Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:start [2013/10/06 18:33]
kkluza [Dodatkowe]
pl:dydaktyka:unix:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 2: Linia 2:
 [[http://​www.unix.org|{{:​pl:​dydaktyka:​unix:​unix_plate-med.jpg?​200|Unix - Live free or die}}]] [[http://​www.unix.org|{{:​pl:​dydaktyka:​unix:​unix_plate-med.jpg?​200|Unix - Live free or die}}]]
 ===== Wykłady ===== ===== Wykłady =====
 +  * Wykład z Unixa (wiosna 2015, tematy: 1-4) {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-unix-2015wiosna-lec1_4.pdf|}}
 +  * Wykład z Unixa (wiosna 2015, tematy: 5-6) {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-unix-2015wiosna-lec5_6.pdf|}}
  
-===== Lista ćwiczeń ===== +===== Punktacja z ćwiczeń ===== 
-  ​[[lab_wprowadzenie|Wprowadzenie do pracy w systemie]] + 
-  ​- ​[[lab_pliki_i_polecenia|Praca z plikami i poleceniami]] +**[[https://​krzysztof.kutt.pl/​wiki/​teaching:​unix2018:​start|Aktualne arkusze z ocenami dla całego Roku]]** 
-  ​- ​[[lab_powloka|Powłoka i środowisko pracy]] + 
-  ​- ​[[lab_zadania_i_procesy|Procesy i zadania]] +===== Harmonogram ćwiczeń ===== 
-  - Kolokwium 1., obejmuje laboratoria ​1-4 (11pkt) +^L.p.^ ​ Poniedziałki ​ ^  Wtorki ​ ^  Środy ​ ^  Czwartki ​ ^ Piątki ^ Instrukcja do laboratorium ^ 
-  ​- ​[[lab_skrypty|Skrypty ​filtry w Sh]] +^1. |08.10.2018|09.10.2018|10.10.2018|11.10.2018|12.10.2017|[[lab_wprowadzenie|Wprowadzenie do pracy w systemie]]| 
-  ​- ​[[lab_sed_awk|SED i Awk]] +^2. |15.10.2018|16.10.2018|17.10.2018|18.10.2018|19.10.2017|[[lab_pliki_i_polecenia|Praca z plikami i poleceniami]]| 
-  ​- ​[[lab_administrowanie_1|Podstawy administrowania 1]] +^3. |22.10.2018|23.10.2018|24.10.2018|25.10.2018|26.10.2017|[[lab_powloka|Powłoka i środowisko pracy]]| 
-  ​- ​[[lab_administrowanie_2|Podstawy administrowania 2]] +^4. |29.10.2018|30.10.2018|31.10.2018|**08.11.2018**|**09.11.2018**|[[lab_zadania_i_procesy|Procesy i zadania]]| 
-  ​- ​Kolokwium 2., obejmuje laboratoria 6-9 (11pkt+^ |  **14.11.2018** na wykładzie (osoby o nazwiskach A-L o 11:00, M-Z o 11:​45) ​ |||||Kolokwium 1. (12 pkt.) -- obowiązują lab **1-4** + wykłady| 
-  ​- ​[[lab_szyfrowanie|Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących]] +^5. |05.11.2018|06.11.2018|07.11.2018|**15.11.2018**|**16.11.2018**|[[lab_skrypty|Podstawy skryptów ​filtrów]]| 
-  ​- ​[[lab_xwindow|System X Window]] +^6. |**19.11.2018**|13.11.2018|14.11.2018|**22.11.2018**|**23.11.2018**|[[lab_sed_awk|SED i Awk]]| 
-  ​- ​[[lab_prog_system|Elementy programowania systemowego]] ​(we własnym zakresie przygotować //przed// lab[[http://​home.agh.edu.pl/​~gjn/​dydaktyka/​UGLX/​node10.html|Kompilacja programów w środowisku Unix]]) +^7. |**26.11.2018**|20.11.2018|21.11.2018|**29.11.2018**|**30.11.2018**|[[lab_skrypty_adv|Pisanie skryptów Bash]]| 
-  - //​OBSOLETE// ​[[lab_prog_siec|Elementy programowania sieciowego]] +^8. |**03.12.2018**|27.11.2018|28.11.2018|**06.12.2018**|**07.12.2018**|[[lab_szyfrowanie|Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących]]| 
-  ​- ​Kolokwium 3., obejmuje laboratoria 11-13 (8pkt)+^9. |**10.12.2018**|04.12.2018|05.12.2018|**13.12.2018**|**14.12.2018**|Kolokwium 2. (12 pkt.)| 
 +^10.|**17.12.2018**|11.12.2018|12.12.2018|**20.12.2018**|**21.12.2018**|[[lab_administrowanie_1|Podstawy administrowania 1]]| 
 +^11.|**07.01.2019**|18.12.2018|19.12.2018|**03.01.2019**|**04.01.2019**|[[lab_administrowanie_2|Podstawy administrowania 2]]| 
 +^12.|**14.01.2019**|08.01.2019|09.01.2019|10.01.2019|11.01.2019|[[lab_prog_system|Elementy programowania systemowego]]
 +^13.|--|15.01.2019|16.01.2019|17.01.2019|18.01.2019|[[lab_prog_siec|Elementy programowania sieciowego]]| 
 +^14.|21.01.2019|22.01.2019|23.01.2019|24.01.2019|25.01.2019|Kolokwium 3. (10 pkt.)| 
 + 
 +  * I termin poprawkowy: **C2 42901.02 13:30-15:00** 
 +  * II termin poprawkowy: **C2 319, 08.02 13:​30-15:​00** 
 +  * III termin poprawkowy: FIXME 
 + 
 +INFO: **Pogrubioną** czcionką zaznaczone są zajęcia, które odbywają się w innym (późniejszymtygodniu niż pozostałe zajęcia z danego tematu.
  
