SemWikisRev:SMW

Grupa:

 • Paweł Bicz
 • Michał Czapko

Opis Semantic MediaWiki

Semantic MediaWiki (SMW) jest rozszerzeniem dla systemu MediaWiki – wolny system wiki napisany w PHP, pierwotnie przeznaczony dla Wikipedii – które pozwala na efektywne przeszukiwanie, organizowanie, przeglądanie i współdzielenie wszystkich danych zgromadzonych w wiki. Podczas gdy zwykły system wiki zawiera wyłącznie tekst niezrozumiały dla maszyny, SMW rozszerza funkcjonalność wiki o dodawanie adnotacji semantycznych do istniejącej lub dopiero tworzonej zawartości, w celu jej organizowania i umożliwienia interpretacji zgromadzonej wiedzy przez maszynę. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie rozwiązań jakie niesie ze sobą Semantic Web.

Semantic MediaWiki wprowadza dodatkowe znaczniki/atrybuty w zwykłym tekście, które umożliwiają użytkownikom dodawanie adnotacji semantycznych:

[[Test property::Test value]]

Cicha adnotacja (nie wyświetlana na ekranie)

{{#set:ludność=59000|kraj=Andora}}

Jak również typów danych dla atrybutów:

[[has type::Number]]
[[has type::String]]
[[has type::Geographic coordinate]]
...

Buduje to strukturę wiki, pomaga znajdować więcej informacji w krótszym czasie oraz podwyższa jakość i spójność całego systemu wiki.

Reprezentacja wiedzy w SMW

 • Automatycznie generowane listy - List tworzonych ręcznie nie można elastyczne dostosować do naszych potrzeb, a dodatkowo trzeba je ręcznie aktualizować. SMW zapewnia automatyczne generowanie list, które są zawsze aktualne i przedstawiają interesujące nas, wybrane wiadomości.
 • Graficzna prezentacja danych (kalendarze, grafy, mapy itp.) - Różne formaty są dostępne po zainstalowaniu odpowiednich rozszerzeń, np. Semantic Result Formats, Semantic Google Maps.
 • Przeszukiwanie zbioru danych - Użytkownicy mogą szukać informacji wpisując własne zapytania (Halo, Semantic Drilldown).
 • Export danych - Informacje przechowywane w SMW wiki mogą być przekazane na zewnątrz w takich formatach jak: CSV, JSON i RDF. To sprawia że SMW może służyć jako źródło danych dla innych aplikacji.

Przykład zastosowania adnotacji semantycznych (Atrybutów) w SMW

Gdańsk - miasto portowe, znajdujące się w północnej [[położenieKraj::Polska|Polsce]], nad [[położenieMorze::Bałtyk|Bałtykiem]]
u ujścia [[położenieRzeka::Motława|Motławy]]. Współrzędne geograficzne: [[położenie::54°00'N;  18°00'E]].
Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi [[ludność::450000]].
[[Kategoria:Miasto]]

Instalacja MediaWiki i SMW

System MediaWiki instaluje się za pomocą interaktywnego, webowego skryptu instalacyjnego. Przed jego uruchomieniem konieczne jest spełnienie kilku warunków, określających wymagania środowiskowe MediaWiki oraz SMW.

Konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

Wymagania:

 • Web Server np. Apache lub IIS
 • PHP 5.0 lub nowszy (rekomendowana 5.1.x, dla obsługi api.php)
 • Database Server
  1. MySQL 4.0 lub nowszy
  2. PostgreSQL 8.1 lub nowszy

W celu zainstalowania wiki należy pobrać jedną z wersji systemu MediaWiki np. z oficjalnej strony.

Pobrane pliki są skompresowane (format .tar.gz), należy je więc rozpakować przed umieszczeniem na serwerze. Katalog z plikami umieszczamy w katalogu webowym serwera.

Nowo założonemu katalogowi możemy nadać dowolną nazwę, w zależności od tego jak ma wyglądać URL. W naszym przypadku dla katalogu z MediaWiki została nadana nazwa /w/ . Ponieważ adresem naszego serwera webowego jest http://student.agh.edu.pl/deliver oznacza, że wiki będzie dostępne pod adresem http://student.agh.edu.pl/deliver/w/index.php.

