Uwagi do projektów

Projekty konceptualne

 • rezerwacja_kursow:
  • poprawki w DFD,
  • niespójności ERD,
  • rozszerzyć sformułowanie zadania projektowego
 • komunikator:
  • literówki!!;
  • w STD nie wszystkie „stany” są stanami (stan jest czymś, co trwa), kolory niepotrzebne (co oznaczają?), brak opisów przejść pomiędzy stanami
 • hotel:
  • poprawić formatowanie w wykazie encji i atrybutów,
  • poprawki STD: dodać opisy wg. Yourdona, dwukierunkowe przejścia?
 • rezerwacja_miejsc_hotelowych:
  • proszę poprawić formatowanie,
  • brak diagramu ERD
  • proszę jeszcze raz przeanalizować diagram STD, brak opisów przy przejściach
 • wirtualny_indeks:
  • STD - brak opisów przejść pomiędzy stanami

Projekty logiczne

 • firma_turystyczna
  • brak analizy zależności funkcyjnych
 • hotel
  • brak operacji na danych
 • rezerwacja_miejsc_hotelowych:
  • brak analizy normalizacyjnej
 • wirtualny_indeks
  • brak operacji na danych
pl/dydaktyka/sbd/2011/uwagi.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0