Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_ard_xml [2008/05/26 00:19]
miw
pl:miw:miw08_ard_xml [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 [[mtomana@student.agh.edu.pl|Michał Tomana]] (4RI) [[mtomana@student.agh.edu.pl|Michał Tomana]] (4RI)
  
Linia 18: Linia 20:
  
   * Graph examples (using [[pl:​miw:​miw08_dokuviz|DokuViz plugin]]): [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​notatki|notatki]]   * Graph examples (using [[pl:​miw:​miw08_dokuviz|DokuViz plugin]]): [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​notatki|notatki]]
 +
 +
  
 ====== Sprawozdanie ====== ====== Sprawozdanie ======
  
-lll+Celem projektu było przygotowanie ontologii dla ARD (zdefiniowanie klas i gramatyki), a następnie przygotowanie plików XSLT do transformacji z formatu ARDML do OWL oraz w kolejnym etapie do definicji grafów dla programu Graphviz. 
 + 
 +==== Ontologia ==== 
 +W ARD występują dwa rodzaje elementów: atrybuty (attributes) i właściwości (properties). W ontologii odpowiadają one klasom: 
 + 
 +<​code>​ 
 + ​Class(ard:​Attribute) 
 + ​Class(ard:​Property) 
 +</​code>​ 
 + 
 +Dla danego diagramu ARD można zdefiniować stałą listę atrybutów, które następnie są przyporządkowywane poszczególnym właściwościom. W tym celu potrzebne było zdefiniowanie relacji między tymi elementami:​ 
 + 
 +<​code>​ 
 + ​ObjectProperty(ard:​is_attribute_of domain(ard:​Property) range(ard:​Attribute)) 
 + ​ObjectProperty(ard:​has_attribute inverseOf(ard:​is_attribute_of)) 
 +</​code>​ 
 + 
 +Pierwsza z nich, //​is_attribute_of//,​ jest związana z atrybutami (słowo kluczowe **range**) przypisywanymi do właściwości (słowo kluczone **domain**). Jako, że w języku OWL stosuje się opis relacji działających w obie strony, zdefiniowana została też relacja //​has_attribute//,​ która jest po prostu odwróceniem pierwszej (słowo kluczowe **inverseOf**). Takie podejście ułatwia pisanie ontologii oraz zwiększa czytelność. 
 +W tej chwili można już zdefiniować listę elementów - atrybutów i właściwości - oraz powiązać je ze sobą. 
 +Do pełnego opisu ARD brakuje nam jeszcze relacji wynikających z diagramów ARD/TPH. Pierwsza z nich to zależność poszczególnych właściwości:​ 
 + 
 +<​code>​ 
 + ​ObjectProperty(ard:​depends_on domain(ard:​property) range(ard:​Property)) 
 + ​ObjectProperty(ard:​is_prerequisite_for inverseOf(ard:​Property)) 
 +</​code>​ 
 + 
 +Definiuje ona, która właściwość,​ od której zależy (//​depends_on//​). Dla przykładu termostatu właściwość //​thermostat_setting//​ jest zależna od właściwości //season//, która to jest zależna od //month//. Analogicznie jak w przypadku poprzedniej relacji, zdefiniowana została relacja przeciwna - //​is_prerequisite_for//​ (czyli wpływanie jednej właściwości na drugą). 
 + 
 +Ostatnią rzeczą jest zdefiniowanie,​ która właściwość została przetranformowana na inne właściwości:​ 
 + 
 +<​code>​ 
 + ​ObjectProperty(ard:​transformed_into domain(ard:​Property) range(Property)) 
 + ​ObjectProperty(ard:​transformed_from inverseOf(ard:​transformed_into)) 
 +</​code>​ 
 + 
 +Dla wcześniej wspomnianego termostatu, taka relacja ma miejsce na przykład przy właściwości z atrybutem //Date//, która została przetransformowana (//​transformed_into//​) w inną właściwość zawierającą atrybuty //day//, //month// i //today//. Relacja przeciwna to //​transformed_from//​. 
 + 
 +Taka gramatyka jest w zupełności wystarczająca do opisu ARD (wraz z "​zaszytymi"​ oboma diagramami). Pełna ontologia ma więc postać: 
 + 
 +<​code>​ 
 +[Namespaces:​ 
 +  owl = http://​www.w3.org/​2002/​07/​owl#​ 
 +  rdfs  = http://​www.w3.org/​2000/​01/​rdf-schema#​ 
 +  rdf   = http://​www.w3.org/​1999/​02/​22-rdf-syntax-ns#​ 
 +
 + 
 +Ontology( 
 +  Class(ard:​Attribute) 
 +  Class(ard:​Property) 
 +   
 +  ObjectProperty(ard:​is_attribute_of domain(ard:​Property) range(ard:​Attribute)) 
 +  ObjectProperty(ard:​has_attribute inverseOf(ard:​is_attribute_of)) 
 +   
 +  ObjectProperty(ard:​depends_on domain(ard:​property) range(ard:​Property)) 
 +  ObjectProperty(ard:​is_prerequisite_for inverseOf(ard:​Property)) 
 +   
 +  ObjectProperty(ard:​transformed_into domain(ard:​Property) range(Property)) 
 +  ObjectProperty(ard:​transformed_from inverseOf(ard:​transformed_into)) 
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +Tworzenie instancji poszczególnych klas ma następującą postać: 
 + 
 +<​code>​ 
 +  Individual(ard:​prp_1 type(ard:​Property) 
 +    value(ard:​has_attribute ard:​att_1) 
 +    value(ard:​has_attribute ard:​att_2) 
 +    value(ard:​transformed_from ard:​prp_0)) 
 +</​code>​ 
 + 
 +Powyżej zdefiniowany jest obiekt klasy //​Property//​ o nazwie //prp_1//. Ma on dwa atrybuty: //att_1// i //att_2//. Został przetransformowany z właściwości //​prp_0//​. 
 +Pełny opis termostatu za pomocą powyższej ontologii można zobaczyć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​owl_thermostat|tutaj]]. 
 + 
 + 
 +==== XSLT - OWL ==== 
 + 
 +Transformacja ARDML do OWLa, za pomocą XSLT nie jest skomplikowanym procesem: 
 +  * w pierwszej kolejności zapisywana jest definicja ontologii (klasy i relacje), 
 +  * następnie tworzona jest lista atrybutów o odpowiednich nazwach i identyfikatorach,​ 
 +  * kolejnym krokiem jest utowrzenie listy właściwości - i każdej z nich przypisane są odpowiednie atrybuty oraz zdefiniowane relacje zależności i transformacji. 
 + 
 +Pełny kod XSLT można obejrzeć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard_owl_xsl|tutaj]]. 
 + 
 +==== XSLT - DOT ==== 
 + 
 +== ARD == 
 + 
 +By przejść z ARDML do opisu grafu ARD dla programu Graphviz wymagane są następujące kroki: 
 +  * zapisanie nagłówka grafu, 
 +  * iteracja po wszystkich elementach zależnych/​niezależnych (relacja zależności) by powstała ich pełna lista, 
 +  * zdefiniowanie relacji między poszczególnymi encjami (zależność),​ 
 +  * zapisanie końca grafu. 
 + 
 +Kod transformacji można obejrzeć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_ard_dot_xsl|tutaj]]. 
 + 
 +== TPH == 
 + 
 +Konstrukcja grafu TPH odpowiada następującemu procesowi:​ 
 +  * zapisanie nagłówka grafu, 
 +  * iteracja po wszystkich właściwościach - a dla każdej z nich dodanie etykiety związanych z nią atrybutów,​ 
 +  * zdefiniowanie relacji między poszczególnymi encjami (transformacja),​ 
 +  * zapisanie końca grafu. 
 + 
 +Kod transformacji można obejrzeć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_tph_dot_xsl|tutaj]]. Obrazki grafów można podglądnąć w [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​notatki|notatkach]] (wykorzystano plugin ###). 
 + 
  
