Export page to Open Document format

SWRL_XML Intro

SWRL_XML jest częścią projektu heart. Dlatego też przed uruchomieniem SWRL_XML należy ściągnąć i zainstalować program heart.

Pobierz

Download swrl_xml.zip.

Wiadomości

 • 29.05.2009 SWRL_XML release.

Uruchomienie

Plik swrl_xml.pl należy rozpakować do folderu, w którym jest zainstalowany heart (czyli tam gdzie m.in. plik heart.pl).
Należy załadować plik swrl_xml.pl. Spowoduje to automatyczne dołączenie plików heart.pl:

?- [swrl_xml].

Należy załadować plik z regułami, np. therm-rt.pl wpisująć:

?- [therm-rt].

Generowanie XML uzyskuje się przez:

?- swrl_xml_gen('output.txt'). % generowanie do pliku output.txt
?- swrl_xml_gen. % generowanie w konsoli.

Przykłady translacji

Sprawdzona poprawność składniowa wygenerowanych plików przez http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv:

 Validation was strict, starting with type [Anonymous]
 schemaLocs: http://www.w3.org/2003/11/swrlx -> http://www.ruleml.org/swrl/xsd/swrlx.xsd
 The schema(s) used for schema-validation had no errors
 No schema-validity problems were found in the target

therm-rt.pl

Reguły w Heart (HMR):

xrule ms/1:
 [month in [january,february,december]]
 ==>
 [season set summer].
xrule ms/2:
 [month in [march,april,may]]
 ==>
 [season set autumn]
 :os.
xrule ms/3:
 [month in [june,july,august]]
 ==>
 [season set winter]
 :os/3.
xrule ms/4:
 [month in [9,10,11]] %in [september,october,november]]
 ==>
 [season set winter]
 :os.
xrule dt/1:
 [day in [monday,tuesday,wednesday,thursday,friday]]
 ==>
 [today set workday].%,
xrule dt/2:
 [day in [saturday,sunday]]
 ==>
 [today set weekend].
 
xrule th/1:
 [today eq workday,
  hour gt 17]
 ==>
 [operation set not_bizhours].
xrule th/2:
 [today eq weekend,
  hour eq any]
 ==>
 [operation set not_bizhours].
xrule th/3:
 [today eq workday,
  hour lt 9]
 ==>
 [operation set not_bizhours].
xrule th/4:
 [today eq workday,
  hour in [9 to 17]]
 ==>
 [operation set during_bizhours].
xrule os/1:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq summer]
 ==>
 [therm_set set 27].
xrule os/2:
 [operation eq during_bizhours,
  season eq summer]
 ==>
 [therm_set set 24].
xrule os/3:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq spring]
 ==>
 [therm_set set 15].
xrule os/4:
 [operation eq during_bizhours,
  season eq spring]
 ==>
 [therm_set set 20].
xrule os/5:
 [operation eq during_bizhours,
  season eq winter]
 ==>
 [therm_set set 18].
xrule os/6:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq winter]
 ==>
 [therm_set set 14].
xrule os/7:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq autumn]
 ==>
 [therm_set set 16].
xrule os/8:
 [operation eq during_bizhours,
  season eq autumn]
 ==>
 [therm_set set 20].

Translacja na SWRL: therm-rt-out.txt

examples-rt.pl

Reguły w heart (HMR):

