Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_ard_xml [2008/02/21 14:29]
miw ard
pl:miw:miw08_ard_xml [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 [[mtomana@student.agh.edu.pl|Michał Tomana]] (4RI) [[mtomana@student.agh.edu.pl|Michał Tomana]] (4RI)
  
 Translacja ARDML do innych formatów z użyciem XSLT. Ontologie, graphviz. Translacja ARDML do innych formatów z użyciem XSLT. Ontologie, graphviz.
  
-====== Spotkania ====== +Historia [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​spotkania|spotkań]]. 
-===== 08.03.04 ===== + 
-  * koncepcja przejścia ARD->OWL (modelowanie słownika, vocabulary)+
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
 +  * ARDML: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​thermostat_ardml|Thermostat]] ​ (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​thermostat_ardml.xml|thermostat_ardml.xml}})
 +  * OWL dla ARD: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​owl_abstract_syntax|abstract syntax]]
 +  * Przykład ontologii dla [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​owl_thermostat|termostatu]]
 +
 +  * XSLT for OWL: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard_owl_xsl|ARDML->​OWL]] ​ (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_owl.xml|ardml_owl.xsl}})
 +  * XSLT for ARD graph: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_ard_dot_xsl|ARDML->​(ARD)->​DOT]] ​ (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_ard_dot.xml|ardml_ard_dot.xsl}})
 +  * XSLT for TPH graph: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_tph_dot_xsl|ARDML->​(TPH)->​DOT]] (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_tph_dot.xml|ardml_tph_dot.xsl}})
 +
 +  * Graph examples (using [[pl:​miw:​miw08_dokuviz|DokuViz plugin]]): [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​notatki|notatki]]
 +
 +
  
 ====== Sprawozdanie ====== ====== Sprawozdanie ======
 +
 +Celem projektu było przygotowanie ontologii dla ARD (zdefiniowanie klas i gramatyki), a następnie przygotowanie plików XSLT do transformacji z formatu ARDML do OWL oraz w kolejnym etapie do definicji grafów dla programu Graphviz.
 +
 +==== Ontologia ====
 +W ARD występują dwa rodzaje elementów: atrybuty (attributes) i właściwości (properties). W ontologii odpowiadają one klasom:
 +
 +<​code>​
 + ​Class(ard:​Attribute)
 + ​Class(ard:​Property)
 +</​code>​
 +
 +Dla danego diagramu ARD można zdefiniować stałą listę atrybutów, które następnie są przyporządkowywane poszczególnym właściwościom. W tym celu potrzebne było zdefiniowanie relacji między tymi elementami:
 +
 +<​code>​
 + ​ObjectProperty(ard:​is_attribute_of domain(ard:​Property) range(ard:​Attribute))
 + ​ObjectProperty(ard:​has_attribute inverseOf(ard:​is_attribute_of))
 +</​code>​
 +
 +Pierwsza z nich, //​is_attribute_of//,​ jest związana z atrybutami (słowo kluczowe **range**) przypisywanymi do właściwości (słowo kluczone **domain**). Jako, że w języku OWL stosuje się opis relacji działających w obie strony, zdefiniowana została też relacja //​has_attribute//,​ która jest po prostu odwróceniem pierwszej (słowo kluczowe **inverseOf**). Takie podejście ułatwia pisanie ontologii oraz zwiększa czytelność.
 +W tej chwili można już zdefiniować listę elementów - atrybutów i właściwości - oraz powiązać je ze sobą.
 +Do pełnego opisu ARD brakuje nam jeszcze relacji wynikających z diagramów ARD/TPH. Pierwsza z nich to zależność poszczególnych właściwości:​
 +
 +<​code>​
 + ​ObjectProperty(ard:​depends_on domain(ard:​property) range(ard:​Property))
 + ​ObjectProperty(ard:​is_prerequisite_for inverseOf(ard:​Property))
 +</​code>​
 +
 +Definiuje ona, która właściwość,​ od której zależy (//​depends_on//​). Dla przykładu termostatu właściwość //​thermostat_setting//​ jest zależna od właściwości //season//, która to jest zależna od //month//. Analogicznie jak w przypadku poprzedniej relacji, zdefiniowana została relacja przeciwna - //​is_prerequisite_for//​ (czyli wpływanie jednej właściwości na drugą).
 +
 +Ostatnią rzeczą jest zdefiniowanie,​ która właściwość została przetranformowana na inne właściwości:​
 +
 +<​code>​
 + ​ObjectProperty(ard:​transformed_into domain(ard:​Property) range(Property))
 + ​ObjectProperty(ard:​transformed_from inverseOf(ard:​transformed_into))
 +</​code>​
 +
 +Dla wcześniej wspomnianego termostatu, taka relacja ma miejsce na przykład przy właściwości z atrybutem //Date//, która została przetransformowana (//​transformed_into//​) w inną właściwość zawierającą atrybuty //day//, //month// i //today//. Relacja przeciwna to //​transformed_from//​.
 +
 +Taka gramatyka jest w zupełności wystarczająca do opisu ARD (wraz z "​zaszytymi"​ oboma diagramami). Pełna ontologia ma więc postać:
 +
 +<​code>​
 +[Namespaces:​
 +  owl = http://​www.w3.org/​2002/​07/​owl#​
 +  rdfs  = http://​www.w3.org/​2000/​01/​rdf-schema#​
 +  rdf   = http://​www.w3.org/​1999/​02/​22-rdf-syntax-ns#​
 +]
 +
 +Ontology(
 +  Class(ard:​Attribute)
 +  Class(ard:​Property)
 +  ​
 +  ObjectProperty(ard:​is_attribute_of domain(ard:​Property) range(ard:​Attribute))
 +  ObjectProperty(ard:​has_attribute inverseOf(ard:​is_attribute_of))
 +  ​
 +  ObjectProperty(ard:​depends_on domain(ard:​property) range(ard:​Property))
 +  ObjectProperty(ard:​is_prerequisite_for inverseOf(ard:​Property))
 +  ​
 +  ObjectProperty(ard:​transformed_into domain(ard:​Property) range(Property))
 +  ObjectProperty(ard:​transformed_from inverseOf(ard:​transformed_into))
 +)
 +</​code>​
 +
 +Tworzenie instancji poszczególnych klas ma następującą postać:
 +
 +<​code>​
 +  Individual(ard:​prp_1 type(ard:​Property)
 +    value(ard:​has_attribute ard:att_1)
 +    value(ard:​has_attribute ard:att_2)
 +    value(ard:​transformed_from ard:prp_0))
 +</​code>​
 +
 +Powyżej zdefiniowany jest obiekt klasy //​Property//​ o nazwie //prp_1//. Ma on dwa atrybuty: //att_1// i //att_2//. Został przetransformowany z właściwości //prp_0//.
 +Pełny opis termostatu za pomocą powyższej ontologii można zobaczyć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​owl_thermostat|tutaj]].
 +
 +
 +==== XSLT - OWL ====
 +
 +Transformacja ARDML do OWLa, za pomocą XSLT nie jest skomplikowanym procesem:
 +  * w pierwszej kolejności zapisywana jest definicja ontologii (klasy i relacje),
 +  * następnie tworzona jest lista atrybutów o odpowiednich nazwach i identyfikatorach,​
 +  * kolejnym krokiem jest utowrzenie listy właściwości - i każdej z nich przypisane są odpowiednie atrybuty oraz zdefiniowane relacje zależności i transformacji.
 +
 +Pełny kod XSLT można obejrzeć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard_owl_xsl|tutaj]].
 +
 +==== XSLT - DOT ====
 +
 +== ARD ==
 +
 +By przejść z ARDML do opisu grafu ARD dla programu Graphviz wymagane są następujące kroki:
 +  * zapisanie nagłówka grafu,
 +  * iteracja po wszystkich elementach zależnych/​niezależnych (relacja zależności) by powstała ich pełna lista,
 +  * zdefiniowanie relacji między poszczególnymi encjami (zależność),​
 +  * zapisanie końca grafu.
 +
 +Kod transformacji można obejrzeć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_ard_dot_xsl|tutaj]].
 +
 +== TPH ==
 +
 +Konstrukcja grafu TPH odpowiada następującemu procesowi:
 +  * zapisanie nagłówka grafu,
 +  * iteracja po wszystkich właściwościach - a dla każdej z nich dodanie etykiety związanych z nią atrybutów,
 +  * zdefiniowanie relacji między poszczególnymi encjami (transformacja),​
 +  * zapisanie końca grafu.
 +
 +Kod transformacji można obejrzeć [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_tph_dot_xsl|tutaj]]. Obrazki grafów można podglądnąć w [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​notatki|notatkach]] (wykorzystano plugin ###).
 +
  
