1 Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jest stworzenie aplikacji / systemu lub jego pierwowzoru, służącemu ocenianiu egzaminów zewnętrznych.
Ocena egzaminu dokonywana w systemie będzie polegała na zdefiniowaniu egzaminu

 • Pytania zamknięte
 • Klucz do pytań zamkniętych
 • Punktacja pytań zamkniętych
 • Pytania otwarte
 • Klucz do pytań otwartych
 • Punktacja pytań otwartych

Który następnie będzie oceniany z tym, że pytania zamknięte sprawdza system, natomiast pytania otwarte, przypisana do egzaminu osoba (np. Egzaminator 24).
Program E-marking będzie dostępny poprzez interfejs WWW.
E-marking będzie produktem, który może zainteresować organy przeprowadzające jak i oceniające egzaminy (np. MEN, egzamin maturalny).
Każdy z użytkowników systemu będzie miał przypisaną rolę wraz z adekwatnymi do niej przywilejami. Podział ten stanowić będzie jedną z metod bezpieczeństwa w systemie.

2 Analiza stanu wyjściowego

Obecnie jednym z istniejących na rynku rozwiązań jest oprogramowanie VIATIQVE firmy NEOPTEC. VIATIQVE jest oprogramowaniem pozwalającym na ocenianie egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych. VIATIQVE stanowi platformę, która jest wykorzystywana w procesie oceniania egzaminu przez egzaminatorów bądź superużytkowników nadzorujących pracę w poszczególnych etapach. Dostęp do wyników oceny danego egzaminu mają autoryzowani użytkownicy. Warto zaznaczyć, że produkt firmy NEOPTEC stanowi jedynie platformę do oceniania, nie dostarcza natomiast środowiska umożliwiającego digitalizację papierowych wersji egzaminu. W tym celu wymagane jest posiadanie przez klienta (najlepiej) profesjonalnego urządzenia skanującego. Możliwości oferowane użytkownikom przez VIATIQVE to min.:

 • Zdalny i zcentralizowany system oceniający pracujący w bezpiecznym środowisku
 • Ciągłe i automatyczne zapisywanie wyników do bazy
 • Raporty statystyczne (względem pytania, tematu itp.)
 • Elektroniczne archiwum prac pozwalające na konsultacje online w sprawie niejasności w ocenie.
 • System pozwalający na monitorowanie procesu oceniania w czasie rzeczywistym (reagowanie na absencję egzaminatora, sprawdzanie rzetelności oceny itp.)

3 Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

Zaprojektowane rozwiązanie przewiduje, że aplikacja internetowa/system „e-marking”:
M)

 • podstawowy widok dostępny po wejściu na właściwy adres,
 • panel logowania,
 • konta pozwalające na autoryzowany dostęp do serwisu,
 • baza danych przechowująca dane, pozwalająca na zadawanie zapytań dotyczących danych użytkowników i przechowywanych informacji z poziomu administratora,
 • wymiana informacji z bazą danych przez osoby uprawnione – dodawanie obiektów/usuwanie etc.
 • widok umożliwiający przeglądanie obiektów – obrazów (prac/egzaminów) pozwalający na analizę i zapisywanie podstawowych informacji powiązanych z procesem oceniania,
 • możliwość punktowania i wysyłania prac

S)

 • edycja danych
 • kilka poziomów dostępu użytkowników
 • administracja użytkowników
 • administracja systemem
 • rozbudowana obsługa przesyłania danych
 • automatyczne losowanie wśród testów/egzaminatorów
 • weryfikację ocenionych obiektów przez użytkownika uprawnionego

C)

 • starannie zabezpieczona architektura
 • rozbudowana obsługa zarządzania hasłami
 • bank pytań i odpowiedzi
 • możliwość rejestrowania dokonanych przez użytkowników zmian

W)

 • jakościowa weryfikacja modułów i zapewnienie możliwie maksymalnej wydajności
 • maksymalna optymalizacja w dostępie do zasobów
 • moduł pozwalający na import danych z urządzeń zewnętrznych

