki.

Original Rules

Reguły: Z wybranej akcji wynika jakie reguły stosować dalej. Jeśli akcją jest zapytanie o saldo to najpierw należy się uwierzytelnić, po uwierzytelnieniu dla tej akcji następuje wypisanie na ekranie stanu konta, w przypadku błędnej autentyfikacji podejmowane mogą być kolejne próby, jednak po trzeciej nieudanej próbie karta jest zatrzymywana przez bankomat.

Jeśli akcją jest wypłata to pozostałe reguły.

Jeśli dobry PIN → kontynuacja

Jeśli zły → druga próba ; Jeśli dobry → Kontynuacja ; Jeśli zły → zabranie karty

Jeśli stan konta (+ ew.prowizja) lub karta debetowa → (autoryzowany użytkownik posiadający środki) możliwość wypłaty

Jeśli są pieniądze i możliwość wypłaty → wyplata pieniędzy/drukowanie potwierdzenia lub stan konta dla akcji sprawdzania konta

Po wypłacie należy zaktualizować ilość pieniędzy w bankomacie

Analysis

Conceptual design

Poziom 0: Bankomat

Poziom 1: Finalizacja Bankomatu na: Opcja menu, Autentyfikaja, Czy klient dysponuje środkami, Czy bankomat posiada środki, Aktywność bankomatu

Poziom 2: Split (ustalenie zależności): Opcja menu → Aktywność bankomatu, Opcja menu → Aktywność bankomatu, Autentyfikaja → Aktywność bankomatu, Czy klient dysponuje środkami → Aktywność bankomatu, Czy bankomat posiada środki → Aktywność bankomatu

Poziom 3: Finalizacja Autentyfikacji: Podany PIN, PINwBanku, Ilość nieudanych prób, uwierzytelnienie

Poziom 4: Split (ustalenie zależności): Podany PIN → uwierzytelnienie , PINwBanku → uwierzytelnienie , Ilość nieudanych prób → uwierzytelnienie, Podany PIN → Ilość nieudanych prób, PINwBanku → Ilość nieudanych prób, uwierzytelnienie → Aktywność bankomatu, Ilość nieudanych prób→ Aktywność bankomatu

Poziom 5: Finalizacja Czy klient dysponuje środkami na: Pożądana kwota, Wolne środki, czy klient dysponuje środkami

Poziom 6: Split: Pożądana kwota → czy klient dysponuje środkami, Wolne środki → czy klient dysponuje środkami, czy klient dysponuje środkami → Aktywność bankomatu

Poziom 7: Finalizacja Aktywność bankomatu → aktywność bankomatu

Poziom 8: Finalizacja Czy bankomat posiada środki na: Ilość pieniędzy w bankomacie, (znacznik) Czy bankomat ma dostatecznie dużo środków

Poziom 9: Split: Ilość pieniędzy → Czy bankomat ma dostatecznie dużo środków, Czy bankomat ma dostatecznie dużo środków → Aktywność bankomatu

Poziom 10-17: Finalizacja Ilość pieniędzy → ilość pieniędzy, Czy bankomat ma dostatecznie dużo środków → czy bankomat ma dostatecznie dużo środków, Opcja menu → opcja menu, Pożądana kwota → pożądana kwota, Podany PIN → podany PIN, Wolne środki → wolne środki, PIN w bazie → PIN w bazie, Ilość nieudanych prób → ilość nieudanych prób

Poziom 18: Ręczne dodanie zależności (do poziomu 9) pożądana kwota → czy bankomat ma dostatecznie dużo środków

General Conceptual Design

V4

Directed Conceptual Design

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Full ARD Model

ARD:

Refined Conceptual Design

V3

Directed Conceptual Design

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Full ARD Model

ARD:

Refined Conceptual Design

V2

Directed Conceptual Design

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Full ARD Model

ARD:

Refined Conceptual Design

V1

Directed Conceptual Design

Full ARD Model

Kody w PROOGu, kod .dot i rysunki ARD/TPH i XTT wygenerowane przez VARDA dostępne dodatkowo pod linkiem poniżej

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

ARD:

Refined Conceptual Design

Physical Attribute Specification

Structuralization

Logical design

V4

Plik .dot XTT

XTT:

Plik HQED XTTML

V2

V0 - opis ogólny

Wynikowe działanie bankomatu zależy od następujących rzeczy: - czy klient podał prawidłowy PIN (uwierzytelnienie) - czy środki na koncie klienta są w stanie pokryć koszty transakcji (klient dysponuje środkami) - życzenie klienta (wybrana akcja) - fizyczna możliwość wypłaty (czy bankomat dysponuje pożądaną kwotą/odpowiednimi banknotami)

Uwierzytelnienie zależy od PINu zapisanego na karcie/w bazie banku, oraz PINu podanego przez klienta To czy klient dysponuje środkami zależy od pożądanej przez klienta kwoty, oraz stanu jego konta Tak powstałe reguły powinny być opisane w taki sposób aby otrzymane tabele były zupełne

CASE

Ze względów projektowych trzeba było dodawać zależności ręcznie (abstrahując, że i tak koncepcja później została zmieniona) pojawiły się dwie tabele o identycznych warunkach (czemu nie zostały połączone?). Fakt nie były od początku projektowane jako jedna tabela o danych warunkach i dwóch konkluzjach (ale wynikło to z projektu, gdzie jedna z konkluzji była wywiedziona od innego atrybutu)

Kod w PROLOGu

Plik .dot ARD

Plik .dot TPH

Plik .dot XTT

Plik .dot XTTML

<graphviz file=„pl:miw:miw08_ardcase_cs:cashpoint_case-xtt.dot”> </graphviz>

Ostatnie zmiany

26.05.2008 - dodanie case opisywanego w sprawozdaniu ; dodanie v4 - podczas dogrywania case autor zauważył brak uaktualniania atrybutu numberOfBills (o nieco mylącej nazwie - reprezentującego ilość pieniędzy w banknotach w bankomacie), zostało to poprawione w wersji v4

24.05.2008 - uporządkowanie, usunięcie linków zewnętrznych i zastąpienie lokalnymi, drobne zmiany

28.04.2008 - drobne modyfikacje modelu, użycie nowej wersji VARDA, oraz użycie HQED

18.05.2008 - modyfikacja modelu, nowe ARD,XTT - na chwile obecna link do strony, wieczorem wklejenie localcopy etc

19.05.2008 - poprawa(uaktualnienie) opisu, dodanie kopii lokalnych plików, usunięcie starych uwag, dodanie nowych uwag do sprawozdania

pl/miw/miw08_ardcase_cs/bankomat.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0