Wprowadzenie do pracy w systemie Unix/GNU/Linux

- Panie, zainstalowałem Windows... 
- Tak? 
- No i teraz mam problem... 
- No, to już mi pan powiedział.

DO_PRZYGOTOWANIA

Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:

 • w miarę możliwości mieć dostępne konta do pracy interaktywnej na różnych maszynach unixowych, np. UCI (student), akademik, itp.
 • podstawy pracy z programami do poczty i WWW.

WPROWADZENIE

1 System

 • system wieloużytkownikowy
 • wielozadaniowy
 • różne wersje Unixa uname

2 Użytkownicy

 • konto
 • identyfikacja użytkownika login, identyfikator, hasło, grupy
 • polecenia groups, id
 • hasła: dobór haseł, zmiana passwd
 • powłoka i sesja
 • informacje o użytkownikach w, who, finger

3 Logowanie

 • terminal, urządzenie tty
 • logowanie się na zdalne maszyny ssh, telnet
 • sesje zagnieżdżone
 • zapisywanie sesji script
 • system kontroli zużycia przestrzeni dyskowej Quota quota
 • wylogowywanie się exit, logout
 • wirtualne konsole w systemie Linux a XDM
 • praca z windowmanagerem (np. IceWM)

4 Transfer plików

 • FTP (ang. File Transfer Protocol), komendy: open, cd, ls, get, put, bye
 • anonimowe ftp: anonymous FTP
 • SCP scp
  scp [user@host:]plik_zródlowy [user@host:]plik_docelowy
 • SFTP - polecenia jak FTP, używa SSH
 • wget, przeczytać podręcznik man

Usługi sieciowe AGH/KA/UCI

 • sieć AGH, komputery w UCI i KA AGH,
 • podstawowe pojęcia związane z siecią: TCP/IP, adres, port, DNS, itp.
 • dostępne narzędzia do WWW, tekstowe: lynx, links, graficzne: firefox
 • poczta elektroniczna, struktura listu: nagłówki i treść naglowek:, np.: From: Date: To: Subject: X-:
 • dostępne narzędzia do poczty: mail (podstawowy!), mutt, pine, itp.

ĆWICZENIA

 • zalogować się na odpowiedni serwer np. charon, borg, student.
 • zmienić hasło; jakie są „dobre” hasła?
 • jakie polecenie powinno się wydać na początku zajęć? (w celu rejestrowania wpisywanych poleceń)
 • sprawdzić jacy użytkownicy pracują w systemie; skąd, kiedy są zalogowani; i co robią (jakich programów używają), (Uwaga: to jak można przeprowadzić to ćwiczenie zależy od konfiguracji konkretnego serwera, np. finger może być zablokowany.)
 • sprawdzić własny identyfikator użytkownika i grupę,
 • zalogować się na inne serwery, na których ma się konta, przy pomocy jakiego polecenia? dlaczego?
 • jak się zamyka sesję?, a jak wylogowuje z systemu?
 • skopiować pliki pomiędzy swoimi kontami przy pomocy ftp, sftp, scp (Uwaga: to czy można przeprowadzić to ćwiczenie zależy od konfiguracji konkretnego serwera.)
 • jak korzysta sią z anonimowego FTP, np. ftp.icm.edu.pl? (Uwaga: w niektórych wypadkach może być konieczne użycie trybu pasywnego FTP, napisać pass po otwarciu połączenia)
 • co to jest adres IP i DNS? w jakiej są do siebie relacji? co to jest port? jakiego protokołu dotyczy?
 • wysłać list elektroniczny do koleżanki/kolegi przy pomocy standardowego mail, ew. również mutt, czy pine
 • oglądnąć stronę WWW www.agh.edu.pl przy pomocy lynx
pl/dydaktyka/unix/lab_wprowadzenie.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0