20090528

 • terminy + prolog

20090430

 • baza wiedzy w prologu → swrl?
 • miw08_prolog_xml - nie korzystać z wbudowanego exportu xml?
 • czas + konsultacje

20090423

 • varda, prolog generujący xttml, ard

20090416

 1. tag XTT = ObjectPropertyValue owlx:property=tag
 2. tagi otaczające liczbę: DataValueProperty owlx:property=tag_otaczający; liczba: <DataValue>liczba</DataValue> = wartość
 3. atrybut w tagu: <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property=„attribute”> i w nim DataValue

20090402

 • SWRL nie obsługuje ani negacji ani alternatywy. Problem zapisania reguły: jeżeli x jest w zbiorze <1,2> lub 3 to (…) - konieczność rozbicia na 2 reguły (suma zbiorów odpowiada alternatywnym regułom)
 • 'Union' dotyczy tylko klas (nie liczb czy właściwości), to zapisu typu wyliczeniowego: 1 lub 2 lub 3 służy OneOf.
 • <range from=„1” to=„5”/> - w SWRL brak zmiennej typu 'range', należy stworzyć zmienną i operacjami matematycznymi (built-ins) sprawdzić: >= 1 oraz ⇐ 5
 • HQed - wersja z okreslonym XTT?
 • problem z zagnieżdżeniem - udało się zrobić zliczanie zagnieżdżeń, ciężko ze wstawianiem zmiennych temp* we właściwe miejsce (funkcja position() i brak odniesienia w przypadku dwóch reguł w xtt)

20090319

 • konieczność utworzenia zmiennych tymczasowych (u mnie: temp1), ponieważ nie można zagnieżdżać funkcji w funkcji, np. builtin sin w builtin add (swrlx.xsd).
 • za pomocą transformacji XSL trzeba policzyć ilość zagnieżdżeń, ilość predykatów o arności więcej niż 2, (…) - skomplikowane (o ile wykonalne) - sugestia zmiany narzędzia z XSLT, może napisać rodzaj 'kompilatora'?

20090305

20090219

 • konto

brak dostępu:

Czy jest przykładowy xttml, w którym byłyby wszystkie znaczniki? np. thermostat2.0

xtt -> r2ml -> swrl (niepolecane)

pl/miw/2009/miw09_swrltrans/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0