PIW 2012

Przedmiot Podstawy Inżynierii Wiedzy dla kierunku Informatyka Stosowana, 1. rok studiów 2. stopnia, semestr wiosenny.

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć (organizacja roku 2011/12):

 1. Laboratoria Prolog
  • laboratoria z Prologu (praca indywidualna) w terminach: 28/29.02, 6/7.03, 13/14.03, 20/21.03, 27/28.03, 3/4.04
 2. Kolokwium sprawdzające wiedzę 17/11.04
 3. Równoległe wątki - do wyboru: (od 18.04)
  • laboratoria systemy ekspertowe (X)
  • laboratoria Semantic Web (W)
  • laboratoria Prolog - rozszerzenie (G)
  • miniprojekty fakultatywne, termin realizacji: czerwiec 2012
 4. zaliczenia (2. kolokwium, zaległe 1. kolokwium (przy usprawiedliwionej nieobecności), ew. oddanie projektów)
 5. wpisy: termin zostanie ustalony w późniejszym terminie

Prolog

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 16:00 17:30 8:00 9:30 11:00 14:00 15:30 17:00
28/29.02 Wprowadzenie SBK SBK GJN GJN GJN WTA WTA WTA
6/7.03 Podstawy programowania SBK SBK GJN GJN GJN WTA WTA WTA
13/14.03 Listy 1 SBK SBK GJN KKR KKR WTA WTA WTA
20/21.03 Listy 2 SBK SBK GJN GJN GJN WTA WTA WTA
27/28.03 Reprezentacja wiedzy SBK SBK GJN GJN GJN WTA WTA WTA
3/4.04 Metaprogramowanie SBK SBK GJN GJN WTA WTA WTA
17/18.04 KOLOKWIUM SBK SBK KKR KKR WTA WTA WTA

Laboratoria fakultatywne

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data 16:00 17:30 8:00 9:30 11:00 14:00 15:30 17:00
24/25.05. SBK SBK KKR (poł.) KKR/KKL WTA WTA WTA
8/9.05. SBKSBK KKR WTA WTA WTA
15/16.05 GJN GJN GJN WTA WTA WTA
22/23.05 GJN GJN GJN WTA WTA WTA
29/30.05 GJN GJN GJN WTA WTA WTA
5/6.06 WTA WTA WTA
KOLOKWIUM
 • zajęcia odbywają się w sali 201
 • każdy ćwiczy indywidualnie wybrane lab.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach: obowiązkowa (poza ew. realizacją projektów)
 • dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona (każda następna: -10% punktów od oceny końcowej)
 • kolokwium z Prologu: 0-12pkt
 • kolokwium z lab. dodatkowych: 0-12pkt (kwant 0.5)
 • dla osób nie realizujących projektów udział w obu kolokwiach jest obowiązkowy
 • aktywność: ew. punktowana przez +, liczony jako 1 pkt
 • projekt zwalnia z 2. kolokwium, jest liczony za 12pkt
 • SUMA 24pkt, zaliczenie od 12.0pkt, war. konieczny: ocena z kolokwium z Prologu >= 6pkt z tej zasady rezygnujemy — Grzegorz J. Nalepa 2012/06/06 11:04
 • Więcej na GRIS

Projekty

 • Lista tematów pojawi się w późniejszym terminie. (Dla porównania tematy projektów dla M/PIW 2011)
 • Projekty mogą być podstawą do zrealizowania pracy magisterskiej rozszerzającej podstawowy temat projektu.

Robocza list tematów prac mgr

pl/dydaktyka/piw/2012/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0