[General] Linked Open Data - demo

Zespół

 • Piotr Hołda, Tomasz Szymula

Opis

Co możemy ciekawego znaleźć w Linked Open Data? Jak te dane się ze sobą łączą? Kilkanaście przypadków użycia (zapytania SPARQL) łączących różne zbiory danych.

Wymagania

 • min. 15 przykładów, każdy wg schematu:
  • pomysł na to co chcemy osiągnąć
  • wykorzystywane zbiory danych (bardzo krótko) + co z nich wyciągamy i dlaczego
  • zapytanie SPARQL
   • najlepiej parametryzowane: użytkownik coś podaje, np. nazwę zespołu muzycznego / swoją lokalizację (wyciągniętą z modułu GPS) i na ten temat szukamy informacji i łączymy je ze sobą
  • otrzymane wyniki (wystarczy tabela zwracana przez jakiś silnik SPARQL, np. Twinkle)
  • interpretacja wyników (jeżeli nie są trywialne i nagłówki tabeli wynikowej nie pomagają)
 • (co najmniej) 5 przykładów łączy informację z 3 lub więcej źródeł
 • wykorzystywane jest co najmniej 15 różnych zbiorów danych

Spotkania

Projekt

Część zapytań robiona była z wykorzystaniem Twinkle, część poprzez interfejsy SPARQL (endpoint). Natomiast najlepszym narzędziem okazało się YASGUI.

 • Wyszukanie najmniejszych krajów na świecie
  • zbiór danych to Cia World Factbook. Zawiera on informacje o historii, narodach, rządach, ekonomii itp. 267 krajów.
  • zapytanie SPARQL:
   SELECT ?name ?area WHERE{
   ?country factbook:countryname_conventionalshortform ?name .
   ?country factbook:area_total ?area .
   FILTER ( xsd:decimal(?area) < 100 )
   }
   ORDER BY ?area
  • wyniki
name area
Holy See (Vatican City) 0.44
Monaco 1.95
Tokelau 10
Cocos (Keeling) Islands 14
 • Informacje o obozach koncentracyjnych
  • zbiór danych “Shoah victims’ names”
  • zapytanie SPARQL:
   PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
   PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
   
   select distinct ?label ?type where {
    ?a a <http://dati.cdec.it/lod/shoah/NaziCamp>;
     rdfs:label ?label;
     rdf:type ?type.
   }
  • wyniki:
 • Wybranie ludzkich genów znajdujących się w chromosimie Y
  • Zbiór danych: linkedlifedata
  • Zapytanie:
   PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
       PREFIX gene: <http://linkedlifedata.com/resource/entrezgene/>
       PREFIX uniprot: <http://purl.uniprot.org/uniprot/core/>
       PREFIX core: <http://purl.uniprot.org/core/>
   
       SELECT ?genedescription ?taxonomy
       WHERE {
         ?geneid gene:description ?genedescription .
         ?geneid gene:uniprotAccession ?uniprotaccession .
         ?geneid gene:chromosome 'Y' .
         ?uniprotaccession core:organism ?taxonomy .
         ?taxonomy core:scientificName 'Homo sapiens' .
       }
  • wyniki:
# genedescription taxonomy
1 lysine (K)-specific demethylase 5D http://purl.uniprot.org/taxonomy/9606
2 zinc finger protein, Y-linked http://purl.uniprot.org/taxonomy/9606
3 ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked http://purl.uniprot.org/taxonom/9606
4 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, Y-linked http://purl.uniprot.org/taxonomy/9606
5 protocadherin 11 Y-linked http://purl.uniprot.org/taxonomy/9606
6 neuroligin 4, Y-linked http://purl.uniprot.org/taxonomy/9606
 • Informacje o stacjach meteorologicznych
  • Zbiór danych: AEMET metereological dataset
  • Zapytanie
   PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
   PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
   prefix aemetonto: <http://aemet.linkeddata.es/ontology/>
   
