Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:start [2017/10/04 21:20]
kkutt harmonogram 2017
pl:dydaktyka:unix:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 5: Linia 5:
   * Wykład z Unixa (wiosna 2015, tematy: 5-6) {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-unix-2015wiosna-lec5_6.pdf|}}   * Wykład z Unixa (wiosna 2015, tematy: 5-6) {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-unix-2015wiosna-lec5_6.pdf|}}
  
-===== Harmonogram ​ćwiczeń ===== +===== Punktacja z ćwiczeń =====
-^L.p.^ ​ Poniedziałki ​ ^  Wtorki ​ ^  Środy ​ ^  Czwartki ​ ^ Instrukcja do laboratorium ^ +
-^1. |09.10.2017|10.10.2017|11.10.2017|12.10.2017|[[lab_wprowadzenie|Wprowadzenie do pracy w systemie]]| +
-^2. |16.10.2017|17.10.2017|18.10.2017|19.10.2017|[[lab_pliki_i_polecenia|Praca z plikami i poleceniami]]| +
-^3. |23.10.2017|24.10.2017|25.10.2017|26.10.2017|[[lab_powloka|Powłoka i środowisko pracy]]| +
-^4. |30.10.2017|31.10.2017|**08.11.2017**|**09.11.2017**|[[lab_zadania_i_procesy|Procesy i zadania]]| +
-^ |  **15.11.2017** na wykładzie ​ ||||Kolokwium 1. (12 pkt.)| +
-^5. |06.11.2017|07.11.2017|**15.11.2017**|**16.11.2017**|[[lab_skrypty|Podstawy skryptów i filtrów]]| +
-^6. |13.11.2017|14.11.2017|**22.11.2017**|**23.11.2017**|[[lab_sed_awk|SED i Awk]]| +
-^7. |20.11.2017|21.11.2017|**29.11.2017**|**30.11.2017**|[[lab_skrypty_adv|Pisanie skryptów Bash]]| +
-^8. |27.11.2017|28.11.2017|**06.12.2017**|**07.12.2017**|[[lab_szyfrowanie|Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących]]| +
-^9. |04.12.2017|05.12.2017|**13.12.2017**|**14.12.2017**|Kolokwium 2. (12 pkt.)| +
-^10.|11.12.2017|12.12.2017|**20.12.2017**|**21.12.2017**|[[lab_prog_system|Elementy programowania systemowego]]| +
-^11.|18.12.2017|19.12.2017|**03.01.2018**|**04.01.2018**|[[lab_prog_siec|Elementy programowania sieciowego]]| +
-^12.|08.01.2018|09.01.2018|10.01.2018|11.01.2018|[[lab_administrowanie_1|Podstawy administrowania 1]]| +
-^13.|15.01.2018|16.01.2018|17.01.2018|18.01.2018|[[lab_administrowanie_2|Podstawy administrowania 2]]| +
-^14.|22.01.2018|23.01.2018|24.01.2018|25.01.2018|Kolokwium 3. (10 pkt.)|+
  
-INFO: **Pogrubioną** czcionką zaznaczone są zajęcia, które odbywają się w innym (późniejszym) tygodniu niż pozostałe zajęcia z danego tematu.+**[[https://​krzysztof.kutt.pl/​wiki/​teaching:​unix2018:​start|Aktualne arkusze z ocenami dla całego Roku]]**
  
 +===== Harmonogram ćwiczeń =====
 +^L.p.^ ​ Poniedziałki ​ ^  Wtorki ​ ^  Środy ​ ^  Czwartki ​ ^ Piątki ^ Instrukcja do laboratorium ^
 +^1. |08.10.2018|09.10.2018|10.10.2018|11.10.2018|12.10.2017|[[lab_wprowadzenie|Wprowadzenie do pracy w systemie]]|
 +^2. |15.10.2018|16.10.2018|17.10.2018|18.10.2018|19.10.2017|[[lab_pliki_i_polecenia|Praca z plikami i poleceniami]]|
 +^3. |22.10.2018|23.10.2018|24.10.2018|25.10.2018|26.10.2017|[[lab_powloka|Powłoka i środowisko pracy]]|
 +^4. |29.10.2018|30.10.2018|31.10.2018|**08.11.2018**|**09.11.2018**|[[lab_zadania_i_procesy|Procesy i zadania]]|
 +^ |  **14.11.2018** na wykładzie (osoby o nazwiskach A-L o 11:00, M-Z o 11:​45) ​ |||||Kolokwium 1. (12 pkt.) -- obowiązują lab **1-4** + wykłady|
 +^5. |05.11.2018|06.11.2018|07.11.2018|**15.11.2018**|**16.11.2018**|[[lab_skrypty|Podstawy skryptów i filtrów]]|
 +^6. |**19.11.2018**|13.11.2018|14.11.2018|**22.11.2018**|**23.11.2018**|[[lab_sed_awk|SED i Awk]]|
 +^7. |**26.11.2018**|20.11.2018|21.11.2018|**29.11.2018**|**30.11.2018**|[[lab_skrypty_adv|Pisanie skryptów Bash]]|
 +^8. |**03.12.2018**|27.11.2018|28.11.2018|**06.12.2018**|**07.12.2018**|[[lab_szyfrowanie|Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących]]|
 +^9. |**10.12.2018**|04.12.2018|05.12.2018|**13.12.2018**|**14.12.2018**|Kolokwium 2. (12 pkt.)|
 +^10.|**17.12.2018**|11.12.2018|12.12.2018|**20.12.2018**|**21.12.2018**|[[lab_administrowanie_1|Podstawy administrowania 1]]|
 +^11.|**07.01.2019**|18.12.2018|19.12.2018|**03.01.2019**|**04.01.2019**|[[lab_administrowanie_2|Podstawy administrowania 2]]|
 +^12.|**14.01.2019**|08.01.2019|09.01.2019|10.01.2019|11.01.2019|[[lab_prog_system|Elementy programowania systemowego]]|
 +^13.|--|15.01.2019|16.01.2019|17.01.2019|18.01.2019|[[lab_prog_siec|Elementy programowania sieciowego]]|
 +^14.|21.01.2019|22.01.2019|23.01.2019|24.01.2019|25.01.2019|Kolokwium 3. (10 pkt.)|
  
