To jest stara wersja strony!


Opis

Michał Tomana (4RI)

Translacja ARDML do innych formatów z użyciem XSLT. Ontologie, graphviz.

Spotkania

080304

 • koncepcja przejścia ARD→OWL (modelowanie słownika, vocabulary)

080311

080318

 • próba preprezentacji w OWL pełnego modelu (VARDA/tic), HML

Wątpliwości:

 • co z powtarzającymi się nazwami? Time+Tepmeratore → Time, Temperature (może to ta sama właściwość?)
 • nomenklatura

Projekt

ARD Ontology. Abstract Syntax:

[Namespaces:
 owl	= http://www.w3.org/2002/07/owl#
 ard	= https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:miw:miw08_ard_xml#
]

Ontology(
 Class(ard:attribute)
 Class(ard:property)
 
 ObjectProperty(ard:is_property_of domain(ard:attribute) range(ard:property))
 ObjectProperty(ard:has_property inverseOf(ard:is_property_of))
 
 ObjectProperty(ard:depends_on domain(ard:attribute) range(ard:attribute))
 ObjectProperty(ard:is_prerequisite_for domain(ard:attribute) range(ard:attribute))
 
 ObjectProperty(ard:transformed_into domain(ard:attribute) range(attribute))
 ObjectProperty(ard:transformed_from inverseOf(ard:transformed_into))
)

Thermostat example:

[Namespaces:
 owl	= http://www.w3.org/2002/07/owl#
 ard	= https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:miw:miw08_ard_xml#
]

Ontology(
 Individual(ard:attThermostat type(ard:attribute))
 Individual(ard:Thermostat type(ard:property) value(ard:is_property_of ard:attThermostat))
 
 Individual(ard:attTimeTemp type(ard:attribute) value(ard:transformed_from ard:attThermostat))
  
 Individual(ard:Time type(ard:property) value(ard:is_property_of ard:attTimeTemp))
 Individual(ard:Temp type(ard:property) value(ard:is_property_of ard:attTimeTemp))
 
 Individual(ard:attTime type(ard:attribute) 
  value(ard:has_property ard:Time) 
  value(ard:transformed_from ard:attTimeTemp))
 Individual(ard:attTemperature type(ard:attribute) 
  value(ard:has_property ard:Temperature)
  value(ard:transformed_from ard:attTimeTemp))
  
 Individual(ard:attDateHour_season_operation type(ard:attribute)
  value(ard:transformed_from ard:attTime))
  
 Individual(ard:Date type(ard:property)
  value(ard:is_property_of ard:attDateHour_season_operation))
 Individual(ard:Hour type(ard:property)
  value(ard:is_property_of ard:attDateHour_season_operation))
 Individual(ard:season type(ard:property)
  value(ard:is_property_of ard:attDateHour_season_operation))
 Individual(ard:operation type(ard:property)
  value(ard:is_property_of ard:attDateHour_season_operation))
  
 Individual(ard:att_thermostat_settings type(ard:attribute)
  value(ard:transformed_from ard:attTemperature)
  value(ard:depends_on ard:season)
  value(ard:depends_on ard:operation)
 
 Individual(ard:thermostat_settings type(ard:property)
  value(ard:is_property_of ard:att_

 ...
 
 Individual(ard:att_hour type(ard:attribute)
  value(ard:transformed_from ard:attHour)
  value(ard:is_prerequisite_for ard:att_operation))
 
 Individual(ard:att_thermostat_settings type(ard:attribute) 
  value(ard:transformed_from ard:attTemperature) 
  value(ard:depends_on ard:att_season)
  value(ard:depends_on ard:att_operation))
)

Sprawozdanie

Materiały

pl/miw/miw08_ard_xml.1205832200.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0