Opis

Marcin Godlewski godlewski.marcin@op.pl

MetamodelWikiPlugin

Add Wiki plugin to display metamodels (UML class diagrams) from XMI code OR create wiki plugin to display them from UMLGraph notation. Input:

Output:

 • Wiki with plugin

Prezentacja

Projekt

Projekt stanowią dwa pluginy do Dokuwiki: Umlclass Plugin generujący diagramy klas oraz Umlsequence Plugin generujący diagramy sekwencji, zgodne z UML. Pluginy mogą być używane niezależnie, jednak do działania wymagają częściowo tego samego oprogramowania. Mogą być więc traktowane jako jedna całość.

Sprawozdanie

Używanie pluginów

1. Umlclass Plugin - aby stworzyć na stronie diagram klas należy umieścić w wiki opis klas przy użyciu składni Javy i znaczników javadoc pomiedzy znacznikami <uml class> i </uml class>. Na stronie wynikowej opis tekstowy zostanie zastąpiony plikiem png.

2. Umlsequence Plugin - aby stworzyć na stronie diagram sekwencji należy umieścić w wiki opis diagramów sekwencji (opis składni http://www.umlgraph.org/doc/index.html) pomiędzy znacznikami <uml seq> i </uml seq> (w opisie diagramu nie należy umieszczać wierszy '.PS', 'copy „sequence.pic”;' i '.PE' - są one dodawane automatycznie). Na stronie wynikowej opis tekstowy zostanie zastąpiony plikiem png.

Instalacja

Pluginy można instalować za pomocą Plugin Managera (http://www.dokuwiki.org/plugin:plugin) lub ręcznie w sposób opisany poniżej.

1. Umlclass Plugin - do tworzenia grafiki png używa pakietu UMLGraph, który z kolei wykorzystuje program Graphviz, sam natomiast jest napisany w Javie. Aby zainstalować plugin należy umieścić syntax.php w katalogu dokuwiki/lib/plugins/umlclass/ . Zainstalowane muszą być JDK (może być to OpenJDK), Graphviz i UMLGraph (instrukcja na stronie UMLGraph). UMLGraph musi znajdować się w ścieżce przeszukiwania. Częstym problemem po instalacji UMLGrapha jest niespełnienie wymogu aby tools.jar (składnik JDK) i UmlGrpah.jar znajdowały się w tym samym katalogu. Jest to konieczne aby UMLGraph działał poprawnie.

2. Umlsequence Plugin - do tworzenia grafiki używa programu pic2plot z pakietu GNUPlotutils oraz UMLGraph'a. Aby zainstalować plugin należy umieścić syntax.php w katalogu dokuwiki/lib/plugins/umlsequence/ . Dodatkowo zainstalowany musi być program pic2plot z pakietu GNUPlotutils. Plik sequence.pic będący częścią UMLGraph'a musi znajdować się w katalogu dokuwiki/lib/plugins/umlsequence/ .

Przykłady działania

Poniżej widoczne są przykładowe efekty działania pluginów:

składnia (przykład ze strony http://www.umlgraph.org):

<uml seq>

boxwid = 1.3;

# Define the objects
object(B,":Web Browser");
object(W,":Workstation Kernel");
object(S,":Server Kernel");
object(D,":DNS Server");
step();

# Message sequences
active(B);
active(D);
active(W);
active(S);
message(D,S,"select");
inactive(D);
message(B,W,"socket");
message(B,W,"connect");
message(B,W,"sendto");
message(W,W,"send packet");
message(W,S,"DNS A query");
message(B,W,"recvfrom");
inactive(B);
message(S,S,"receive packet");
rmessage(S,D,"select returns");
active(D);
message(D,S,"recvfrom");
message(D,S,"sendto");
message(S,S,"send packet");
message(S,W,"DNS A reply");
message(W,W,"receive packet");
rmessage(W,B,"recvfrom returns");
active(B);
message(B,W,"close");

complete(B);
complete(W);
complete(S);
complete(D);
</uml seq>

efekt wygenerowany przez plugin:

składnia (przykład ze strony http://www.umlgraph.org):

<uml class>
/*
 * Advanced relationships
 * UML User Guide p. 137
 */

/**
 * @opt attributes
 * @opt operations
 * @hidden
 */
class UMLOptions {}

class Controller {}
class EmbeddedAgent {}
class PowerManager {}

/**
 * @extends Controller
 * @extends EmbeddedAgent
 * @navassoc - - - PowerManager
 */
class SetTopController implements URLStreamHandler {
    int authorizationLevel;
    void startUp() {}
    void shutDown() {}
    void connect() {}
}

/** @depend - <friend> - SetTopController */
class ChannelIterator {}

interface URLStreamHandler {
    void OpenConnection();
    void parseURL();
    void setURL();
    void toExternalForm();
}
</uml class>

efekt wygenerowany przez plugin:

Pluginy do pobrania

Diagramy klas: umlclass.zip

Diagramy sekwencji: umlsequence.zip

Spotkania

Materiały

pl/miw/2009/miw09_metamodelwikiplugin.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0