Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:pp:start [2019/11/07 17:35]
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2019 (zima; 2h/week)]
pl:dydaktyka:pp:start [2019/11/20 13:05] (aktualna)
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2019 (zima; 2h/week)]
Linia 14: Linia 14:
   - **Algorytm unifikacji termów. Mechanizmy obliczeniowe:​ rekurencja, iteracja, nawroty. Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [22.10.2019;​ ALi]   - **Algorytm unifikacji termów. Mechanizmy obliczeniowe:​ rekurencja, iteracja, nawroty. Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [22.10.2019;​ ALi]
   - **Struktury listowe. Bazowe definicje rekurencyjne. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań (Bridge and Torch; Einstein). Listy-Tricks. Rekurencja a iteracje; pętle z fail.** ​ [29.10.2018;​ ALi]   - **Struktury listowe. Bazowe definicje rekurencyjne. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań (Bridge and Torch; Einstein). Listy-Tricks. Rekurencja a iteracje; pętle z fail.** ​ [29.10.2018;​ ALi]
-  -  **Listy - operacje zaawansowane - dokończenie. Metapredykaty operacji na listach. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Wstęp do metaprogramowania. ​ Przykłady metaprogramowania.** ​ [5.12.2019; ALi] +  -  **Listy - operacje zaawansowane - dokończenie. Metapredykaty operacji na listach. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Sterowanie wnioskowaniem:​ negacja (not), cut i fail. Wstęp do metaprogramowania. ​ Przykłady metaprogramowania.** ​ [5.12.2019; ALi] 
-  - <fc #008080>Metaprogramowanie. Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Przykłady zastosowań. Programowanie deklaratywne a proceduralne;​ Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. ​ ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. ​[12.11.2019;​ ALi] +  - **Metaprogramowanie. Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Przykłady zastosowań. Programowanie deklaratywne a proceduralne;​ Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. ​ ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP.** [12.11.2019;​ ALi] 
-Prezentacje specjalne: ​Picat i Watson.</​fc>​ +<fc #008080>Prezentacje specjalne:</​fc>​  
-  - <fc #​ff00ff>​Kolokwium zaliczeniowe</​fc>​. E-LearningProlog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny]  [[http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/prolog/contents.html|Prolog]]+  ​* {{ :​pl:​dydaktyka:​pp:​picat.pdf |Picat}},  
 +  * [[https://​github.com/​AdamKlekowski/​prolog_Bayesian_networks|Problog]],​ 
 +  * {{ :​pl:​dydaktyka:​pp:​prologibmnotes.pdf |Watson ​IBM}} 
 +<fc #​ff00ff>​Kolokwium zaliczeniowe</​fc>: ​termin do ustalenia. 
 + 
 + [[http://​home.agh.edu.pl/​~ligeza/​wiki/​|Materiały na mojej stronie www]]; zakładki:​ 
 +  [[http://home.agh.edu.pl/~ligeza/wiki/prolog:​intro|**Prolog**]] oraz  
 +  * [[http://home.agh.edu.pl/​~ligeza/​wiki/​prolog:​course|**New Course of Prolog**]] 
 + 
 +E-Learning/​materiał uzupełniający:​  
 + 
  
 ---- ----
Linia 23: Linia 34:
  
 ---- ----
 +  * Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] ​ [[http://​kti.mff.cuni.cz/​~bartak/​prolog/​contents.html|Prolog]]
   * [[https://​polydev.pl/​2017/​12/​16/​realne-zastosowania-jezyka-prolog/​|Ciekawe zastosowania Prologu]]   * [[https://​polydev.pl/​2017/​12/​16/​realne-zastosowania-jezyka-prolog/​|Ciekawe zastosowania Prologu]]
   * [[http://​www.pathwayslms.com/​swipltuts/​html/​|Web Applications in SWI-Prolog: A Tutorial]]   * [[http://​www.pathwayslms.com/​swipltuts/​html/​|Web Applications in SWI-Prolog: A Tutorial]]
Linia 29: Linia 41:
  
 ---- ----
-Propozycje prezentacji ​do przygotowania ​w ramach samodzielnej aktywności:​+Inne - ciekawe materiały ​do studiowania ​w ramach samodzielnej aktywności:​
   * A Prolog interpreter in JavaScript [[http://​tau-prolog.org/​|Tau-Prolog]]   * A Prolog interpreter in JavaScript [[http://​tau-prolog.org/​|Tau-Prolog]]
   * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]]   * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]]
pl/dydaktyka/pp/start.1573144527.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/11/07 17:35 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0