   select ?stationName ?lat ?long where {
    ?a a aemetonto:WeatherStation;
     aemetonto:stationName ?stationName;
     geo:location ?location.
    ?location geo:lat ?lat;
     geo:long ?long.
   } limit 1000 
   • Wyniki
# stationName lat long
1 POBRA DE TRIVES,SAN MAMEDE 42.3405555556 -7.28055555556
2 BARDENAS REALES 42.195 -1.4725
3 BUJARALOZ 41.5236111111 -0.173333333333
4 CALANDA 40.9408333333 -0.236388888889
 • Uzyskanie informacji o zawartości tłuszczu w różnych posiłkach
  • zbiór danych z world.openfoodfacts.org. Zawiera informacje o składzie sposiłków, ocenach itp.
  • Zapytanie SPARQL
   SELECT ?name ?fat WHERE {
   ?product food:fatPer100g ?fat .
   ?product food:name ?name .
   }
   LIMIT 5
  • wyniki
name fat
Courgettes 0.4
Cinnamon sugar 0
Sweet Chili Sauce 0
White Balsamic Condiment 0
Flaked Almonds 55.8
 • Informacje o aktach prawnych dotyczących EWWiS
  • Zbiór danych: PreLex
  • Zapytanie SPARQL
   select ?title ?date where {
    ?a a <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/Agreement>;
     <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/Treaty> <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/European+Coal+And+Steel+Community>;
     <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/title> ?title;
     <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/date_document> ?date.
   } limit 100
  • wyniki
# title date
1 Consultation Agreement between the Swiss Confederation and the High Authority of the European Coal and Steel Community 1956-05-07
2 Agreement on the introduction of through international railway tariffs for the carriage of coal and steel through Swiss territory 1956-07-28
3 Agreement between the Austrian Federal Government, of the one part, and the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community and the High Authority of the European Coal and Steel Community, of the other part, on the introduction of through international railway tariffs for the carriage of coal and steel through the territory of the Republic of Austria 1957-07-26
 • Informacje o językach, ich kodach
  • Zbiór danych lingvoj.org
  • Zapytanie
   SELECT ?label ?code2 ?code3 WHERE {
   ?lingvo rdfs:label ?label .
   ?lingvo lvont:iso639P1Code ?code2 .
   ?lingvo lvont:iso639P2BCode ?code3 .
   }
   LIMIT 5
  • wyniki
label code2 code3
Danish da dan
Interlingua (International Auxiliary Language Association) ia ina
Twi tw twi
Assamese as asm
Uighur ug uig
 • Austriaccy narciarze alpejscy
  • zbiór danych z vocabulary.semantic-web.at/AustrianSkiTeam.html
  • zapytanie:
   SELECT ?name WHERE {
   ?l skos:prefLabel ?name;
   }
  • wyniki:
name
„Schild Bernadette”@de
„A-Kader”@de
„B-Kader”@de
„C-Kader”@de
„Aktiver Sportler”@de
„Sieber Bjoern”@de
„Ehemalig aktiver Sportler”@de
„Herrenteam”@de
„Damenteam”@de
 • Dostępne książki w języku fińskim w Projekcie Gutenberg
  • zbiór danych to metadane dostępne w “Project Gutenberg” na temat książek nie ograniczonych licencjami.
  • Zapytanie SPARQL
   SELECT DISTINCT ?label ?lang WHERE {
    ?a rdfs:label ?label.
    ?a dc:language ?lang.
    filter (?lang = "fi")
   
   }
   LIMIT 5
  • wyniki
label lang
„Sulhasen luona Yksinäytöksinen laulunsekainen huvinäytelmä” „fi”
„Helsinkiin” „fi”
„Itämeren risteilijä” „fi”
„John Jagon henki tahi kuollutko vai elävä?” „fi”
„Muistoja lapsen ja hopeahapsen 1 Kuvauksia” „fi”
 • Programy UE dotyczące równego traktowania
  • Zbiór danych: N-lex
  • Zapytanie SPARQL
   select * where {
    ?a a <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/Programme>;
     <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/eurovoc_descriptor> <http://eur-lex.publicdata.eu/id/equal+treatment>;
     <http://eur-lex.publicdata.eu/ontology/title> ?title
   } limit 100 
  • Wyniki
# title
1 General Programme for the abolition of restrictions on freedom to provide services
 • Dowiedzieć się jakie lekarstwa/narkotyki nie oddziałujące na zwierzęta i ludzi są nielegalne
  • Zbiór danych: Bio2RDF::Drugbank
  • zapytanie SPARQL:
   PREFIX void: <http://rdfs.org/ns/void#>
   PREFIX dv: <http://bio2rdf.org/bio2rdf.dataset_vocabulary:>
   PREFIX dbv: <http://bio2rdf.org/drugbank_vocabulary:>
   SELECT ?title, ?group, ?ao
   WHERE {
   ?a a dbv:Drug;
    dbv:group ?group;
    dbv:affected-organism ?ao;
    dcterms:title ?title.
   filter (?group = dbv:Illicit).
   filter (?ao != dbv:Humans-and-other-mammals).
   }
  • wyniki: brak
  • wnioski: tylko ludzie i zwierzęta są prawnie chronieni przed następstwami lekarstw/narkotyków.
 • aktorzy grający w filmach przygodowych
  • zbiór danych: Linked Movie DataBase
  • zapytanie SPARQL:
   PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
   PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
   PREFIX foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
   PREFIX movie: <http://data.linkedmdb.org/resource/movie/>
   PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
   
