Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:pp:start [2019/10/24 18:21]
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)]
pl:dydaktyka:pp:start [2019/11/20 13:05] (aktualna)
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2019 (zima; 2h/week)]
Linia 13: Linia 13:
   - **Prolog: kontynuacja przykładów. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Podstawy logiczne Prologu: fakty, klauzule Horna, rezolucja. Struktury listowe - wprowadzenie.** [15.10.2019;​ ALi]    - **Prolog: kontynuacja przykładów. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Podstawy logiczne Prologu: fakty, klauzule Horna, rezolucja. Struktury listowe - wprowadzenie.** [15.10.2019;​ ALi] 
   - **Algorytm unifikacji termów. Mechanizmy obliczeniowe:​ rekurencja, iteracja, nawroty. Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [22.10.2019;​ ALi]   - **Algorytm unifikacji termów. Mechanizmy obliczeniowe:​ rekurencja, iteracja, nawroty. Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [22.10.2019;​ ALi]
-  - <fc #​008080>​Prolog: ​Struktury listowe. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań. Rekurencja a iteracje; pętle z fail. Metapredykaty operacji na listach. Wstęp do metaprogramowania. Przykłady metaprogramowania. ​[29.10.2018;​ ALi]</​fc> ​ +  - **Struktury listowe. Bazowe definicje rekurencyjne. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań ​(Bridge and Torch; Einstein). Listy-Tricks. Rekurencja a iteracje; pętle z fail.**  ​[29.10.2018;​ ALi] 
-  -  Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. ​Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami ​(Constraint Programming). Biblioteka clpfd. [22.10.2019; ALi] Prezentacja specjalna: deklaratywny język programowania z ograniczeniami [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]+  -  ​**Listy - operacje zaawansowane - dokończenie. Metapredykaty operacji na listach. ​Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. ​Sterowanie wnioskowaniem:​ negacja ​(not), cut i failWstęp do metaprogramowania ​Przykłady metaprogramowania.**  ​[5.12.2019; ALi] 
-  - Programowanie deklaratywne a proceduralneProlog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. ​Programowania ​z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. ProblogPicat. [materiał fakultatywny+  - **Metaprogramowanie. Reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Przykłady zastosowań. ​Programowanie deklaratywne a proceduralneProlog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. ​Programowanie ​z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd.  ​ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP.** [12.11.2019; ALi] 
-  - <fc #​ff00ff>​Kolokwium zaliczeniowe</​fc>​. E-Learning: Prologprogramowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny]  [[http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/prolog/contents.html|Prolog]]+<fc #​008080>​Prezentacje specjalne:</​fc>​  
 +  * {{ :​pl:​dydaktyka:​pp:​picat.pdf |Picat}},  
 +  * [[https://​github.com/​AdamKlekowski/​prolog_Bayesian_networks|Problog]], 
 +  ​* {{ :​pl:​dydaktyka:​pp:​prologibmnotes.pdf |Watson ​IBM}} 
 +<fc #​ff00ff>​Kolokwium zaliczeniowe</​fc>: ​termin do ustalenia. 
 + 
 + [[http://​home.agh.edu.pl/​~ligeza/​wiki/​|Materiały na mojej stronie www]]; zakładki:​ 
 +  [[http://home.agh.edu.pl/~ligeza/wiki/prolog:​intro|**Prolog**]] oraz  
 +  * [[http://home.agh.edu.pl/​~ligeza/​wiki/​prolog:​course|**New Course of Prolog**]] 
 + 
 +E-Learning/​materiał uzupełniający:​  
 + 
  
 ---- ----
Linia 22: Linia 34:
  
 ---- ----
 +  * Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] ​ [[http://​kti.mff.cuni.cz/​~bartak/​prolog/​contents.html|Prolog]]
   * [[https://​polydev.pl/​2017/​12/​16/​realne-zastosowania-jezyka-prolog/​|Ciekawe zastosowania Prologu]]   * [[https://​polydev.pl/​2017/​12/​16/​realne-zastosowania-jezyka-prolog/​|Ciekawe zastosowania Prologu]]
   * [[http://​www.pathwayslms.com/​swipltuts/​html/​|Web Applications in SWI-Prolog: A Tutorial]]   * [[http://​www.pathwayslms.com/​swipltuts/​html/​|Web Applications in SWI-Prolog: A Tutorial]]
Linia 28: Linia 41:
  
 ---- ----
-Propozycje prezentacji ​do przygotowania ​w ramach samodzielnej aktywności:​+Inne - ciekawe materiały ​do studiowania ​w ramach samodzielnej aktywności:​
   * A Prolog interpreter in JavaScript [[http://​tau-prolog.org/​|Tau-Prolog]]   * A Prolog interpreter in JavaScript [[http://​tau-prolog.org/​|Tau-Prolog]]
   * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]]   * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]]
pl/dydaktyka/pp/start.1571934070.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/10/24 18:21 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0