 ===== Dodatkowe ===== ===== Dodatkowe =====
   * Opis [[opis_uml|User Mode Linux]] w laboratoriach   * Opis [[opis_uml|User Mode Linux]] w laboratoriach
-  * [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​courses:​unix|Zasady zaliczenia i informacje o przedmiocie]] +  ​* Instrukcja do zajęć z [[lab_xwindow|System X Window]] 
-===== Zaliczenie laboratorium ===== +  ​* [[http://​geist.re/​pub:​teaching:​courses:​unix|Zasady zaliczenia i informacje o przedmiocie]]
-  - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​gris|GRIS]]. +
-  - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (27pkt) oraz kartkówek. +
-    - Wyniki z kolowkiów są liczone do oceny końcowej z laboratorium z wagą 0.9 natomiast kartkówki z wagą 0.1. +
-    - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne "​plusy"​ za aktywność na zajęciach. +
-    - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym. +
-    - Każdy plus ma wartość równą 1%. +
-  - Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność. +
-  - Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH. +
- +
-===== Zaliczenia poprawkowe ===== +
-  - Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału. +
-  - Do zaliczenia poprawkowego **mogą przystąpić** osoby które: +
-    * Nie mają zaliczenia lub +
-    * nie pisały któregoś kolokwium. +
-  - Osoby posiadające zaległe kolokwium, którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie, mogą pisać tylko to zaległe. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.  +
-  - Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się: +
-    - Plusów - w 1. terminie poprawkowym. +
-    - Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym. +
-  - W **2. terminie poprawkowym** można uzyskać co najwyżej ocenę 3.0.+
  
 ===== Materiały ===== ===== Materiały =====
  
-===== Artykuły GJN =====+==== Artykuły GJN ====
  
   * {{gjn-dokumentacja.pdf|Korzystanie z dokumentacji GNU/Linux}}   * {{gjn-dokumentacja.pdf|Korzystanie z dokumentacji GNU/Linux}}
Linia 59: Linia 53:
   * {{gjn-flex.pdf|Generator skanerów Flex}}   * {{gjn-flex.pdf|Generator skanerów Flex}}
  
-===== Edytory ​=====+==== Edytory ====
  
   * Emacs: karta referencyjna,​ 2 kol. PDF, 3 kol. PS, podręcznik   * Emacs: karta referencyjna,​ 2 kol. PDF, 3 kol. PS, podręcznik
   * Vi: opis, podręcznik ​   * Vi: opis, podręcznik ​
  
-===== Skrypty ​=====+==== Skrypty ====
  
-[[http://​examples.oreilly.com/​upt3/​|Ciekawe skrypty z ciekawej książki]]+  * [[http://​examples.oreilly.com/​upt3/​|Ciekawe skrypty z ciekawej książki]]
  
-===== Książki ​=====+==== Książki ====
   * Graham Glass, King Ables, //​[[http://​helion.pl/​ksiazki/​lipruz.htm|Linux dla programistów i użytkowników]]//,​ Prentice Hall PTR/Helion, 2007.   * Graham Glass, King Ables, //​[[http://​helion.pl/​ksiazki/​lipruz.htm|Linux dla programistów i użytkowników]]//,​ Prentice Hall PTR/Helion, 2007.
  
