Bluetooth port dla NXT pod linuksem

  1. Wymagane:
  • obsługa bluetooth'a przez linuksa
  • komendy: hcitool, rfcomm, ?? FIXME
  • działający pod linuksem adapter bluetooth
  1. Do wklepania z klawiatury:
  • # hcitool scan (szukamy urządzeń w zasięgu (powinno nam zwrócić MAC adres i nazwe))
  • # rfcomm bind <MAC adres> (tworzenie połączenia szeregowego z np. NXT)
  • # rfcomm (powinno nam zwrócić jeżeli połączenie się udało)
pl/mindstorms/notatki/patryk.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0