To jest stara wersja strony!


Opis

Michał Tomana (4RI)

Translacja ARDML do innych formatów z użyciem XSLT. Ontologie, graphviz.

Spotkania

080304

 • koncepcja przejścia ARD→OWL (modelowanie słownika, vocabulary)

080311

080318

 • próba preprezentacji w OWL pełnego modelu (VARDA/tic), HML

Wątpliwości:

 • co z powtarzającymi się nazwami? Time+Tepmeratore → Time, Temperature (może to ta sama właściwość?)
 • nomenklatura

080408

 • właściwa repr w owl (att/prop)
 • nie ma prefixow att/prop, uzywamy jakiegoś id
 • prób zrobienia xslt hml(ardml) → owl

080422

 • graphviz
 • FIXME

080429

 • j.w?

Projekt

ARD Ontology. Abstract Syntax:

[Namespaces:
 owl	= http://www.w3.org/2002/07/owl#
 rdfs = http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 rdf  = http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
]

Ontology(
 Class(ard:Attribute)
 Class(ard:Property)
 
 ObjectProperty(ard:is_attribute_of domain(ard:Property) range(ard:Attribute))
 ObjectProperty(ard:has_attribute inverseOf(ard:is_attribute_of))
 
 ObjectProperty(ard:depends_on domain(ard:property) range(ard:Property))
 ObjectProperty(ard:is_prerequisite_for inverseOf(ard:Property))
 
 ObjectProperty(ard:transformed_into domain(ard:Property) range(Property))
 ObjectProperty(ard:transformed_from inverseOf(ard:transformed_into))
)

Thermostat example (OWL):

[Namespaces:
 owl	= http://www.w3.org/2002/07/owl#
 rdfs = http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 rdf  = http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
]

Ontology(

 Class(ard:Attribute)
 Class(ard:Property)
 
 ObjectProperty(ard:is_attribute_of domain(ard:Property) range(ard:Attribute))
 ObjectProperty(ard:has_attribute inverseOf(ard:is_attribute_of))
 
 ObjectProperty(ard:depends_on domain(ard:property) range(ard:Property))
 ObjectProperty(ard:is_prerequisite_for inverseOf(ard:Property))
 
 ObjectProperty(ard:transformed_into domain(ard:Property) range(Property))
 ObjectProperty(ard:transformed_from inverseOf(ard:transformed_into))


 Individual(ard:att_0 type(ard:Attribute) Label("Thermostat"))
 Individual(ard:att_1 type(ard:Attribute) Label("Time"))
 Individual(ard:att_2 type(ard:Attribute) Label("Temperature") Comment("input temperature from sensor number 1"))
 Individual(ard:att_3 type(ard:Attribute) Label("Date"))
 Individual(ard:att_4 type(ard:Attribute) Label("Hour"))
 Individual(ard:att_5 type(ard:Attribute) Label("season"))
 Individual(ard:att_6 type(ard:Attribute) Label("operation"))
 Individual(ard:att_7 type(ard:Attribute) Label("thermostat_settings"))
 Individual(ard:att_8 type(ard:Attribute) Label("day"))
 Individual(ard:att_9 type(ard:Attribute) Label("month"))
 Individual(ard:att_10 type(ard:Attribute) Label("today"))
 Individual(ard:att_11 type(ard:Attribute) Label("hour"))
  
 Individual(ard:prp_0 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_0))
  
 Individual(ard:prp_1 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_1)
  value(ard:has_attribute ard:att_2)
  value(ard:transformed_from ard:prp_0))
  
 Individual(ard:prp_2 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_1)
  value(ard:transformed_from ard:prp_1))
  
 Individual(ard:prp_3 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_2)
  value(ard:transformed_from ard:prp_1))
  
 Individual(ard:prp_4 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_3)
  value(ard:has_attribute ard:att_4)
  value(ard:has_attribute ard:att_5)
  value(ard:has_attribute ard:att_6)
  value(ard:transformed_from ard:prp_2))
  
 Individual(ard:prp_5 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_7)
  value(ard:depends_on ard:prp_10)
  value(ard:depends_on ard:prp_11)
  value(ard:transformed_from ard:prp_3))
  
 Individual(ard:prp_6 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_3)
  value(ard:has_attribute ard:att_4)
  value(ard:transformed_from ard:prp_4))
  
 Individual(ard:prp_7 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_5)
  value(ard:has_attribute ard:att_6)
  value(ard:transformed_from ard:prp_4))
  
 Individual(ard:prp_8 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_3)
  value(ard:transformed_from ard:prp_6))
  
 Individual(ard:prp_9 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_4)
  value(ard:transformed_from ard:prp_6))
  
 Individual(ard:prp_10 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_5)
  value(ard:depends_on ard:prp_14)
  value(ard:transformed_from ard:prp_7))
  
 Individual(ard:prp_11 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_6)
  value(ard:depends_on ard:prp_17)
  value(ard:depends_on ard:prp_13)
  value(ard:transformed_from ard:prp_7))
  
 Individual(ard:prp_12 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_8)
  value(ard:has_attribute ard:att_9)
  value(ard:has_attribute ard:att_10)
  value(ard:transformed_from ard:prp_8))
  
 Individual(ard:prp_13 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_11)
  value(ard:transformed_from ard:prp_9))
  
 Individual(ard:prp_14 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_9)
  value(ard:transformed_from ard:prp_12))
  
 Individual(ard:prp_15 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_8)
  value(ard:has_attribute ard:att_10)
  value(ard:transformed_from ard:prp_12))
  
 Individual(ard:prp_16 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_8)
  value(ard:transformed_from ard:prp_15))
  
 Individual(ard:prp_17 type(ard:Property)
  value(ard:has_attribute ard:att_10)
  value(ard:depends_on ard:prp_16)
  value(ard:transformed_from ard:prp_15))
  
 
)

Sprawozdanie

Materiały

pl/miw/miw08_ard_xml.1210019667.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0