xrule ms/1:
 [month in [january,february,december],
  month in [ala,ma,kota]] 
 ==>
 [season set summer].
xrule ms/2:
 [month in [march,april,may]]
 ==>
 [season set autumn]
 :os.
xrule ms/3:
 [month in [june,july,august]]
 ==>
 [season set winter]
 **>
 [write(month)]
 :os/3.
xrule ms/4:
 [month eq 5]
 ==>
 [season set winter]
 :os.
xrule dt/1:
 [day in [mon,tue,wed,thr,fri]]
 ==>
 [today set workday]
 **>
 [kot,ma,ale].
xrule dt/2:
 [day in [sat,sun]]
 ==>
 [today set weekend].
xrule th/1:
 [today eq workday,
  hour gt 17]
 ==>
 [operation set not_bizhours].
xrule th/2:
 [today eq weekend,
  hour eq any]
 ==>
 [operation set not_bizhours].
xrule th/3:
 [today eq workday,
  hour lt 9]
 ==>
 [operation set not_bizhours].
xrule th/4:
 [today eq workday,
  hour in [9 to 17]]
 ==>
 [operation set bizhours].
xrule os/1:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq summer]
 ==>
 [therm_set set 27].
xrule os/2:
 [operation eq bizhours,
  season eq summer]
 ==>
 [therm_set set 24].
xrule os/3:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq spring]
 ==>
 [therm_set set 15].
xrule os/4:
 [operation eq bizhours,
  season eq spring]
 ==>
 [therm_set set 20].
xrule os/5:
 [operation eq bizhours,
  season eq winter]
 ==>
 [therm_set set 18].
xrule os/6:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq winter]
 ==>
 [therm_set set 14].
xrule os/7:
 [operation eq not_bizhours,
  season eq fall]
 ==>
 [therm_set set 16].
xrule os/8:
 [operation eq bizhours,
  season eq fall]
 ==>
 [therm_set set 20].

Translacja na SWRL:

examples1-rt-out.txt

Propozycje rozszerzeń

 • Wprowadzenie predykatów obliczeń matematycznych binarnych: sin, cos, divide, pow, …
 • Obsługa nielicznych predykatów n-arnych: add, multiply, …
 • Utworzenie sztucznych dla SWRL tabel regułowych np.:
 <owlx:Individual owlx:name="ms">
   <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="rules">
     <owlx:Individual>
      <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="1"> 
       <owlx:Individual owlx:name="#ms/1/1" /> 
      </owlx:ObjectPropertyValue>
      <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="2"> 
       <owlx:Individual owlx:name="#ms/2/1" /> 
      </owlx:ObjectPropertyValue>
      (... reszta reguł ms/_/_ ...)
     </owlx:Individual>
   </owlx:ObjectPropertyValue>
       
   <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="link_from"> 
     <owlx:Individual>
      <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="1"> 
       <owlx:Individual owlx:name="#month" /> 
      </owlx:ObjectPropertyValue>
     </owlx:Individual>
     
   </owlx:ObjectPropertyValue> 
   <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="link_to"> 
     <owlx:Individual>
       <owlx:ObjectPropertyValue owlx:property="1"> 
         <owlx:Individual owlx:name="#season" /> 
       </owlx:ObjectPropertyValue>
     </owlx:Individual>
     
   </owlx:ObjectPropertyValue> 
 </owlx:Individual>

co odpowiadałoby zapisowi HMR:

xschm ms: [month] ==> [season].

Błędy

Zaimportowane predykaty z Vardy z pliku varda_xtt.pl do generowanie XML posiadają buga. Predykat xml_tag_open/3 w niektórych przypadkach zwraca więcej niż 1 rezultat. Aktualna wersja obchodzi w pewien sposób ten błąd jednocześnie generując inny, mniej poważny (wybrałem „mniejsze zło” ;-)).

W generowanym SWRL XML zamiast wszystkich zmiennych <ruleml:var> pojawia się tylko pierwsza z nich.

W podanych przykładach zamiast:

<ruleml:var>day</ruleml:var>

powinno być:

 <ruleml:var>day</ruleml:var>
 <ruleml:var>hour</ruleml:var>
 <ruleml:var>today</ruleml:var>
 <ruleml:var>operation</ruleml:var>
 <ruleml:var>month</ruleml:var>
 <ruleml:var>season</ruleml:var>
 <ruleml:var>therm_set</ruleml:var>
pl/miw/2009/miw09_swrltrans/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0