Sprawozdanie z laboratorium nr 6

  • Robot: Ewka
  • Data wykonania: 09.06.2010 godz. 15:30 * Autorzy: Marcin Kisielewski, Mateusz Jop, **

Początek

Ustanowienie połączenia z robotem przebiegło bez problemów. Test poprawności połączenia wykonaliśmy wpisując instrukcję nxt_go(200,200).

Budowa robota

W celu wykonania laboratorium musieliśmy zmodyfikować robota do postaci pokazanej na zdjęciach.

Niepotrzebne sensory zostały odpięte, a wymagane zostały podłączone.

Modyfikacją robota Ewka Zajmował się Marcin.

Wartości kolorów

LED: bialy: 65,63,58,59, czerwony: 68 carny: 14

BEZ LED: biały: 27,32,33,29 czarny: 11,10 czerwony: 23,21,22,26

Wnioski i spostrzeżenia

  • Problemem napotkanym na laboratorium było nawiązanie połączenia z obydwoma robotami. Modyfikacja pliku plnxt została wykonana poprawnie, aczkolwiek napotykane zostały błędy próby połączenia co zmuszało nas do restartowania obydwu robotów, przez co traciliśmy czas na możliwe wykonanie innych zadań laboratorium.
  • Dalej zostały odnotowane problemy z różnym określeniem kolorów przez czujnik światła. Tym razem niestety nie było możliwości ustawienia planszy w takim samym świetle co znaczącą utrudniało poprawne rozpoznawanie kolorów.
  • Brak dobrej dokumentacji ustanowienia połączenia pomiędzy robotami przez plik plnxt utrudniał początkową fazę laboratorium przez co stracilismy dużo czasu.

Uwagi do laboratorium

  • Przydatna była by odpowiednia dokumentacja dla pliku plnxt z opisem poprawnej konfiguracji dla dwóch robotów
  • Laboratorium ułatwiło by też zmiana kolorów na kolory o większych różnicach, o ile da się coś takiego wykonać
pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100609-15c.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0