Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:rules:start [2013/10/14 17:30]
kkr utworzono
pl:dydaktyka:rules:start [2015/12/22 10:51]
kkr [Laboratoria]
Linia 3: Linia 3:
 [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​courses:​rules|Regułowe wspomaganie decyzji]] [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​courses:​rules|Regułowe wspomaganie decyzji]]
  
-===== Wykłady ​===== +===== Literatura ​===== 
-  - **[01.10.2013]** Sprawy organizacyjne +  - **Joseph Giarratano and Gary Riley** - //Expert SystemsPrinciples and Programming//​ \\ Thomson Course Technology 2005, 4th edition, ISBN 0-534-38447-1. 
-  - **[22.10.2013]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 1+  - **Peter Jackson** - //​Introduction to Expert Systems// \\ Addison--Wesley 1999, 3rd edition, ISBN 0-201-87686-8. 
-  - **[29.10.2013]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 2+  - **Ronald GRoss** - //​Principles of the Business Rule Approach// \\ Addison-Wesley Professional 2003, 1st edition
-  - **[FIXME]** Wprowadzenie do środowiska Drools +  - **Barbara von Halle** - //Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach// \\ Wiley 2001
-  - **[FIXME]** Modelowanie reguł w Drools +  - **Adrian Giurca and Dragan Gasevic and Kuldar Taveter** - //Handbook of Research on Emerging Rule-Based Languages and Technologies:​ Open Solutions and Approaches//​ \\ Information Science Reference 2009. 
-  - **[FIXME]** Semantic ​Business Vocabulary and Business Rules +  - **Antoni Ligęza** - //Logical Foundations for Rule-Based Systems// \\ Springer-Verlag 2006. 
-  - **[FIXME]** Hybrid Knowledge Engineering +  - **Grzegorz J. Nalepa** - //Semantic ​Knowledge Engineering. A Rule-Based Approach// \\ Wydawnictwa AGH 2011, 1st edition. 
-  - **[FIXME]** Knowledge Interoperability+  - **Jay Liebowitz** - //The Handbook of Applied Expert Systems// \\ CRC Press 1998. 
 +  - **Stuart Russell and Peter Norvig** - //​Artificial Intelligence:​ A Modern Approach// \\ Prentice-Hall 2009, 3rd edition. 
 +  - **Paul Browne** - //JBoss Drools Business Rules// \\ Packt Publishing 2009.
  
 +===== Wykłady =====
 +  - **[2015-10-13]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 1.
 +  - **[2015-10-30]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 2.
 +  - **[2015-10-27]** Wprowadzenie do regułowej reprezentacji wiedzy cz. 3. i 4.
 +  - **[2015-11-03]** Wprowadzenie do środowiska Drools cz. 1.
 +  - **[2015-11-10]** Wprowadzenie do środowiska Drools cz. 2.
 +  - **[2015-11-17]** Hybrid Knowledge Engineering
 +  - **[2015-11-24]** Semantic Business Vocabulary and Business Rules
 ===== Laboratoria ===== ===== Laboratoria =====
-Instrukcje do wszystkich laboratoriów ​są dostępne tutaj: +Poniżej link pod którym dostępne są: 
-[[http://​home.agh.edu.pl/​~kk/​doku.php?​id=main:didactic:inf2st2rules:​start|Regułowe wspomaganie decyzji - laboratorium]]+  * Instrukcje do wszystkich laboratoriów 
 +  * Bieżący stan postępów - tabela ocen i obecności 
 +[[.:lab::​start|Regułowe wspomaganie decyzji - laboratorium]] 
  
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
-  * [[.:​projects13-14:​start|Projekty 2013/2014]]+  * [[.:projects:​projects13-14:​start|Projekty 2013/2014]] 
 +  * [[.:​projects:​projects14-15:​start|Projekty 2014/​2015]] 
 +  * [[.:​projects:​projects15-16:​start|Projekty 2015/​2016]] 
 +===== Konsulatcje ===== 
 +Informacje i rezerwacja terminów [[http://​home.agh.edu.pl/​~kk/​doku.php?​id=pub:​cnslt|tutaj]]
pl/dydaktyka/rules/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0