 +  * I termin poprawkowy: **C2 429, 01.02 13:​30-15:​00**
 +  * II termin poprawkowy: **C2 319, 08.02 13:​30-15:​00**
 +  * III termin poprawkowy: FIXME
  
 +INFO: **Pogrubioną** czcionką zaznaczone są zajęcia, które odbywają się w innym (późniejszym) tygodniu niż pozostałe zajęcia z danego tematu.
  
 ===== Dodatkowe ===== ===== Dodatkowe =====
   * Opis [[opis_uml|User Mode Linux]] w laboratoriach   * Opis [[opis_uml|User Mode Linux]] w laboratoriach
   * Instrukcja do zajęć z [[lab_xwindow|System X Window]]   * Instrukcja do zajęć z [[lab_xwindow|System X Window]]
-  * [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​courses:​unix|Zasady zaliczenia i informacje o przedmiocie]]+  * [[http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:​unix|Zasady zaliczenia i informacje o przedmiocie]]
  
 ===== Materiały ===== ===== Materiały =====
Linia 55: Linia 60:
 ==== Skrypty ==== ==== Skrypty ====
  
-[[http://​examples.oreilly.com/​upt3/​|Ciekawe skrypty z ciekawej książki]]+  * [[http://​examples.oreilly.com/​upt3/​|Ciekawe skrypty z ciekawej książki]]
  
 ==== Książki ==== ==== Książki ====
Linia 65: Linia 70:
   * [[http://​www.cs.bell-labs.com/​who/​bwk/​index.html|Brian W. Kernighan]] [[wp>​Brian_Kernighan]]   * [[http://​www.cs.bell-labs.com/​who/​bwk/​index.html|Brian W. Kernighan]] [[wp>​Brian_Kernighan]]
   * [[http://​www.kohala.com/​start/​|W. Richard Stevens]] [[wp>​W._Richard_Stevens]]   * [[http://​www.kohala.com/​start/​|W. Richard Stevens]] [[wp>​W._Richard_Stevens]]
- 
-==== Programowanie ==== 
  
 ==== Serwisy sieciowe ==== ==== Serwisy sieciowe ====
Linia 77: Linia 80:
  
 ==== SED ==== ==== SED ====
-http://​www.cs.hmc.edu/​tech_docs/​qref/​sed.html +  * http://​www.cs.hmc.edu/​tech_docs/​qref/​sed.html 
-http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt +  ​* ​http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt 
-http://​sed.sourceforge.net/​sedfaq.html +  ​* ​http://​sed.sourceforge.net/​sedfaq.html 
-http://​www.grymoire.com/​Unix/​Sed.html +  ​* ​http://​www.grymoire.com/​Unix/​Sed.html 
-http://​www.pement.org/​awk/​awk1line.txt +  ​* ​http://​www.pement.org/​awk/​awk1line.txt 
-http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt +  ​* ​http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-one/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-one/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-two/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-two/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-three/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-three/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​update-on-famous-awk-one-liners-explained/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​update-on-famous-awk-one-liners-explained/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-one/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-one/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-two/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-two/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-three/​+  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-three/​
  
 Inne: Inne:
Linia 95: Linia 98:
  
 ==== Misc ==== ==== Misc ====
 +  * [[https://​dev.to/​awwsmm/​101-bash-commands-and-tips-for-beginners-to-experts-30je|101 Bash Commands and Tips for Beginners to Experts]]
   * [[http://​trillian.mit.edu/​~jc/​humor/​ATT_Copyright_true.html|The /bin/true Command and Copyright]]   * [[http://​trillian.mit.edu/​~jc/​humor/​ATT_Copyright_true.html|The /bin/true Command and Copyright]]
   * [[http://​lists.busybox.net/​pipermail/​busybox/​2010-December/​074114.html|Understanding the bin, sbin, usr/bin , usr/sbin split]]   * [[http://​lists.busybox.net/​pipermail/​busybox/​2010-December/​074114.html|Understanding the bin, sbin, usr/bin , usr/sbin split]]
pl/dydaktyka/unix/start.1507144843.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0