 ====== Materiały ====== ====== Materiały ======
Linia 29: Linia 138:
   * [[wp>​XSLT]],​ [[http://​www.w3.org/​TR/​xslt20/​|specyfikacja]].   * [[wp>​XSLT]],​ [[http://​www.w3.org/​TR/​xslt20/​|specyfikacja]].
  
-narzędzia:+[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Web_Ontology_Language|OWL]]:​ 
 +  * http://​www.cs.man.ac.uk/​~horrocks/​ISWC2003/​Tutorial/​ 
 +  * http://​www.cs.man.ac.uk/​~horrocks/​ISWC2003/​Tutorial/​examples.pdf 
 +  * http://​www.w3.org/​TR/​owl-semantics/​ 
 +  * http://​www.w3.org/​TR/​owl-guide/​ 
 +  * http://​protege.stanford.edu/​publications/​ontology_development/​ontology101-noy-mcguinness.html 
 + 
 +Narzędzia:
   * http://​protege.stanford.edu/​   * http://​protege.stanford.edu/​
  
 ARD: ARD:
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardformal-submitted|Towards Formalization of ARD+ Conceptual Design and Refinement Method]] +  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardformal|Towards Formalization of ARD+ Conceptual Design and Refinement Method]] 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardprolog-submitted|An ARD+ Design and Visualization Toolchain Prototype in Prolog]] +  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardprolog|An ARD+ Design and Visualization Toolchain Prototype in Prolog]] 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-userv-submitted|UServ Case Study, Conceptual Design with ARD+ Method]].+  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-userv|UServ Case Study, Conceptual Design with ARD+ Method]].
  
  
  
pl/miw/miw08_ard_xml.1211753976.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0