To jest stara wersja strony!


Paradygmaty Programowania

WYKŁADY: Programowanie w Logice (Prolog)

Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów [5.10.2018; ALi]
 2. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [12.10.2018; ALi]

Propozycje prezentacji do przygotowania w ramach samodzielnej aktywności:

Inne - do uzgodnienia.

Prolog Prolog


Edycja 2018 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów [1.03.2018; ALi]
 2. E-learning: Read: Prolog-syntax-terms [8.03.2018; ALi]. Przeanalizuj działanie programów z wykładu: prolog-simple-programs-1.tar.gz. Jak „usprawnić” SEND+MORE=MONEY?
 3. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [15.03.2018; ALi]
 4. Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Operacje zaawansowane. Rekurencja a iteracje. Metapredykaty operacji na listach. [22.03.2018; ALi]
 5. E-learning: Zadania do rozwiązania - z wykładu [Prolog-lists: str. 14]. [29.03.2018; ALi]
 6. E-learning: [5.04.2018; ALi] Materiał do samodzielnego studiowania: On-line Guide to Prolog Programming by Roman Bartak; polecam materiał dotyczący operacji na listach. Ponadto: Prolog 99; enjoy :-D
 7. Zaawansowane definicje operacji na listach. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. [12.04.2018; ALi]
 8. Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [19.04.2018; ALi]
 9. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] Prolog
 10. Wprowadzenie do języka Haskell. [26.04.2018; PTM]

Edycja 2017 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów [2.03.2017; ALi]
 2. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [9.03.2017; ALi]
 3. Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Operacje zaawansowane. Rekurencja a iteracje. Metapredykaty operacji na listach. [16.03.2017; ALi]
 4. Zaawansowane definicje operacji na listach. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. [23.03.2017; ALi]
 5. Wprowadzenie do języka Python. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. ASP. Problog. Picat. [30.03.2017; ALi]
 6. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] Prolog
 7. Wprowadzenie do języka Haskell. i dalej…

Edycja 2016 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. Termy. [26.02.2016; ALi]
 2. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [4.03.2016; ALi]
 3. Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Operacje zaawansowane. Metapredykaty operacji na listach. [11.03.2016; ALi]
 4. Wprowadzenie do języka Haskell. [18.03.2016; PTM]
 5. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. [31.03.2016; ALi]
 6. Wprowadzenie do języka Python. [7.04.2016; ALi]
 7. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] Prolog
 8. Haskell [14.04.2016] i dalej…

Edycja 2015 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. Termy. [5.03.2015]
 2. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [12.03.2015] Data Structures + Lists (Do przerobienia: First Steps in Prolog oraz Prolog Data Structures: List Processing).
 3. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna.
 4. Prolog: struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2.
 5. Prolog: wybrane zagadnienia zaawansowane.

Edycja 2014 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. [6.03.2014]
 2. Prolog: programowanie deklaratywne. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. [13.03.2014]
 3. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. [20.03.2014]
 4. Prolog: struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [27.03.2014]
 5. E-learning: Prolog: wybrane zagadnienia zaawansowane. [3.04.2014] Data Structures + Lists (Do przerobienia: First Steps in Prolog oraz Prolog Data Structures: List Processing).

LABORATORIUM

Prolog

Haskell

pl/dydaktyka/pp/start.1539341551.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:54 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0