Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:rules:start [2015/01/21 08:28]
kkr [Wykłady]
pl:dydaktyka:rules:start [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== EIS : Regułowe wspomaganie decyzji ====== 
  
-[[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​courses:​rules|Regułowe wspomaganie decyzji]] 
- 
-===== Literatura ===== 
-  - **Joseph Giarratano and Gary Riley** - //Expert Systems. Principles and Programming//​ \\ Thomson Course Technology 2005, 4th edition, ISBN 0-534-38447-1. 
-  - **Peter Jackson** - //​Introduction to Expert Systems// \\ Addison--Wesley 1999, 3rd edition, ISBN 0-201-87686-8. 
-  - **Ronald G. Ross** - //​Principles of the Business Rule Approach// \\ Addison-Wesley Professional 2003, 1st edition. 
-  - **Barbara von Halle** - //Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach// \\ Wiley 2001. 
-  - **Adrian Giurca and Dragan Gasevic and Kuldar Taveter** - //Handbook of Research on Emerging Rule-Based Languages and Technologies:​ Open Solutions and Approaches//​ \\ Information Science Reference 2009. 
-  - **Antoni Ligęza** - //Logical Foundations for Rule-Based Systems// \\ Springer-Verlag 2006. 
-  - **Grzegorz J. Nalepa** - //Semantic Knowledge Engineering. A Rule-Based Approach// \\ Wydawnictwa AGH 2011, 1st edition. 
-  - **Jay Liebowitz** - //The Handbook of Applied Expert Systems// \\ CRC Press 1998. 
-  - **Stuart Russell and Peter Norvig** - //​Artificial Intelligence:​ A Modern Approach// \\ Prentice-Hall 2009, 3rd edition. 
-  - **Paul Browne** - //JBoss Drools Business Rules// \\ Packt Publishing 2009. 
- 
-===== Wykłady ===== 
-  - **[2014-10-14]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 1. 
-  - **[2014-10-28]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 2. 
-  - **[2014-11-18]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 3. i 4. 
-  - **[2014-11-25]** Wprowadzenie do środowiska Drools cz. 1. 
-  - **[2014-12-02]** Wprowadzenie do środowiska Drools cz. 2. 
-  - **[2014-12-02]** Wprowadzenie do środowiska Drools cz. 3. 
-  - **[2015-01-20]** Hybrid Knowledge Engineering 
-  - **[FIXME]** Semantic Business Vocabulary and Business Rules 
-  - **[FIXME]** Knowledge Interoperability 
-===== Laboratoria ===== 
-Poniżej link pod którym dostępne są: 
-  * Instrukcje do wszystkich laboratoriów 
-  * Bieżący stan postępów - tabela ocen i obecności 
-[[http://​home.agh.edu.pl/​~kk/​doku.php?​id=main:​didactic:​inf2st2rules:​start|Regułowe wspomaganie decyzji - laboratorium]] \\ 
-Pierwsze wejście wymaga podania loginu i hasła, które można uzyskać od prowadzącego :!: 
- 
-===== Projekty ===== 
-  * [[.:​projects:​projects13-14:​start|Projekty 2013/2014]] 
-  * [[.:​projects:​projects14-15:​start|Projekty 2014/2015]] 
- 
-===== Konsulatcje ===== 
-Informacje i rezerwacja terminów [[http://​home.agh.edu.pl/​~kk/​doku.php?​id=pub:​cnslt|tutaj]] 
pl/dydaktyka/rules/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0