Wstęp

Zespół składa się z następujących osób:

 1. Szef - Bartłomiej Tyranowski
 2. Mechanik - Bartłomiej Trzciński
 3. Konstruktor - Adrian Toboła

Implementacja

Kod programu:

%consult('/plnxt/').
 
 
 start :-  
  nxt_light_LED(activate),
  trigger_create(_,check_color_black,skret),
  trigger_create(_,check_sign_from_homie,uciekej_chopie),
  trigger_create(_,check_color_red,uciekej_chopie),
  trigger_create(_,check_czolowe,skret),
  nxt_go(150).
 
 
check_color_black :-
  nxt_light(Light2,force),
  Light2 < 43.
 
 
check_color_red :-
  nxt_light(Light,force),
  Light > 45,
  Light < 50.
 
 
check_sign_from_homie :-
  nxt_sound(Valie,force),
  Value > 500,
  Value < 1000.
 
check_czolowe :-
  nxt_ultrasonic(Value,force),
  Value < 15.
 
skret :-
  nxt_stop,  
  Angle is 90 + random(90),
    nxt_rotate(200,Angle),
    start.
 
 
uciekej_chopie :-
  nxt_stop,
  trigger_create(_,check_color_black,woohoo),
  nxt_play_tone(666,2000),
  nxt_go_cm(300,100).
 
 
woohoo :-
  trigger_killall,
  nxt_stop,
  nxt_play_tone(1666,2000),
  nxt_go_cm(200,30).

załączone pliki: lab6_tobola_trzcinski_tyranowski.zip

Podsumowanie

Program miał za zadanie komunikowanie się z drugim robotem za pomocą dźwięku, jednak podobnie jak u reszty grup, tak i u nas nastąpiły komplikacje. Zamiast czerwonego pola, używaliśmy niebieskiej karty, analogicznie do poprzednich zajęć - miało to na celu ułatwienie kalibracji czujnika światła. Pracę z robotem utrudniały (jak się pod koniec zajęć okazało) akumulatorki, które były za słabo naładowane.

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100609-17b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0