Podczas instalacji, kiedy zostanie uruchomiony skrypt instalacyjny MediaWiki, konieczne jest posiadanie prawa zapisu do katalogu /w/config. Należy sprawdzić i ewentualnie zmienić prawa dostępu dla katalogu config, tak aby podczas instalacji możliwy był zapis zawartych w nim plików konfiguracyjnych.

W katalogu /w/ wykonujemy polecenie:

chmod 755 config

Trzeba też pamiętać aby sprawdzić i ewentualnie zmienić prawa dostępu dla pliku config/index.php:

chmod 755 config/index.php

Utworzenie bazy danych

Stworzyliśmy bazę danych MySQL (alternatywą był PostgreSQL) przed instalacją MediaWiki. Zarządzanie bazą ułatwia panel kontrolny - PhpMyAdmin, który jest udostępniany przez Serwer baz danych AGH http://mysql.agh.edu.pl.

Utworzenie bazy "wikidb" i nadanie praw do wykonywania zapytań z serwera webowego (SMW)

create database wikidb;
grant index, create, select, insert, update, delete, alter, lock tables on wikidb.* to
deliver@student.agh.edu.pl identified by 'password';

Uruchomienie skryptu instalacyjnego

Po wykonaniu powyższych kroków, należy sfinalizować proces instalacji wiki poprzez przeglądarkę (http://student.agh.edu.pl/deliver/w/config/), wykonując instrukcje zawarte w skrypcie konfiguracyjnym. Skrypt ten umożliwia wprowadzenie wymaganych parametrów konfiguracyjnych (nazwa wiki, język, baza danych itd.) systemu MediaWiki, niezbędnych do uruchomienia i pomyślnego funkcjonowania systemu.

Po pomyślnym zakończeniu wykonywania skryptu tworzony jest plik LocalSettings.php ze wszystkimi parametrami konfiguracyjnymi.

 • należy przenieść ten plik do katalogu głównego wiki /w/
 • ograniczyć prawa dostępu do pliku - hasła otwartym tekstem !!!
 • można usunąć katalog config

MediaWiki powinno być gotowe do użycia.

Instalacja SMW

 • Należy pobrać Semantic MediaWiki - moduł rozszerzający funkcjonalność wiki o idee Semantic Web, a następnie skopiować pliki do /w/extensions/SemanticMediaWiki.
 • Uaktywnić rozszerzenie dodając do pliku w/LocalSettings.php następujący kod:
 include_once("$IP/extensions/SemanticMediaWiki/includes/SMW_Settings.php");
 enableSemantics('student.agh.edu.pl');
 • Aktualizacji bazy danych dokonujemy przez stronę Special:SMWAdmin (należy mieć uprawnienia administratora) - nie ma wpływu na poprzednią zawartość bazy, dodane zostają nowe tabele dla danych semantycznych.

Przykładowe przypadki użycia

Wiki Geograficzne - zawiera opis kilkudziesięciu miast europejskich (lista miast). Na opis miasta składa się jego położenie (w jakim państwie, nad którą rzeką/morzem/jeziorem leży, współrzędne geograficzne), liczba ludności oraz informacja o fakcie bycia stolicą określonego państwa.

Tabela ze zgromadzonymi danymi: Tabela

Użycie semantycznych adnotacji w opisie poszczególnych miast, pozwala wykonywać złożone zapytania dla zbioru danych zawartych w wiki (wyniki zapytań w Wiki Geograficzne):

Inline queries - przykład użycia

1. Trzy największe miasta (tabela)

{{#ask: [[Kategoria:miasto]] 
| ?ludność
| sort=ludność
| order=descending
| limit=3
}}

2. Miasta położone nad Wisłą (lista)

{{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieWoda::Wisła]]
| format=ul
}}

3. Miasta nad Bałtykiem o liczbie ludności mniejszej niż pół miliona (lista)

{{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieWoda::Bałtyk]] [[ludność::<500000]]
| format=ul
}}

4. W Berlinie mieszka

{{#show: Berlin | ?ludność}

ludzi.

pl/miw/2009/piw09_semwikis_smw2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0