Praca w środowisku UserMode-Linux

na serwerach Charon/Borg/Deathstar

Skróty

  • „uml” - wirtulany system pracujący w usermode linux
  • „host” - system/serwer na którym uruchamia się uml, np. borg/charon/deathstar

W UML jest używany system Debian/GNU Linux 3.1 „Sarge”.

Uruchamianie

  1. przy 1, uruchomieniu jest kopiowany system plików, co chwilę trwa! sam rozruch środowiska jest również czasochłonny - np. ok. minuty, należy wykazać cierpliwość i robić to sekwencyjnie, tj kolejna osoba na sali rozpoczyna uruchamiania, gdy u poprzedniej ono się zakończyło!
  2. wpisać z poziomu hosta „runumlinux”

Logowanie do uml z poziomu hosta

pojawiają się wirtualne konsole w xtermach zatytułowanych „Virtual Console #”, można się na nie logować. Na początku dostępne jest tylko konto root - hasło jest puste!

Praca w uml

  • edycja plików tekstowych: do wyboru mam „vi” oraz „vi”, użytkownikom nano/pico, mcedit, emacsa, itp. polecamy… „vi”!
  • manual: proszę czytać manual z poziomu hosta, będzie identyczny do ew. tego w uml
  • dostęp do systemu plików hosta z poziomu uml: w katalogu /host uml dostępny jest /tmp hosta.
  • w związku z powyższym, aby przekopiować pliki z hosta na uml, należy je umieścić w tmp, a z uml do hosta, umieścić w host

Zatrzymywanie uml

jako root napisać „halt”

Usuwanie środowiska

na końcu zajęć, lub w przypadku poważnej awarii:

runumlinux init

Awaryjne pozbycie sie sesji uml

w przypadku zrobienia czegoś „kreatywnego”; z poziomu hosta:

"killall umlinux ; sleep 3; killall -9 umlinux"

jeżeli są problemy ze startem środowiska, wtedy:

runumlinux init && runumlinux

Uwagi dotyczące niektórych ćwiczeń

Zakładanie systemów plików

dostępne są urządzenia /dev/loop0 … /dev/loopN należy obserwować informacje w czasie startu uml, np:

/etc/rcS.d/S90mkloop: Creating loop device: /dev/loop0,1,2,3,4, done.
/etc/init.d/mkld: setting up /dev/loop0 on file /space/PD_2hl3Bh.dev, size 5MB.
/etc/init.d/mkld: setting up /dev/loop1 on file /space/PD_7OEm3I.dev, size 10MB.

np.:

mkfs -t ext2 /dev/loop0

W UMLinux nie należy zakladać partycji! (choć można przećwiczyć samo użycie fdisk)

Dyskietki

Tego ćwiczenia nie da się przeprowadzić z poziomu uml, z racji braku możliwości dostępu do napędu floppy.

Konfigurowanie interfejsów sieciowych

Działa „ifconfig”, należy zakladać adresy z sieci nieroutowalnej np.: 10.1.0.0/16 Możliwe jest wykonywanie „ping” w obrębie danej sieci o ile osoby ćwiczące wybiorą adresy z tej samej podsieci.

LILO

Tego akurat „z definicji” (środowiska wirtualnego) nie da się przećwiczyć. Proszę przejść do ćwiczeń z Init.

Pakiety

user-mode-linux uml-utilities  user-mode-linux-doc debootstrap rootstrap
pl/dydaktyka/unix/opis_uml.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0