-===== Postacie ​=====+==== Postacie ====
   * [[http://​cm.bell-labs.com/​who/​ken/​|Ken Thomson]] [[wp>​Ken_Thompson_(programmer)]]   * [[http://​cm.bell-labs.com/​who/​ken/​|Ken Thomson]] [[wp>​Ken_Thompson_(programmer)]]
   * [[http://​www.cs.bell-labs.com/​who/​dmr/​index.html|Dennis M. Ritchie]] [[wp>​Dennis_Ritchie]]   * [[http://​www.cs.bell-labs.com/​who/​dmr/​index.html|Dennis M. Ritchie]] [[wp>​Dennis_Ritchie]]
Linia 77: Linia 71:
   * [[http://​www.kohala.com/​start/​|W. Richard Stevens]] [[wp>​W._Richard_Stevens]]   * [[http://​www.kohala.com/​start/​|W. Richard Stevens]] [[wp>​W._Richard_Stevens]]
  
-===== Programowanie ===== +==== Serwisy sieciowe ====
- +
-===== Serwisy sieciowe ​=====+
  
   * [[http://​www.tldp.org|The Linux Documentation Project]]   * [[http://​www.tldp.org|The Linux Documentation Project]]
Linia 87: Linia 79:
   * [[http://​www.makelinux.net/​kernel_map|map o linux kernel]]   * [[http://​www.makelinux.net/​kernel_map|map o linux kernel]]
  
-===== SED ===== +==== SED ==== 
-http://​www.cs.hmc.edu/​tech_docs/​qref/​sed.html +  ​* ​http://​www.cs.hmc.edu/​tech_docs/​qref/​sed.html 
-http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt +  ​* ​http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt 
-http://​sed.sourceforge.net/​sedfaq.html +  ​* ​http://​sed.sourceforge.net/​sedfaq.html 
-http://​www.grymoire.com/​Unix/​Sed.html +  ​* ​http://​www.grymoire.com/​Unix/​Sed.html 
-http://​www.pement.org/​awk/​awk1line.txt +  ​* ​http://​www.pement.org/​awk/​awk1line.txt 
-http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt +  ​* ​http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-one/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-one/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-two/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-two/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-three/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-three/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​update-on-famous-awk-one-liners-explained/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​update-on-famous-awk-one-liners-explained/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-one/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-one/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-two/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-two/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-three/​+  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-three/​
  
 Inne: Inne:
 http://​arstechnica.com/​tech-policy/​news/​2011/​07/​should-we-thank-for-feds-for-the-success-of-unix.ars http://​arstechnica.com/​tech-policy/​news/​2011/​07/​should-we-thank-for-feds-for-the-success-of-unix.ars
  
-===== Misc =====+==== Misc ==== 
 +  * [[https://​dev.to/​awwsmm/​101-bash-commands-and-tips-for-beginners-to-experts-30je|101 Bash Commands and Tips for Beginners to Experts]]
   * [[http://​trillian.mit.edu/​~jc/​humor/​ATT_Copyright_true.html|The /bin/true Command and Copyright]]   * [[http://​trillian.mit.edu/​~jc/​humor/​ATT_Copyright_true.html|The /bin/true Command and Copyright]]
   * [[http://​lists.busybox.net/​pipermail/​busybox/​2010-December/​074114.html|Understanding the bin, sbin, usr/bin , usr/sbin split]]   * [[http://​lists.busybox.net/​pipermail/​busybox/​2010-December/​074114.html|Understanding the bin, sbin, usr/bin , usr/sbin split]]
  
-===== Bezpieczeństwo ​======+==== Bezpieczeństwo =====
  
   * Simson Garfinkel & Gene Spafford, //​[[http://​www.unix.org.ua/​orelly/​networking/​puis/​index.htm|Practical UNIX & Internet Security]]//,​ Second Edition, O'​Reilly,​ 1996. ([[http://​www.oreilly.com/​catalog/​puis/​|wpis katalogowy]]),​ //​[[http://​www.oreilly.com/​catalog/​puis3/​|Third edition, 2003!]]//.   * Simson Garfinkel & Gene Spafford, //​[[http://​www.unix.org.ua/​orelly/​networking/​puis/​index.htm|Practical UNIX & Internet Security]]//,​ Second Edition, O'​Reilly,​ 1996. ([[http://​www.oreilly.com/​catalog/​puis/​|wpis katalogowy]]),​ //​[[http://​www.oreilly.com/​catalog/​puis3/​|Third edition, 2003!]]//.
   * Reinhard Wobst, //​[[http://​merlin.pl/​Kryptologia-Budowa-i-lamanie-zabezpieczen-CD-gratis_Reinhard-Wobst/​browse/​product/​1,​295282.html|Kryptologia. Budowa i łamanie zabezpieczeń]]//​ (//​Abenteuer Kryptologie 3. Auflage//), Read Me, 2002.   * Reinhard Wobst, //​[[http://​merlin.pl/​Kryptologia-Budowa-i-lamanie-zabezpieczen-CD-gratis_Reinhard-Wobst/​browse/​product/​1,​295282.html|Kryptologia. Budowa i łamanie zabezpieczeń]]//​ (//​Abenteuer Kryptologie 3. Auflage//), Read Me, 2002.
  
pl/dydaktyka/unix/start.1381077215.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0