To jest stara wersja strony!


Laboratorium 4

Cel

Celem tego laboratorium jest poznanie(porównanie) możliwości tworzenia programów dla LEGO Mindstorms przy pomocy różnych środowisk. Środowiska wykorzystywane w ramach tego ćwiczenia:

 • LEGO Mindsotrms
 • Brixcc
 • Microsoft Robotics Studio

Waszym zadaniem będzie uruchomienie oraz przeanalizowanie dwóch algorytmów (ich implementacji):

Przygotowanie stanowiska

Do poprawnego przeprowadzenia ćwiczenia wymagane jest:

 • zbudowany robot TriBot
 • plansza testowa dostarczona z zestawem Lego - postaraj się, aby miała jak najmniej zagięć (zagięcia powodują błędne odczyty z czujnika natężenia swiatła).
 • zainstalowane środowiska: LEGO Mindstorms, Brixcc, Microsoft Robotics Studio
 • konstrukcja robota proponowana przez Lego charakteryzuje się tym, że czujnik natężenia światła jet umieszczony bardzo nisko - powoduje to często pojawianie się nieprawidłowych odczytów, a w konsekwencji błędne działanie algorytmów. Można dokonać niewielkiej modyfikacji konstrukcji TriBot'a.

Uwaga: Konstrukcja robota Tribot(wysokie umieszczenie sonara) w zasadzie uniemożliwia stosowanie proponowanych przez LEGO platform z piłeczkami jako przeszkody. FIXME

Ćwiczenie

Uwagi ogólne

 • Kalibracja - jest to bardzo ważny krok który jest wykonywany przed każdym algorytmem. Dzięki niemu definiujemy jaki jest zakres możliwych wartości odczytywanych przez sensory. W naszym przypadku kalibrujemy czujnik natężenia światła. Po uruchomieniu każdego algorytmu na ekranie pojawi się napis „MAX:” oraz wartość liczbowa poniżej. Jest wartość odczytywana z czujnika natężenia światła (spróbuj umieścić czujnik nad jasną powierzchnią, a następnie nad ciemną i zauważ jak zmienia się wartość odczytu).

Przebieg kalibracji: Po uruchomieniu algorytmu (na ekranie widoczne jest „MAX: <wartość liczbowa>”) ustaw robota, tak aby czujnik światła znajdował się nad najciemniejszym z obszarów po którym będzie poruszał się robot (np. czarna linia na planszy testowej), zatwierdź używając przycisku lewej strzałki znajdującego się na kostce NXT. W ten sposób ustawiliśmy maksymalną wartość odczytu z czujnika natężenia światła względem, której dokonywana będzie normalizacja pomiaru. Na ekranie powinien być widoczny napis „MIN: <wartość liczbowa>”, umieść tym razem robota nad najjaśniejszym obszarem, po którym będzie się poruszał (białe tło planszy) i wciśnij przycisk prawej strzałki znajdujący się na kostce NXT. Gdy kalibracja jest zakończona na ekranie widoczny jest napis „Calibrated”.

 • Usuwanie programów - ponieważ pamięć przeznaczona na przechowywanie plików jest ograniczona (124kB) prawdopodobnie konieczne będzie usuwanie plików z programami z kostki. W tym celu:
  • otwórz Lego Mindstorms NXT
  • wybierz File→New - pojawi się okno edytora
  • z Menu znajdującego się w prawej-dolnej części ekranu wybierz „NXT Window”, a następnie zakładkę „Memory”
  • w tym miejscu można zobaczyć ile pamięci zajmuje każdy z programów oraz usunąć, te które są już niepotrzebne

Program można też usunąć bezpośrednio z kostki NXT(My Software Siles → <nazwa programu> → Delete)

Lego Mindstorms

Ściągnij implementację algorytmów dla środowiska LEGO:

 • saper_rbt.zip - implementacja algorytmu Saper w natywnym środowisku LEGO Mindstorms.
 • patrol_rbt.zip - implementacja algorytmu Patrol w natywnym środowisku LEGO Mindstorms.

Spróbuj porównać implementację algorytmów z diagramami aktywności, które je opisują:

Brixcc

Ściągnij implementację algorytmów dla środowiska Brixcc:

Podobnie jak w poprzednim przykładzie porównaj implementację z diagramami algorytmów (diagramy są te same).

Microsoft Robotics Studio

Sprawozdanie

Proszę o przesłanie informacji dotyczących: - Waszych uwag (plusy/minusy) sprawdzanych środowisk - problemów z uruchamianiem algorytmów - problemów z działaniem algorytmów

pl/mindstorms/lab/lab4.1211228144.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:57 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0