4 Określenie scenariuszy użycia

Poniżej zostaną omówione przykładowe scenariusze użycia

 1. Egzaminator Kowalski ocenia egzamin
  1. Egzaminator wpisuje swój login i hasło w panelu logowania do systemu
  2. W razie niepowodzenia zostaje wyświetlony komunikat o poprawne wprowadzenie danych bądź skorzystanie z przypomnienia hasła
  3. W razie powodzenia następuje zalogowanie do systemu
  4. Egzaminator wybiera z panelu egzaminów, egzamin, który ma ocenić
  5. Rozpoczyna ocenianie egzaminu
  6. Egzaminator przypisuje punkty za poszczególne etapy konkretnego zadania
  7. Punkty za zadanie są zdefiniowane odgórnie
  8. Egzaminator zapisuje ocenę egzaminu
  9. Potwierdza zakończenie oceniania danego egzaminu
  10. Egzamin znika z listy dostępnych do oceniania egzaminów przez egzaminatora Kowalskiego.
 2. Administrator Jan tworzy nowe role w systemie
  1. Administrator wpisuje swój login i hasło w panelu logowania do systemu
  2. W razie niepowodzenia zostaje wyświetlony komunikat o poprawne wprowadzenie danych bądź skorzystanie z przypomnienia hasła
  3. W razie powodzenia następuje zalogowanie do systemu
  4. Administrator wybiera panel opcję „Ustawienia użytkowników”
  5. Administrator klika w przycisk „dodaj rolę”
  6. Jan wpisuje nazwę roli
  7. Jan określa uprawnienia danej roli w systemie
  8. Administrator klika w przycisk „utwórz nową rolę”
 3. Użytkownik Mateusz zmienia swoje dane
  1. Użytkownik wpisuje swój login i hasło w panelu logowania do systemu
  2. W razie niepowodzenia zostaje wyświetlony komunikat o poprawne wprowadzenie danych bądź skorzystanie z przypomnienia hasła
  3. W razie powodzenia następuje zalogowanie do systemu
  4. Użytkownik wybiera opcję „Ustawienia konta”
  5. Użytkownik klika w przycisk „Edytuj dane”
  6. Następuje edycja danych konta przez użytkownika
  7. Użytkownik Mateusz następnie klika w przycisk „Zapisz”

5 Identyfikacja funkcji

Serwis E-Marking będzie umożliwiał tworzenie własnych ról użytkowników i przypisywanie do nich uprawnień wedle uznania.

Administrator serwisu będzie posiadał możliwość:

 • Logowanie/Wylogowanie z serwisu
 • Dodawanie użytkowników
 • Edycja danych konta
 • Zmiana roli użytkownika
 • Zmiana uprawnień użytkownika
 • Dodawanie egzaminów do bazy
 • Przypisywanie egzaminów

Przykładowo, utworzona rola „Egzaminator” będzie posiadała uprawnienia:

 • Logowanie/Wylogowanie z serwisu
 • Edycja danych konta
 • Przeglądanie dostępnych egzaminów
 • Ocena egzaminów
 • Zapisywanie ocenianego egzaminu i kontynuacja jego oceny w późniejszym terminie

6 Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

 • E-Marking
  • Funkcjonalność administratora
   • Wszystkie funkcjonalności użytkownika
   • Edycja dokumentów
   • Edycja roli użytkownika
   • Edycja uprawnień użytkownika
   • Dodanie egzaminu
    • Wprowadzenie nazwy egzaminu
    • Wprowadzenie pytań otwartych
    • Wprowadzenie punktacji pytań otwartych
    • Wprowadzenie pytań zamkniętych
    • Wprowadzenie punktacji pytań zamkniętych
   • Usuwanie użytkowników
   • Usuwanie egzaminów
   • Wylogowanie
   • Przypisywanie egzaminów
 • Funkcjonalność użytkownika na przykładzie egzaminatora
  • Logowanie
  • Przeglądanie przypisanych egzaminów
  • Ocena egzaminów
  • Zapisywanie wyniku egzaminu bez wysyłania („pauza”)
  • Wylogowanie

7 Budowa i analiza diagramu przepływu danych

DFD 0

DFD Logowania

DFD Przeglądania egzaminów

DFD Oceny egzaminów

DFD Zarządzania użytkownikami

DFD Zarządzania egzaminami

8 Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów

TestGroups

 • group_ID

Models

 • model_ID
 • modelname
 • group

Questions

 • question_ID
 • points
 • correctanswer
 • model_ID

Tests

 • test_ID
 • model_ID
 • marked
 • testimage

Users

 • username
 • password
 • email
 • lastname
 • firstname

Roles

 • role_ID
 • rolename

Privileges

 • privileg_ID
 • role_ID
 • task_ID

Groups

 • username_ID
 • role
 • group

TestAssignments

 • testassignment_ID
 • username_ID
 • test_ID

Answers

 • answer_ID
 • points
 • usercomments
 • test_ID

Tasks

 • task_ID
 • tasktype
 • predefined
 • action_ID
 • object_ID
 • privilege_ID

9 Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami

10 Projekt diagramów STD

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/emarking/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0