Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:mindstorms:lab:lab_plnxt_multiple [2010/03/12 17:05]
bejo utworzono
pl:mindstorms:lab:lab_plnxt_multiple [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 18: Linia 18:
  
 Warstwa behawioralna:​ {{:​pl:​mindstorms:​lab:​nxt_movement.pdf|nxt_movement.pdf}}\\ Warstwa behawioralna:​ {{:​pl:​mindstorms:​lab:​nxt_movement.pdf|nxt_movement.pdf}}\\
-Tiggery, timery, zadania (goals): {{:​pl:​mindstorms:​lab:​threads.pdf|threads.pdf}}+Tiggery, timery, zadania (goals): {{:​pl:​mindstorms:​lab:​threads.pdf|threads.pdf}}\\ 
 +[[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​prolog:​prolog_lab#​czesc_fakultatywna|Wykorzystanie dodatkowych bibliotek SWI Prolog]]
  
 ===== Budowa robota ===== ===== Budowa robota =====
Linia 27: Linia 28:
 ===== Implementacja algorytmu ===== ===== Implementacja algorytmu =====
  
-Proszę zaimplementować algorytm „Więzień” z [[lab_plnxt_zaawansowane|poprzedniego laboratorium]],​ będą o niego oparte ​wszystkie ​programy w ramach niniejszego laboratorium.+Proszę zaimplementować algorytm „Więzień” z [[lab_plnxt_zaawansowane|poprzedniego laboratorium]],​ będą o niego oparte programy w ramach niniejszego laboratorium.
  
-===== Testowanie programu dla 2 robotów ​=====+===== Sterowanie wieloma robotami ​=====
  
-Pierwszy etapem laboratorium będzie uruchomienie zaimplementowanego wcześniej algorytmu więzień na 2 robotach jednocześnie. Dodatkowo, znalezienie przez jednego z robotów klucza, tj. czerwonego obszaru, ma spowodować iż drugi przestanie poszukiwać ​klucza i zatrzyma się.+Pierwszy etapem laboratorium będzie uruchomienie zaimplementowanego wcześniej algorytmu więzień na 2 robotach jednocześnie. Dodatkowo, znalezienie przez jednego z robotów klucza, tj. czerwonego obszaru, ma spowodować iż drugi również zasygnalizuje dźwiękiem znalezienie ​klucza i również rozpocznie ucieczkę.
 Program należy testować na 2 osobnych planszach. W tym celu zespoły powinny nawiązać ze sobą współpracę,​ tj. dobrać się w pary i na zmianę korzystać z obu robotów oraz plansz. Program należy testować na 2 osobnych planszach. W tym celu zespoły powinny nawiązać ze sobą współpracę,​ tj. dobrać się w pary i na zmianę korzystać z obu robotów oraz plansz.
  
-===== Zawody robotów ===== 
  
-Ten etap laboratorium polega na dostosowaniu zaimplementowanego algorytmu „Więzień” do poniższego szablonu modułu Prolog-a, a następnie przesłaniu pliku z modułem na komputer osoby prowadzącej zajęcia. Nazwa pliku musi być zgodna z formatem NAZWA_ROBOTA.pl,​ czyli np.: irek.pl +===== Komunikacja między robotami =====
-<code prolog>​ +
-:- module(irek,​[ +
- irek_go/​0 +
- ]).+
  
-:- use_module(../​contest_lib). +Pary zespołów ​powinny stworzyć dwa niezależne programy sterujące robotami ​rozbudować je o możliwość komunikacji w celu osiągnięcia efektu jak powyżej (do komunikacji najprościej wykorzystać protokół TCP/IP, którego obsługa jest wbudowana w SWI Prolog).
- +
-irek_go :- +
- % nxt_goal(Robot,​Goal). +
- % ... +
- % po pomyslnym zakonczeniu zadania nalezy wywolac contest_finish(Robot),​ np.: contest_finish(irek) +
-</​code>​ +
-Po otrzymaniu od każdej z grup modułu, prowadzący zajęcia ustali pozycje startowe robotów (takie same dla wszystkich ​zespołówuruchomi plik contest.pl ze specjalnie {{:​pl:​mindstorms:​lab:​contest.zip|przygotowanego programu}}. Program wypisze czasy pracy wszystkich robotów, dzięki czemu możliwe będzie wyłonienie zwycięzcyNielegalny doping będzie karany dożywotnim wykluczeniem robota z wszelkich zawodów ;)+
  
 ===== Zakończenie ===== ===== Zakończenie =====
Linia 64: Linia 53:
   * uwagi dotyczące funkcjonalności PLNXT.   * uwagi dotyczące funkcjonalności PLNXT.
  
-[[pl:​dydaktyka:​piw:​2009:​wykaz_sprawozdan|Wykaz sprawozdań]]+[[pl:​dydaktyka:​piw:​2010:​wykaz_sprawozdan|Wykaz sprawozdań]]
pl/mindstorms/lab/lab_plnxt_multiple.1268409948.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:57 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0