Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:start [2018/09/24 22:36]
kkutt Harmonogram 2018/2019
pl:dydaktyka:unix:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 6: Linia 6:
  
 ===== Punktacja z ćwiczeń ===== ===== Punktacja z ćwiczeń =====
-FIXME+ 
 +**[[https://​krzysztof.kutt.pl/​wiki/​teaching:​unix2018:​start|Aktualne arkusze z ocenami dla całego Roku]]**
  
 ===== Harmonogram ćwiczeń ===== ===== Harmonogram ćwiczeń =====
Linia 14: Linia 15:
 ^3. |22.10.2018|23.10.2018|24.10.2018|25.10.2018|26.10.2017|[[lab_powloka|Powłoka i środowisko pracy]]| ^3. |22.10.2018|23.10.2018|24.10.2018|25.10.2018|26.10.2017|[[lab_powloka|Powłoka i środowisko pracy]]|
 ^4. |29.10.2018|30.10.2018|31.10.2018|**08.11.2018**|**09.11.2018**|[[lab_zadania_i_procesy|Procesy i zadania]]| ^4. |29.10.2018|30.10.2018|31.10.2018|**08.11.2018**|**09.11.2018**|[[lab_zadania_i_procesy|Procesy i zadania]]|
-^ |  ​FIXME na wykładzie (osoby o nazwiskach A-L o 11:00, M-Z o 11:​45) ​ |||||Kolokwium 1. (12 pkt.)|+^ |  ​**14.11.2018** ​na wykładzie (osoby o nazwiskach A-L o 11:00, M-Z o 11:​45) ​ |||||Kolokwium 1. (12 pkt.) -- obowiązują lab **1-4** + wykłady|
 ^5. |05.11.2018|06.11.2018|07.11.2018|**15.11.2018**|**16.11.2018**|[[lab_skrypty|Podstawy skryptów i filtrów]]| ^5. |05.11.2018|06.11.2018|07.11.2018|**15.11.2018**|**16.11.2018**|[[lab_skrypty|Podstawy skryptów i filtrów]]|
-^6. |12.11.2018|13.11.2018|14.11.2018|**22.11.2018**|**23.11.2018**|[[lab_sed_awk|SED i Awk]]| +^6. |**19.11.2018**|13.11.2018|14.11.2018|**22.11.2018**|**23.11.2018**|[[lab_sed_awk|SED i Awk]]| 
-^7. |19.11.2018|20.11.2018|21.11.2018|**29.11.2018**|**30.11.2018**|[[lab_skrypty_adv|Pisanie skryptów Bash]]| +^7. |**26.11.2018**|20.11.2018|21.11.2018|**29.11.2018**|**30.11.2018**|[[lab_skrypty_adv|Pisanie skryptów Bash]]| 
-^8. |26.11.2018|27.11.2018|28.11.2018|**06.12.2018**|**07.12.2018**|[[lab_szyfrowanie|Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących]]| +^8. |**03.12.2018**|27.11.2018|28.11.2018|**06.12.2018**|**07.12.2018**|[[lab_szyfrowanie|Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących]]| 
-^9. |03.12.2018|04.12.2018|05.12.2018|**13.12.2018**|**14.12.2018**|Kolokwium 2. (12 pkt.)| +^9. |**10.12.2018**|04.12.2018|05.12.2018|**13.12.2018**|**14.12.2018**|Kolokwium 2. (12 pkt.)| 
-^10.|10.12.2018|11.12.2018|12.12.2018|**20.12.2018**|**21.12.2018**|[[lab_administrowanie_1|Podstawy administrowania 1]]| +^10.|**17.12.2018**|11.12.2018|12.12.2018|**20.12.2018**|**21.12.2018**|[[lab_administrowanie_1|Podstawy administrowania 1]]| 
-^11.|17.12.2018|18.12.2018|19.12.2018|**03.01.2019**|**04.01.2019**|[[lab_administrowanie_2|Podstawy administrowania 2]]| +^11.|**07.01.2019**|18.12.2018|19.12.2018|**03.01.2019**|**04.01.2019**|[[lab_administrowanie_2|Podstawy administrowania 2]]| 
-^12.|07.01.2019|08.01.2019|09.01.2019|10.01.2019|11.01.2019|[[lab_prog_system|Elementy programowania systemowego]]| +^12.|**14.01.2019**|08.01.2019|09.01.2019|10.01.2019|11.01.2019|[[lab_prog_system|Elementy programowania systemowego]]| 
-^13.|14.01.2019|15.01.2019|16.01.2019|17.01.2019|18.01.2019|[[lab_prog_siec|Elementy programowania sieciowego]]|+^13.|--|15.01.2019|16.01.2019|17.01.2019|18.01.2019|[[lab_prog_siec|Elementy programowania sieciowego]]|
 ^14.|21.01.2019|22.01.2019|23.01.2019|24.01.2019|25.01.2019|Kolokwium 3. (10 pkt.)| ^14.|21.01.2019|22.01.2019|23.01.2019|24.01.2019|25.01.2019|Kolokwium 3. (10 pkt.)|
 +
 +  * I termin poprawkowy: **C2 429, 01.02 13:​30-15:​00**
 +  * II termin poprawkowy: **C2 319, 08.02 13:​30-15:​00**
 +  * III termin poprawkowy: FIXME
  