  
Linia 18: Linia 137:
   * [[http://​w3schools.com/​xsl/​default.asp|W3S XSLT]]   * [[http://​w3schools.com/​xsl/​default.asp|W3S XSLT]]
   * [[wp>​XSLT]],​ [[http://​www.w3.org/​TR/​xslt20/​|specyfikacja]].   * [[wp>​XSLT]],​ [[http://​www.w3.org/​TR/​xslt20/​|specyfikacja]].
 +
 +[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Web_Ontology_Language|OWL]]:​
 +  * http://​www.cs.man.ac.uk/​~horrocks/​ISWC2003/​Tutorial/​
 +  * http://​www.cs.man.ac.uk/​~horrocks/​ISWC2003/​Tutorial/​examples.pdf
 +  * http://​www.w3.org/​TR/​owl-semantics/​
 +  * http://​www.w3.org/​TR/​owl-guide/​
 +  * http://​protege.stanford.edu/​publications/​ontology_development/​ontology101-noy-mcguinness.html
 +
 +Narzędzia:
 +  * http://​protege.stanford.edu/​
 +
 ARD: ARD:
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardformal-submitted|Towards Formalization of ARD+ Conceptual Design and Refinement Method]] +  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardformal|Towards Formalization of ARD+ Conceptual Design and Refinement Method]] 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardprolog-submitted|An ARD+ Design and Visualization Toolchain Prototype in Prolog]] +  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardprolog|An ARD+ Design and Visualization Toolchain Prototype in Prolog]] 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-userv-submitted|UServ Case Study, Conceptual Design with ARD+ Method]].+  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-userv|UServ Case Study, Conceptual Design with ARD+ Method]].
  
  
  
pl/miw/miw08_ard_xml.1203600553.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0