   
   select distinct ?actor ?name where {
    ?m a movie:film;
     movie:genre <http://data.linkedmdb.org/resource/film_genre/31>;
     movie:actor ?actor.
    ?actor rdfs:label ?name.
   }
  • wyniki:
 • Licencje zezwalające na kopiowanie
  • zbiór danych: http://purl.org/NET/rdflicense (informacje w formie RDF nt 126 licencji)
  • zapytanie SPARQL
   PREFIX odrl: <http://www.w3.org/ns/odrl/2/>
   PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
   select ?l where {
    ?l a <http://www.w3.org/ns/odrl/2/Set>;
     odrl:permission ?node.
    ?node odrl:action <http://www.w3.org/ns/odrl/2/copy>.
   }
  • wyniki
 • Informacje o ostatnich laureatach nagrody Nobla w powiązaniu z informacjami o krajach pochodzenia
  • zbiór danych to http://dbpedia.org, eurostat i nobelprize.org
  • zapytanie SPARQL
   PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
   PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
   PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
   PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/>
   PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
   PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
   PREFIX nobel: <http://data.nobelprize.org/terms/>
   PREFIX eurostat: <http://wifo5-04.informatik.uni-mannheim.de/eurostat/resource/eurostat/>
   PREFIX dbpprop: <http://dbpedia.org/property/>
   
   select distinct ?laureat ?year ?country ?populationCensus ?death_rate ?electricity_consumption_GWh ?electricity_production_capacity_MWh where {
    service <http://dbpedia.org/sparql> {
     ?countryx a <http://dbpedia.org/ontology/Country> ;
      dcterms:subject <http://dbpedia.org/resource/Category:Member_states_of_the_European_Union>.
     OPTIONAL {?countryx dbpprop:populationCensus ?populationCensus }.
    }.
    service <http://wifo5-04.informatik.uni-mannheim.de/eurostat/sparql> {
     ?countryz owl:sameAs ?countryx.
      OPTIONAL {?countryz eurostat:death_rate ?death_rate }.
      OPTIONAL {?countryz eurostat:electricity_consumption_GWh ?electricity_consumption_GWh}.
      OPTIONAL {?countryz eurostat:electricity_production_capacity_MWh ?electricity_production_capacity_MWh}.
    }.
    ?a rdf:type <http://data.nobelprize.org/terms/Laureate>;
     rdfs:label ?laureat;
     nobel:laureateAward ?award.
    ?award nobel:year ?year.
    ?a dbpedia-owl:birthPlace ?country.
    ?country a <http://dbpedia.org/ontology/Country>.
    ?country owl:sameAs ?countryx.
   } order by desc(?year)
  • Wyniki:
laureat year country populationCensus death_rate electricity_consumption_GWh electricity_production_capacity_MWh
Patrick Modiano 2014 http://data.nobelprize.org/resource/country/France 350410 11935100
Stefan W. Hell 2014 http://data.nobelprize.org/resource/country/Romania 20121641
Martin Karplus 2013 http://data.nobelprize.org/resource/country/Austria 8504850 0.607 47905 17520
 • Informacje o najbliższych WiFi-AP w centrum Andory
  • dane: OpenMobileNetwork
  • zapytanie SPARQL
   PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
   PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
   PREFIX lgdo: <http://linkedgeodata.org/ontology/>
   PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
   PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
   PREFIX category: <http://dbpedia.org/resource/Category:>
   PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
   PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
   PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
   PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
   
   
   select ?wifiap ?SSID ?lat2 ?long2 where {
    
    service <http://dbpedia.org/sparql/> {
     <http://dbpedia.org/resource/Andorra_la_Vella> geo:lat ?lat1;
      geo:long ?long1.
    }
    
     
    ?wifiap a <http://www.openmobilenetwork.org/ontology/WiFiAP>;
     geo:lat ?lat2;
     geo:long ?long2;
     omn-owl:hasSSID ?SSID.
   }
   order by (xsd:float(?lat1 - ?lat2)*xsd:float(?lat1 - ?lat2) + xsd:float(?long1 - ?long2)*xsd:float(?long1 - ?long2))
  • wyniki

Sprawozdanie

Materiały

pl/dydaktyka/semweb/2014/projects/loddemo.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0