Informacje dotyczące realizacji projektów

 • Projekty realizowane są w grupach od 2 do 4 osób.
 • Realizacja projektów przebiega w trzech etapach: projekt konceptualny, projekt logiczny oraz raport końcowy.
 • Dokumentację projektów umieszczamy w wiki; każda grupa (projekt) otrzymuje swoją przestrzeń nazw, a linki do wszystkich projektów znajdują się na tej stronie.
 • Każdy etap posiada ściśle określony termin oddawania - oceniana jest ostatnia wersja strony umieszczona na czas. Zmiany umieszczone po terminie oddawania mogą być uwzględnione w kolejnej „iteracji” (np. zmiany dotyczące projektu konceptualnego - w ocenie z projektu logicznego).
 • Punkty do uzyskania i terminy zostały określone poniżej.
 • Każdy projekt musi spełniać minimalne wymagania określone poniżej.

Wymagania

Wymagania minimalne

 • Baza danych stworzona w ramach projektu powinna składać się co najmniej z pięciu połączonych ze sobą tabel.
 • Klucze obce powinny być zdefiniowane w sposób jawny i mają na nie być nałożone ograniczenia.
 • W tabelach powinny być zdefiniowane indeksy, wraz z uzasadnieniem wybranej konfiguracji („dlaczego nie mniej i dlaczego nie więcej”).

Dodatkowe punkty

Dodatkowe punkty uzyskać można za implementację nastęujących mechanizmów:

 • samozłązenia,
 • złączenia przez 2 lub więcej atrytbutów,
 • ciekawe ograniczenia na wartości jednego i kilku atrybutów,
 • triggery (wyzwalacze),
 • widoki (perspektywy),
 • jawnie zdefiniowane sekwencje,
 • transakcje (wraz ze świadomym doborem i uzasadnieniem stopnia ich izolacji).

Terminy i punktacja

Etap Ostateczny termin oddawania Punktacja
Projekt konceptualny 7 listopada 2011
14 listopada 2011
Max. 5 punktów
Projekt logiczny 21 listopada 2011
28 listopada 2011
Max. 10 punktów:
- 5 punktów za poprawiony projekt konceptualny
- 5 punktów za projekt logiczny
Raport końcowy 5 grudnia 2011 Max. 15 punktów:
- 5 punktów za poprawiony projekt konceptualny
- 5 punktów za poprawiony projekt logiczny
- 5 punktów za raport końcowy
pl/dydaktyka/sbd/2011/informacje.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0