 INFO: **Pogrubioną** czcionką zaznaczone są zajęcia, które odbywają się w innym (późniejszym) tygodniu niż pozostałe zajęcia z danego tematu. INFO: **Pogrubioną** czcionką zaznaczone są zajęcia, które odbywają się w innym (późniejszym) tygodniu niż pozostałe zajęcia z danego tematu.
Linia 55: Linia 60:
 ==== Skrypty ==== ==== Skrypty ====
  
-[[http://​examples.oreilly.com/​upt3/​|Ciekawe skrypty z ciekawej książki]]+  * [[http://​examples.oreilly.com/​upt3/​|Ciekawe skrypty z ciekawej książki]]
  
 ==== Książki ==== ==== Książki ====
Linia 65: Linia 70:
   * [[http://​www.cs.bell-labs.com/​who/​bwk/​index.html|Brian W. Kernighan]] [[wp>​Brian_Kernighan]]   * [[http://​www.cs.bell-labs.com/​who/​bwk/​index.html|Brian W. Kernighan]] [[wp>​Brian_Kernighan]]
   * [[http://​www.kohala.com/​start/​|W. Richard Stevens]] [[wp>​W._Richard_Stevens]]   * [[http://​www.kohala.com/​start/​|W. Richard Stevens]] [[wp>​W._Richard_Stevens]]
- 
-==== Programowanie ==== 
  
 ==== Serwisy sieciowe ==== ==== Serwisy sieciowe ====
Linia 77: Linia 80:
  
 ==== SED ==== ==== SED ====
-http://​www.cs.hmc.edu/​tech_docs/​qref/​sed.html +  * http://​www.cs.hmc.edu/​tech_docs/​qref/​sed.html 
-http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt +  ​* ​http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt 
-http://​sed.sourceforge.net/​sedfaq.html +  ​* ​http://​sed.sourceforge.net/​sedfaq.html 
-http://​www.grymoire.com/​Unix/​Sed.html +  ​* ​http://​www.grymoire.com/​Unix/​Sed.html 
-http://​www.pement.org/​awk/​awk1line.txt +  ​* ​http://​www.pement.org/​awk/​awk1line.txt 
-http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt +  ​* ​http://​student.northpark.edu/​pemente/​sed/​sed1line.txt 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-one/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-one/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-two/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-two/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-three/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​awk-one-liners-explained-part-three/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​update-on-famous-awk-one-liners-explained/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​update-on-famous-awk-one-liners-explained/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-one/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-one/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-two/​ +  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-two/​ 
-http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-three/​+  ​* ​http://​www.catonmat.net/​blog/​sed-one-liners-explained-part-three/​
  
 Inne: Inne:
Linia 95: Linia 98:
  
 ==== Misc ==== ==== Misc ====
 +  * [[https://​dev.to/​awwsmm/​101-bash-commands-and-tips-for-beginners-to-experts-30je|101 Bash Commands and Tips for Beginners to Experts]]
   * [[http://​trillian.mit.edu/​~jc/​humor/​ATT_Copyright_true.html|The /bin/true Command and Copyright]]   * [[http://​trillian.mit.edu/​~jc/​humor/​ATT_Copyright_true.html|The /bin/true Command and Copyright]]
   * [[http://​lists.busybox.net/​pipermail/​busybox/​2010-December/​074114.html|Understanding the bin, sbin, usr/bin , usr/sbin split]]   * [[http://​lists.busybox.net/​pipermail/​busybox/​2010-December/​074114.html|Understanding the bin, sbin, usr/bin , usr/sbin split]]
pl/dydaktyka/unix/start.1537821394.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0