View page as slide show ~~SLIDY_SLIDESHOW~~

MIW 2009 MetamodelWikiPlugin

Zrealizował: Marcin Godlewski

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie pluginu do DokuWiki pozwalającego na tworzenie na stronach wiki diagramów UML.

Realizacja

W ramach projektu stworzono dwa niezależne pluginy do generowania diagramów klas oraz diagramów sekwencji.

Działanie pluginów opiera się o wykorzystanie programów UMLGraph, Graphviz oraz GNUPlotutils.

Pluginy pozwalają na generowanie i umieszczanie na stronie plików png zawierających diagramy.

Działanie

Aby stworzyć diagram klas należy umieścić pomiędzy znacznikami <uml class> i </uml class> definicję klas przy użyciu składni Javy i znaczników javadoc.

Diagram sekwencji definiujemy pomiędzy znacznikami <uml seq> i </uml seq> przy użyciu składni UMLGraph'a.

Instalacja

Najprostszym sposobem na zainstalowanie pluginów jest użycie Plugin Managera.

Można również „ręcznie” umieścić rozpakowane archiwa umlclass.zip, umlsequence.zip w katalogu dokuwiki/lib/plugins/ .

pl/miw/2009/miw09_metamodelwikiplugin/prezentacja.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0