To jest stara wersja strony!


Wstęp do systemów Unix/GNU/Linux

Unix - Live free or die

Wykłady

Lista ćwiczeń

 1. Praca z plikami i poleceniami (10-14.10 P. Wiśniewski)
 2. Powłoka i środowisko pracy (17-21.10 S. Bobek)
 3. Procesy i zadania (24-28.10 S. Bobek)
 4. Podstawy skryptów i filtrów (3-9.11 P. Wiśniewski)
 5. SED i Awk (14-18.11 K. Kluza)
 6. Pisanie skryptów Bash (21-25.11 K. Kluza)
 7. Kolokwium 1. (20 pkt.) (5-8.12 K. Kluza)
 8. Podstawy administrowania 1 (styczeń K. Kluza)
 9. Podstawy administrowania 2 (styczeń K. Kluza)
 10. Kolokwium 2. (10 pkt.)

Dodatkowe

Materiały

Artykuły GJN

Edytory

 • Emacs: karta referencyjna, 2 kol. PDF, 3 kol. PS, podręcznik
 • Vi: opis, podręcznik

Skrypty

Książki

Postacie

Programowanie

Serwisy sieciowe

SED

Misc

Bezpieczeństwo

pl/dydaktyka/unix/start.1481090788.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0