MIW 2009 El_curricula

Zrealizował: Maksymilian Piasecki (4RI)


Search for on-line curricula in the area of E-Business and Web-Technologies. Focus on MIT OCW.

Introduction

 Knowledge

Open Learning Initiative (OLI)


Jest to otwarty projekt szkoleniowy skupiający zasoby edukacyjne. Pracę nad projektem rozpoczęto w 2002 na Carnegie Mellon University (CME). Celem projektu jest wprowadzanie kursów całkowicie dostępnych online, posiadających instrukcje, które umożliwiają samodzielną i systematyczną pracę. Kursy takie oferują:

 • strukturę,
 • informację,
 • zadania,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • ocenę/opinię.


Każdy z kursów jest opracowany i rozwijany przez zespół składający się z pracowników naukowych, ekspertów w swojej dziedzinie. Przewidziane są programy sprawdzające, oraz prowadzące kursantów tak by zdyscyplinować i usystematyzować naukę.

Dostępność

Istnieje różnica pomiędzy „Akademic Coures” i „Open & Free Coureses”.

 1. Open & Free: Kursy są przeznaczone dla indywidualnych osób, które nie podlegają prowadzącemu czy instruktorowi. Nie ma więc osoby/instruktora, który weryfikuje postęp i kieruje grupą. Przeważnie kursy Open & Free przeznaczone są do przeglądania. Nie ma możliwości udziału w testach i sprawdzianach.
  • Open Access:
   • kursy nie mają daty początkowej i końcowej – dostępność w każdym momencie,
   • nie wymagają rejestracji – dostęp do kursu jako gość lub możliwość stworzenia darmowego konta.
  • Free:
   • nie ma opłat związanych z dostępem do bazy.
 2. Academic: Kursy są przeznaczone dla wyznaczonej grupy i prowadzone przez instruktora. Prowadzący ma dostęp do wszystkich użytkowników grupy. Nadzoruje ich pracę i progres. Instruktor systematyzuje pracę oraz wprowadza ocenę. Ten rodzaj kursu, bardzo dobrze sprawdza się w warunkach akademickich. Studenci mają szybki dostęp do informacji, posiadają bezpośrednią możliwość samodzielnej i usystematyzowanej pracy.

OLI Web-Technology

OpenCourseWare

Open Course Ware jest darmowym i otwartym projektem zawierającym wysokiej jakości cyfrowe publikacje służące do nauki, m.in.:

 • programy nauczania,
 • notatki,
 • zadania i egzaminy.

Wszystko to zorganizowane jest w postaci struktury kursów. OCW jest konceptem rozwijanym przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) od października 2002 roku. Głównym założeniem projektu jest otwarty i darmowy dostęp do materiałów naukowych przy użyciu WWW. Strona OCW zapewnia swobodny dostęp do materiałów szkoleniowych. Otwarty dostęp zapewnia korzyści zarówno dla prowadzących i instruktorów, którzy mogą wykorzystywać te materiały do celów dydaktycznych, jak również studenci i uczniowie mogą samodzielnie czerpać wiedzę w celu osobistego rozwoju w danym obszarze wiedzy.

Dostępność

OCW oferuje bezpłatne materiały do użytku niekomercyjnego.
Celem OCW jest:

 • rozszerzanie działalności OCW poprzez zachęcanie do dzielenia się darmowymi materiałami edukacyjnymi na całym świecie,
 • wspieranie rozwoju istniejących projektów OCW,
 • zapewnienie długoterminowego rozwoju projektu OCW przez ciągłe wprowadzanie poprawy efektywności danych.

OCW Web-Technology

Kursy darmowe
Kursy płatne

The Open University (Wielka Brytania):

 • Web systems integration. This course describes in detail a number of technologies that are vital for the development of internet-based applications, in the context of systems integration. These include: technologies such as application servers, Java Server Pages and web services, and languages such as Perl, Python and XML.


Artykuły

The Open University (Wielka Brytania):


TU Delft (Holandia):

OCW E-Business

Kursy darmowe
Kursy płatne

The Open University (Wielka Brytania):

 • Ebusiness technologies: foundations and practice. This course explores some of the driving forces behind such developments and introduces the fundamental technologies and protocols upon which new systems and services can be built. Key elements include service oriented architectures, web services, XML and the associated standards for security. Case studies illustrate the business strategies behind the deployment of web services and provide insights in to future developments. Professional and ethical issues surrounding ICT developments are explored, and software tools (Eclipse equipped with web tools platform and a BPEL tool).

Materiały

Materiały OCW
pl/miw/2009/miw09_el_curricula.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0