To jest stara wersja strony!


Wstęp do systemów Unix/GNU/Linux

Unix - Live free or die

Wykłady

Harmonogram ćwiczeń

L.p. Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Instrukcja do laboratorium
1. 09.10.201710.10.201711.10.201712.10.2017Wprowadzenie do pracy w systemie
2. 16.10.201717.10.201718.10.201719.10.2017Praca z plikami i poleceniami
3. 23.10.201724.10.201725.10.201726.10.2017Powłoka i środowisko pracy
4. 30.10.201731.10.201708.11.201709.11.2017Procesy i zadania
15.11.2017 na wykładzie Kolokwium 1. (12 pkt.)
5. 06.11.201707.11.201715.11.201716.11.2017Podstawy skryptów i filtrów
6. 13.11.201714.11.201722.11.201723.11.2017SED i Awk
7. 20.11.201721.11.201729.11.201730.11.2017Pisanie skryptów Bash
8. 27.11.201728.11.201706.12.201707.12.2017Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących
9. 04.12.201705.12.201713.12.201714.12.2017Kolokwium 2. (12 pkt.)
10.11.12.201712.12.201720.12.201721.12.2017Elementy programowania systemowego
11.18.12.201719.12.201703.01.201804.01.2018Elementy programowania sieciowego
12.08.01.201809.01.201810.01.201811.01.2018Podstawy administrowania 1
13.15.01.201816.01.201817.01.201818.01.2018Podstawy administrowania 2
14.22.01.201823.01.201824.01.201825.01.2018Kolokwium 3. (10 pkt.)

INFO: Pogrubioną czcionką zaznaczone są zajęcia, które odbywają się w innym (późniejszym) tygodniu niż pozostałe zajęcia z danego tematu.

Dodatkowe

Materiały

Artykuły GJN

Edytory

  • Emacs: karta referencyjna, 2 kol. PDF, 3 kol. PS, podręcznik
  • Vi: opis, podręcznik

Skrypty

Książki

Postacie

Programowanie

Serwisy sieciowe

SED

Misc

Bezpieczeństwo

pl/dydaktyka/unix/start.1507144985.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0