OWL Ontology Metrics (University of Manchester)

OWL Ontology Metrics to prosta aplikacja webowa umożliwiająca wyliczanie podstawowych metryk dla ontologii. Napisana w technologii Java, uruchomiona na kontenerze aplikacji Tomcat, stworzona na Uniwersytecie w Manchesterze przez Matthew Horridge w 2008 roku. Lista pozostałych aplikacji webowych Uniwersytetu w Manchesterze związanych z ontologiami znajduje się na OWL@Manchester.

Obsługiwane ontologie

 • RDF/XML
 • OWL/XML
 • OWL Functional Syntax
 • Manchester OWL Syntax
 • OBO Syntax
 • KRSS Syntax

Do konwersji pomiędzy formatami ontologii można wykorzystać narzędzie OWL Syntax Converter.

Dostępne metryki

 1. Ontology
  • DL expressivity
  • Class count
  • Object property count
  • Data property count
  • Individual count
  • Logical axiom count
  • Ontology annotation axioms count
  • Entity annotation axioms count
 2. Class axioms
  • Logical axiom count
  • SubClass axioms count
  • Equivalent classes axioms count
  • Disjoint classes axioms count
  • Disjoint union axioms count
 3. Object property axioms
  • Sub object property axioms count
  • Equivalent object properties axioms count
  • Disjoint object properties axioms count
  • Inverse object properties axioms count
  • Object property domain axioms count
  • Object property range axioms count
  • Functional object property axioms count
  • Inverse functional object property axioms count
  • Symmetric object property axioms count
  • Anti-symmetric object property axioms count
  • Reflecive object property axioms count
  • Irrefexive object property axioms count
  • Transitive object property axioms count
 4. Data property axioms
  • Sub data property axioms count
  • Equivalent data properties axioms count
  • Disjoint data properties axioms count
  • Object property domain axioms count
  • Object property range axioms count
  • Functional data property axioms count
 5. Individual axioms
  • Class assertion axioms count
  • Object property assertion axioms count
  • Negative object property assertion axioms count
  • Data property assertion axioms count
  • Negative data property assertion axioms count
  • Different individuals axioms count
  • Same individual axioms count

Przykład użycia

Do testów zastosowano przykładową ontologię Wine pochodzącą z zasobów W3C

Ontology

DL expressivity SHOIN(D)
Class count 138
Object property count 16
Data property count 1
Individual count 207
Logical axiom count 889
Ontology annotation axioms count 5
Entity annotation axioms count 3

Class axioms

Logical axiom count 889
SubClass axioms count 228
Equivalent classes axioms count 88
Disjoint classes axioms count 39
Disjoint union axioms count 0

Object property axioms

Sub object property axioms count 5
Equivalent object properties axioms count 0
Disjoint object properties axioms count 0
Inverse object properties axioms count 2
Object property domain axioms count 10
Object property range axioms count 13
Functional object property axioms count 6
Inverse functional object property axioms count 0
Symmetric object property axioms count 1
Anti-symmetric object property axioms count 0
Reflecive object property axioms count 0
Irrefexive object property axioms count 0
Transitive object property axioms count 1

Data property axioms

Sub data property axioms count 0
Equivalent data properties axioms count 0
Disjoint data properties axioms count 0
Object property domain axioms count 10
Object property range axioms count 13
Functional data property axioms count 0

Individual axioms

Class assertion axioms count 227
Object property assertion axioms count 246
Negative object property assertion axioms count 0
Data property assertion axioms count 1
Negative data property assertion axioms count 0
Different individuals axioms count 8
Same individual axioms count 12
pl/dydaktyka/semweb/2014/projects/ontometrics/owl_manchester.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0