ZTB 2012 - proponowane tematy wykładów

 1. Technologie GIS i przechowywanie danych geograficznych. Sposoby przechowywania danych geograficznych, zapytania przestrzenne. Problemy reprezentacji map. Wytyczanie trasy na poziomie bazy danych. Zastosowanie w aplikacjach internetowych i społecznościowych.
 2. Rozproszone przechowywanie i przetwarzanie danych. Rozwiązania do przechowywania i przetwarzania bardzo dużych ilości danych. Przetwarzanie danych w chmurze. Technologie rozproszenia przetwarzania na dużą (setki, tysiące) liczbę węzłów. Przykłady implementacji: Hadoop, Map/Reduce.
 3. Bazy danych NoSQL. Wady i zalety w stosunku do modelu relacyjnego. Kategorie systemów NoSQL. Wykorzystanie w istniejących systemach.
 4. Lekkie technologie bazodanowe, mobilne bazy danych. Lekkie i przenośne DBMS. Modele przechowywania i zarządzania danymi w urządzeniach mobilnych.
 5. Obiektowe bazy danych. Zalety i wady w stosunku do modelu relacyjnego. Przyklad implementacji - db4o.
 6. Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni. Przetwarzanie analityczne: OLAP. Data mining. Reguły asocjacyjne. Indukcja reguł i drzew.
 7. Przetwarzanie transakcyjne i problemy równoległych zapytań. Od podstaw (ACID) do poziomów izolacji, blokad i savepoint-ów. Logi, odtwarzanie po awarii.
 8. Normalizacja baz danych. Modelowanie związków encji, problemy i rozwiązania. Związki nadklasa-podklasa. Specjalizacja i generalizacja. Notacja Chena i inne. Normalizacja (2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF) i denormalizacja.
 9. Bezpieczeństwo w bazach danych i systemach webowych. Zagrożenia, zabezpieczenia, zapory, szyfrowanie, certyfikaty, protokoły, bezpieczeństwo danych. Elementy bezpieczeństwa i ataki na webowe aplikacje bazodanowe.
 10. Optymalizacja wydajności baz danych. Optymalizacja zapytań, strojenie baz danych. Sposób działania, zastosowanie i dobór parametrów indeksów.
 11. Drążenie i odkrywanie danych. Techniki data mining, odkrywania wiedzy w bazach danych (KDD). Demonstracja na przykładzie rozwiązań praktycznych.
 12. Mapowanie danych. Technologie mapowania relacyjno-obiektowego. Projektowanie i generowanie baz danych na podstawie ontologii. Mapowanie semantyczne. Transformacje pomiędzy schematami baz danych.
pl/dydaktyka/ztb/2012/tematy_wykladow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0