Projekt

Przykłady

Brak konfliktów

Przed synchronizacją struktura katalogu wyglądała następująco:

Lokalny Serwer
example1_localhost.jpg example1_server.jpg

Została wybrana strona „start”, a następnie z panelu administracyjnego został wybrany plugin synchronizujący. W efekcie otrzymujemy poniższy ekran.

example1_step1.jpg

Obserwujemy, że test połączenia z serwerem oraz ścieżki do DokuWiki na serwerze przebiegł pomyślnie. Ostatecznie wybieramy synchronizacje całego DokuWiki. Efekt synchronizacji obserwujemy na następnym ekranie:

example1_step2.jpg

Ponownie testy zakończyły się sukcesem. Test synchronizacji, który określa, czy dana ścieżka może zostać zsynchronizowana, również przebiegł pomyślnie. Zostały także wypisane ścieżki, które zostały zsynchronizowane.

Sygnalizacja błędów

Jeśli test połączenia z serwerem zostanie zakończony niepowodzeniem, synchronizacja zostanie przerwana, a na ekranie pojawi się:

example2_error.jpg

Podobnie wyświetlane są informacje o innych testach, które zakończyły się niepowodzeniem.

Rozwiązywanie konfliktów

W przypadku wystąpienia konfliktu, użytkownik zostaje o tym powiadomiony:

example3_conflict.jpg

W przypadku, gdy nie podejmie decyzji w jaki sposób powinny zostać połączone pliki, aktualną wersją staje się plik znajdujący się na serwerze.

pl/miw/2009/miw09_wiki_sync/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0